Version 6.8.1

Utgivningsdatum: 6 september 2021

iOS och Android

I den här versionen fixade vi några buggar och gjorde några mindre förbättringar.


Version 6.8

Utgivningsdatum: 30 augusti 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi lagt till loggböcker till dina kurser!

Du kan nu:

 • Kommunicera privat med din lärare via loggboken
 • Lägga till RTF-text och media i poster och kommentarer

Vi har också gjort mindre förbättringar och fixat buggar.

Loggböcker är endast tillgängliga för Ultra-kursvyn i Blackboard-appen. 


Version 6.7

Utgivningsdatum: 6 augusti 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi lagt till framstegsspårning till dina kurser!

Du kan nu:

 • Håll koll på var du befinner dig med ditt kursinnehåll och dina utvärderingar
 • Markera innehållsobjekt som slutförda
 • Markera vissa innehållsobjekt som slutförda automatiskt

Vi har också gjort mindre förbättringar och fixat buggar.


Version 6.6

Utgivningsdatum: 26 juli 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi gjort om diskussionsforumet för Ultra-kurser!

Du kan nu:

 • Öppna gruppdiskussioner och bedömda diskussioner
 • Lägga till RTF-text och media i diskussionstrådar och svar

Version 6.5

Utgivningsdatum: 23 juni 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi förbättrat bedömningen:

 • Det övergripande resultatvärdet visas nu i procent. 
 • Vi har också gjort mindre förbättringar och fixat buggar.

Version 6.4

Utgivningsdatum: 26 maj 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi lagt till förbättringar i Collaborate! Du kan nu:

 • Öppna alla inspelningar som är tillgängliga i Collaborate
 • Få påminnelser om livesessioner i Collaborate Vi har även gjort några små förbättringar och buggfixar.

De här funktionerna är endast tillgängliga för Ultra-kurser och kräver minst Learn version 3900.12.0.


Version 6.3

Utgivningsdatum: 26 april 2021

iOS

I den här versionen har vi fixat:

 • Ett problem där resultat för prov inte visades efter provet gjordes otillgängligt i en Original-kurs
 • Ett fel som uppstod när alternativa format för BeeLine Reader öppnades
 • Ett problem där felaktiga anslag lästes in när de öppnades i aktivitetsflödet
 • Ett problem där kurssidor inte lästes in ordentligt efter att man tittat på innehåll

Android

I den här versionen har vi åtgärdat en krasch som uppstod när man öppnade kurser, fixat några små buggar och gjort mindre förbättringar.


Version 6.2.2

Utgivningsdatum: 31 mars 2021

iOS

I den här versionen har vi åtgärdat en krasch som uppstod när man öppnade kurser, fixat några små buggar och gjort mindre förbättringar.


Version 6.2.1

Utgivningsdatum: 31 mars 2021

Android

I den här versionen har vi åtgärdat en krasch som uppstod när man öppnade kurser, fixat några små buggar och gjort mindre förbättringar.


Version 6.2

Utgivningsdatum: 8 mars 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi lagt till meddelanden till dina kurser.

Du kan nu:

 •  Få åtkomst till alla meddelanden från dina kurser
 •  Lägga till RTF-text och media i meddelanden
 •  Ta emot push-aviseringar för nya meddelanden

Vi har också gjort mindre förbättringar och fixat buggar.  


Version 6.1

Utgivningsdatum: 17 februari 2021

iOS

I den här versionen har vi:

 •  Förbättrat stöd för innehåll som länkats i filer när man är offline
 •  Åtgärdat ett problem där användare inte kunde komma åt resultatinformation och återkoppling i Ultra-kurser
 •  Åtgärdat ett problem där diskussionsforumsposter som skulle märkts som ”utkast” felaktigt märktes som ”publicerat”.

Om du har problem med att logga in i appen ska du kontakta din skola/ditt lärosäte eftersom de hanterar åtkomsten till dina kurser. 

