I Blackboard-appen för Windows kan du snabbt få en översikt av kursmaterial och följande innehållsobjekt:

Tryck på ett objekt för att visa mer information.

Blackboard-appen fungerar som ett samarbetsverktyg mellan appens programvara och ditt lärosätes server. Blackboard garanterar inte att det innehåll som skapas av lärare eller andra användare är kompatibelt med den här appen. Funktionerna och den allmänna funktionaliteten kan ibland vara begränsade om ditt lärosäte inte har uppdaterat tillämplig programvara eller har råkat ut för serveravbrott.

Om det finns ett objekt som du har åtkomst till på kursens webbplats men inte i appen ska du kontakta din lärare.

Var är alternativet Markera som granskad för innehållet?

Blackboard-appen stöder för närvarande inte funktionen Markera som granskad. Du kan öppna en kurs i datorns webbläsare och använda den här funktionen om din lärare har gjort den tillgänglig.

Blackboard-appen stöder anpassade versioner av innehåll, där lärare kan göra innehållet tillgängligt endast för deltagare som uppfyller vissa villkor. Kriterierna är datum, resultat eller medlemskap i en deltagargrupp eller lista som har skapats av läraren.