Upptäck hur virtuella mötesverktyg, som Collaborate Ultra, används av lärare och deltagare på ditt lärosäte. Du kan jämföra möteslängd, närvaro och frekvens över olika tidsperioder.

Jämför datumintervall

Välj datumintervallen för datajämförelse längst upp i rapporten. Som standard jämför rapporten data från de senaste 30 dagarna med föregående månad.

Intervall 1 är ditt aktuella eller senaste datumintervall. Som standard innefattar Intervall 1 de senaste 30 dagarna. Intervall 2 är datumintervallet före Intervall 1. Som standard är Intervall 2 månaden före Intervall 1.

När du ändrar datumintervallen ska du komma ihåg att datumen för Intervall 1 måste vara efter datumen för Intervall 2. Om du till exempel vill jämföra samma månad under de senaste två åren är Intervall 1 det nuvarande året och Intervall 2 föregående år.

Använd datumintervall av samma längd för att få korrekta jämförelser.

Data som visas genomgående i rapporten är data för Intervall 1. Pilar och tankstreck visar hur dessa data har ändrats sedan Intervall 2.

  • Uppåtpil: Värdet, eller siffran, har ökat sedan föregående datumintervall.
  • Nedåtpil: Värdet, eller siffran, har minskat sedan föregående datumintervall.
  • Tankstreck: Det finns ingen förändring mellan datumintervallen.

Linjediagram

Linjediagrammet visar mönstret för sessioner som startas i Intervall 1. Håll pekaren över en datapunkt i linjediagrammet för att se siffror för enskilda dagar.

Du kan ladda ner data i en CSV-fil för att visa dem i tabellformat.