Android

I den här versionen har vi:

 •  Förbättrat stöd för innehåll som länkats i filer när man är offline.
 •  Åtgärdat ett problem där användare inte kunde komma åt resultatinformation och återkoppling i Ultra-kurser.
 •  Löst ett problem där diskussionsforumsobjekt inte uppdaterades efter att de tagits bort.
 •  Åtgärdat ett fel vid åtkomst till Blackboard Assist.

Om du har problem med att logga in i appen ska du kontakta din skola/ditt lärosäte eftersom de hanterar åtkomsten till dina kurser. 


Version 6.0.1

Utgivningsdatum: 4 februari, 2021

iOS

I den här versionen har vi åtgärdat ett problem som gjorde att flera olika frågor visades slumpmässigt i ett prov.  


Version 6.0

Uppdateringsdatum: 1 februari 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi fixat några buggar och gjort andra förbättringar.


Version 5.11.2

Uppdateringsdatum: 25 januari 2021

iOS och Android

I den här versionen har vi åtgärdat ett problem som ledde till att vissa användare ofta loggades ut.


Version 5.11.1

Uppdateringsdatum: 20 januari 2021

iOS och Android

Ett problem åtgärdades som hindrade vissa användare från att komma åt kommande kurser.


Version 5.11

Uppdateringsdatum: 28 december 2020

iOS och Android

Aktivitetsflödet har uppdaterats för att inkludera ytterligare objekt och händelser från dina kurser. Inställningar för flödesaviseringar från webben används nu när uppdateringar visas.

Vi har även förbättrat åtkomst till kurser och organisationer från tidigare terminer när ditt lärosäte har gjort dem tillgängliga.


Version 5.10

Utgivningsdatum: 30 november 2020

I den här versionen har vi lagt till stöd för deltagare för att visa inlämningsanteckningar via Bb Annotate i Original-kurser.

iOS

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Åtgärdat problem som gjorde att push-aviseringar för diskussionsforum för original-kurser inte har omdirigerat användaren korrekt till diskussionsforumet
 • Löst problem där länkar i beskrivningen av utvärderingar inte kunde öppnas

Version 5.9.1

Utgivningsdatum: 30 november 2020

iOS

I den här versionen har vi åtgärdat ett problem som gjorde att vissa användare inte kan logga in korrekt när de använder Tvingad Webbautentisering.


Version 5.9

Utgivningsdatum: 16 november 2020

I den här versionen har vi lagt till stöd för Blackboard Assist – ett nytt verktyg som gör det möjligt för ditt lärosäte att rekommendera akademiska tjänster, stödtjänster och diverse andra tjänster till dig.

iOS

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Åtgärdade problem där inbäddade OneDrive-dokument inte visades korrekt
 • Förbättrad synlighet för bifogade filer för uppgifter

Android

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Åtgärdade problem som uppstod när man lade till filer från ett SD-kort
 • Åtgärdade problem där flera svarsskärmar visades när man svarade på en tråd

Version 5.8.1

Utgivningsdatum: 26 oktober 2020

iOS

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Vissa filer har markerats som ej stödda för konverterade Ultra-kurser
 • Frågetext för prov i Original-kurser visades inte korrekt

Version 5.8

Utgivningsdatum: 19 oktober 2020

Aktivitetsflödet har uppdaterats och är nu snabbare än någonsin. Du kan nu hämta det senaste innehållet från ditt flöde och dina kurser genom att dra nedåt på skärmen.

Alternativa format är nu tillgängliga för bilagor i innehållsobjekt för Original-kurser.

iOS

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Provfrågor visades inte omedelbart när ett prov öppnades för Original-kurser
 • Multibyte-tecken visades felaktigt i anslag
 • Beskrivningar i Ultra-utvärderingar visades inte korrekt vid användning av åtkomstkoder
 • Krascher för vissa användare när lösenordsskyddade prov öppnades
 • Vissa filer har markerats som ej stödda för konverterade Ultra-kurser
 • Frågetext för prov i Original-kurser visades inte korrekt

Android

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Användare kunde inte få åtkomst till enhetens mikrofon och kamera vid åtkomst till partnerverktyg
 • Fel när en uppgift eller ett prov skulle sparas/återupptas efter att läraren har tillåtit försöket för en Original-kurs
 • Multibyte-tecken visades felaktigt i anslag
 • Push-aviseringar saknades för vissa användare
 • Antal försök saknades i sidhuvudet i bedömda SCORM-paket

Version 5.7.1

Utgivningsdatum: 8 september 2020

Problem med lösenord för prov i Original-kurser åtgärdat.

