I Blackboard-appen för Windows öppnas din kurslista som en lista över de aktuella kurser som du är anmäld till som deltagare. Om du har tidigare eller kommande kurser kan du visa dem genom att svepa åt vänster eller höger. Ej tillgängliga kurser visas inte i appen. Det finns ännu inte stöd för organisationer.

Blackboard-appen placerar kurser i listorna över tidigare, aktuella och kommande kurser beroende på den kurslängd som anges i kursinställningarna. Detta gör att kurserna sorteras lätt och uppfyller oftast dina behov. Det kan dock finnas tillfällen då du vill dölja gamla kurser.

Det finns ännu inte stöd för organisationer.

Dölj eller visa kurser

Du kan rensa upp visningen av den Aktuella kurslistan. Till exempel kan du dölja en kurs som du inte längre behöver komma åt. En tidigare kurs kan fortsätta att visas på grund av kursens datainställningar.

Längst ner på listan ska du trycka på rutan som anger hur många dolda kurser du har. Tryck därefter för att dölja eller visa en specifik kurs. Du kan ångra åtgärden när som helst. Ändringarna gäller endast hur kurslistan visas för dig.

Information för dolda kurser ingår inte i resultaten och aktivitetsflödet.

På grund av ett prestandaproblem visas information om dolda kurser för tillfället under Inlämningsdatum.

Var finns mina kurser?

Om du inte ser en kurs har den inte öppnats av ditt lärosäte än. Blackboard-appen visar endast kurser som är öppna och tillgängliga. Oftast öppnas kurserna ett par dagar före första undervisningsdagen.

Blackboard-appen är utformad särskilt för deltagare. Om du har en annan roll i en kurs, till exempel assistent eller lärare, visas kursen inte i deltagarversionen av Blackboard-appen.