När du öppnar Kurser i navigeringspanelen visas alla dina kurser där du är inskriven som deltagare.

Om du vill visa organisationer där du är en deltagare trycker du på ikonen för huvudmenyn och väljer Organisationer. Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera. Du kan komma åt innehåll, visa anslag och delta i diskussioner i alla de organisationer där du är en deltagare.

Listorna Kurser och Organisationer fungerar på samma sätt.

Favoritlistan för kurser i skrivbordsversionen av Ultra-gränssnittet stöds inte i mobilappen. Favoritkurser visas inte högst upp i kurslistan i appen.

Unavailable courses don't appear in the Blackboard app.

Dölj eller visa kurser och organisationer

Du kan rensa listvyn av Aktuella kurser eller organisationer. Du kan till exempel du dölja en kurs som du inte längre behöver komma åt.

  1. Tryck på kortet i slutet av listan där antalet dolda kurser eller organisationer anges.
  2. Ställ in om kurser eller organisationer ska visas eller döljas genom att trycka på dem.

De ändringar du gör gäller endast hur listan visas för dig.

Du kan ångra åtgärderna när som helst. Om du vill visa en dold kurs eller organisation igen trycker du på det sista kortet i listan. Tryck på en gråmarkerad dold kurs eller organisation för att visa den och Spara.

Tidigare eller kommande kurser och organisationer

Om du har tidigare eller kommande kurser och organisationer kan du visa dem genom att svepa åt vänster eller höger. Kurser och organisationer placeras i listorna över tidigare, aktuella och kommande kurser beroende på den kurslängd som anges i kursinställningarna.