Version 5.7

Utgivningsdatum: 3 september 2020

Vi har lagt till stöd för åtkomstkoder i Ultra-prov och åtgärdat några buggar.

Mer information om Ultra-prov i appen

Version 5.6.1

Utgivningsdatum: 21 augusti 2020

Vi fixade några buggar och gjorde några mindre förbättringar.

Innan den här versionen släpptes kunde användarna komma åt Ultra-kursgruppsdiskussioner, men deras inlägg lades inte till i rätt tråd. Gruppdiskussioner stöds inte i appen, så användarna ser nu ett meddelande om att öppna gruppdiskussioner i webbvyn för kursen för att se till att deras svarsinlägg visas som förväntat.


Version 5.6

Utgivningsdatum: 12 augusti 2020

Vi gjorde några mindre uppdateringar och bugglösningar i den här versionen för båda plattformarna.

I Ultra-kurser lade vi till en indikator för nya anslag i kursöversikten. Det nya anslaget anges även visuellt på sidan Anslag.

Mer om anslag

iOS

Vi har uppdaterat hur du öppnar dina molnlagringskonton i appen. Du behöver inte längre hantera varje enskilt konto. Istället kan du öppna iCloud och annan molnlagring via enhetens app Filer.

Mer om molnlagring


Version 5.5

Utgivningsdatum: 9 juli 2020

Beroende på ditt lärosätes Blackboard Learn-konfiguration matchar din huvudsida i appen nu webbgränssnittet. Du ser antingen aktivitetsflödet eller kurslistan beroende på vilken standardhuvudsida lärosätet valt.

iOS

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Objekt som inte hade bedömts visades inte för Ultra-kurser
 • 401-fel uppstod när innehållet öppnades i vissa kurser
 • Länkar i återkoppling fungerade inte korrekt
 • Alternativet alternativt format i Ally var inte tillgängligt för en del kursinnehåll

Android

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Objekt som inte hade bedömts visades inte för Ultra-kurser
 • Länkar i återkoppling fungerade inte korrekt
 • Alternativet alternativt format i Ally var inte tillgängligt för en del kursinnehåll

Version 5.4

Utgivningsdatum: 15 juni 2020

iOS

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Fel när användare bifogade filer till en uppgift från fotoalbumet
 • Ett problem med innehållsladdning (401-fel) för vissa användare
 • Det nedre navigeringsfältet syntes inte när användare navigerade genom visst innehåll och vissa verktyg
 • Krascher när användare med låg anslutningsbarhet öppnade aktivitetsflödet
 • Appen visade inte Allys alternativa format när användare öppnade innehåll via aktivitetsflödet eller push-aviseringar

Android

De här problemen har korrigerats i den här versionen:

 • Vissa verktyg från tredje part har inte åtkomst till media på enheter
 • Viss media laddades inte ordentligt i anslag
 • Har gjort förbättringar i återgivningen av innehåll och filer

Version 5.3.1

Utgivningsdatum: 12 och 14 maj 2020

iOS | 12 maj 2020

 • Förbättrad app-prestanda under dåliga nätverksförhållanden
 • Problem där skärmen var tom eller frusen när användare öppnade aviseringar löst
 • Krasch som uppstod när användare navigerade via appen under dåliga nätverksförhållanden löst

Android | 14 maj 2020

 • Problem som gjorde att vissa användare hade problem med att ladda innehåll och utvärderingar
 • Förbättrad hastighet för inloggningsautentisering

Version 5.3

Utgivningsdatum: 5 maj 2020

Vi är mycket nöjda med att introducera Ally i Blackboard-appen! Ally ger dig möjlighet att generera alternativa format för kursinnehåll. Om du för närvarande ser Ally i din kurs i webbläsaren kan du även använda den i appen.

Lär du dig till exempel bättre när du lyssnar på ljud än när du läser text? Inga problem – Ally kan generera en nedladdningsbar MP3-fil från en PDF-fil som läraren har tillhandahållit.

Läs mer om alternativa filformat i Blackboard-appen

iOS

 • Problem där anslagstext klipptes av på iPad-enheter i horisontellt läge löst
 • Problem som gjorde att en tom skärm visades efter att en användare placerade appen i bakgrunden och sedan öppnade den igen löst
 • Krasch när en användare navigerade via appen när den var offline löst

Android

 • Problem där texten klipptes av i anslag för surfplatteanvändare i horisontellt läge löst
 • Problem med ljuduppspelning där externt ljud pausades när appen användes löst

Version 5.2.4

Utgivningsdatum: 24 april 2020

iOS

 • En krasch som vissa användare upplevde när aktivitetsflödet lästes in löst

Version 5.2.3

Utgivningsdatum: 16 april 2020

På både iOS och Android åtgärdade följande buggar:

 • Ett problem där användare såg ett fel när de försökte öppna en organisation från avsnittet resultat/markeringar löst
 • Förbättrade prestandan vid inläsning av resultat/betyg

iOS

 • Ett aviseringsfel som gjorde att användare upplevde att appen låstes vid försök att läsa in uppgifter, prov och anslag löst

Version 5.2.2

Utgivningsdatum: 11 april 2020

På både iOS och Android har vi åtgärdat ett problem där användare ofta loggades ut och var tvungna att logga in på nytt. Vi har även åtgärdat olika buggar och krascher.

iOS

 • Ett problem där appen inte laddades korrekt efter att ha placerats i bakgrunden och sedan öppnats på nytt löst.
 • Ett problem där appen låste sig när man klickade på aviseringar löst.

Android

 • En krasch för vissa enheter som kör Android 6.0 eller lägre löst.

Version 5.2.1

Utgivningsdatum: 8 april 2020

Android

 • Lösta kraschanalysproblem.

Version 5.2

Utgivningsdatum: 6 april 2020

Vi uppdaterade anslag med nytt utseende och funktion som gör det snabbare än någonsin. Vi utökade anslagsfunktionen för Ultra-kurser, så nu kan du se anslag för både Ultra- och Original-kurser.

Mer om anslag

Vi har även åtgärdat några buggar relaterade till uppgiftsinlämningar och resultatvisning.


Version 5.1.1

Utgivningsdatum: 18 mars 2020

I den här versionen har vi åtgärdat några buggar, inklusive ett problem som gjorde att vissa användare inte kunde läsa in resultaten i sina kurser.


Version 5.1

Utgivningsdatum: 27 februari 2020

Vi fixade några buggar och gjorde några mindre förbättringar.


Version 5.0.1

Utgivningsdatum: 12 februari 2020

Vi fixade några buggar och gjorde några mindre förbättringar.


Version 5.0

Utgivningsdatum: 30 januari 2020

Vi uppdaterade lärmoduler för dina Ultra-kurser för att ge dig en bättre visuell indikator på dina framsteg och krav för att visa innehåll och utvärderingar.

SaaS-administratörer kan nu stänga av resultatkapselns färger i administratörspanelen.

iOS

 • Problem där iPad-användare inte kunde starta YouTube-videor i helskärmsläge
 • Krasch som uppstod när vissa användare accepterade användarvillkoren
 • Saknad nedräkningstimer för tidsbestämda prov
 • Felaktig avrundning av resultat i kursöversikten
 • Problem där visst innehåll inte framställdes när det laddades ner och visades offline
 • Problem där användare inte kunde exportera filer till andra appar löst

Android

 • Microsoft Sway-länkar i innehåll som inte svarade
 • Felaktig avrundning av resultat i kursöversikten
 • Krasch som uppstod vid vridning till horisontellt läge vid laddning av resultat

Letar du efter tidigare versioner?

Se Blackboard-appens publiceringsarkiv