Vad är skillnaden?

Blackboard-appen för deltagare har utvecklats särskilt för deltagare. Appens moderna utformning gör det enklare för dig att slutföra kursarbetet på ett effektivt sätt. Vi förbättrar kontinuerligt Blackboard-appen och lägger till funktioner.

Mobile Learn-appen är den ursprungliga appen för mobil åtkomst till Blackboard Learn-kurser för både lärare och deltagare. Mobile Learn-appen stöds inte längre av Blackboard och har tagits bort från appbutikerna. Använd istället den nya Blackboard-appen.

Hämta och installera Blackboard-appen

Använd den här informationen för att se skillnaderna mellan Blackboard-appen och Mobile Learn-appen.

Jämförelse av Blackboard-appen och Mobile Learn-appen
Appfunktion Blackboard-appen Mobile Learn
Fungerar för kursdeltagare
yes
yes
Fungerar för lärare  
yes
Optimerad för mobila enheter
yes
 
Uppdateringar varje månad
yes
 
Aktivitetsflöde
yes
 
Videokonferens
yes
 
Tidsstämpel
yes
 
Inlämningsdag
yes
 
Tillgång till uppgifter och återkoppling
yes
 
Stöd för 30 språk
yes
 
Google Drive™, OneDrive® och Dropbox
yes
 
Profil
yes
 
Konsoliderade resultat
yes
 
Fullständigt stöd för HTML-innehåll
yes
 
Tester och quiz
yes
yes
Visa tidigare, nuvarande och kommande kurser
yes
yes
Diskussioner
yes
Push-aviseringar
Grupper  
Bloggar och loggböcker  
Organisationer  
Ändra kursens namn, färg, läge  

Aktivitetsflöde

Blackboard-appen

Aktivitetsflödet är den första sidan du ser i appen. Flödet visar nya anslag, kursinnehåll, prov, uppgifter, diskussioner, resultat och sista inlämningstillfälle. Den prioriterar händelser och aktiviteter för alla dina kurser så att de viktigaste objekten fångar din uppmärksamhet först. Tryck på ett objekt i strömmen för att komma direkt till innehållet eller aktiviteten.

Mobile Learn

När du har loggat in ser du först din kurslista. Du kan då navigera till panelen för att se nya anslag, innehållsobjekt, utvärderingar och resultat i den ordningsföljd som de lades till i din kurs. Panelen innehåller inga inlämningsdatum och prioriterar inte objekt.


Kurslista

Blackboard-appen

Kurser tillhandahåller en tidslinje över alla dina kurser och all information. Du kan svepa för att se tidigare och kommande terminer. Du kan dölja aktuella kurser som du inte behöver.

Mobile Learn

Tidigare, nuvarande och framtida kurser visas på en gemensam lista. Du kan ändra ordningsföljden för visningar och färg på kurserna. Du kan dölja kurser. För att se om du har dolda kurser, ska du trycka på Redigera.


Kursens webbsida

Blackboard-appen

Kursinnehåll är optimerat för att visas på mobila enheter och ordnat så att du enkelt kan hitta vad du behöver. Objekt med kommande eller tidigare inlämningsdatum markeras med röd text. Tidsstämplar visar när filer har laddats upp och när ett test, ett quiz eller en uppgift har förfallit eller har lämnats in.

Mobile Learn

Kursens hemsida är en förminskning av versionen för stationära datorer för din kurs. Funktionerna bearbetas inte för att fungera optimalt på din mobila enhet.


Kursinnehåll

Blackboard-appen

Blackboard-appen visar innehåll från alla dina Blackboard Learn-kurser inklusive PowerPoint-, PDF-, Excel-dokument och kursobjekt. Innehållspresentationen är enkel, sparsmakad, okomplicerad och kul.

Du kan snabbt navigera mellan översikten, innehållet, diskussioner, uppgifter, tester och resultat.

Mobile Learn

Mobile Learn tillhandahåller en lista över innehållsytorna och mapparna i din kurs. Öppna en i taget för att titta på filer, media och spela upp ljud.


Inlämningsdatum

Blackboard-appen

Se kommande uppgifter och tester för alla dina kurser på ett enda ställe. Varje arbete är färgkodat efter kurs och grupperat efter dag och vecka. Du får en snabb överblick över vad som ska lämnas in och kan prioritera ditt arbete. Du kan också se inlämningsdatum inom varje kurs.

Mobile Learn

Inte tillgänglig. Mobile Learn konsoliderar inte inlämningsdatum på ett enda ställe.


Uppgifter

Blackboard-appen

Alla frågor, svar och feedback placeras tillsammans i programmet. Det är lätt att se hur du presterade på ditt kursarbete.

Mobile Learn

Inte tillgänglig. När du öppnar en uppgift visas den via en webbläsare i appen i stället för inuti själva appen.


Tester och quiz

Blackboard-appen

Blackboard-appen innehåller tester som är lätta att läsa och navigera. Innan du gör ett test kan du se instruktioner, antal försök, inlämningsdatum, tidsgränser och om sena inlämningar accepteras. När du har skickat in kan du se resultat och återkoppling direkt i appen. Tester som innehåller andra frågor än flervalsfrågor, rätt/fel, antingen/eller, korta svar och öppna frågor erbjuds på en webbsida i stället för i programmet.

Mobile Learn

Mobile Learn tillhandahåller grundläggande funktioner som låter deltagarna göra mobila, kompatibla tester i appen. Mobile Learn stöder samma frågetyper som Blackboard-appen och även beräknade numeriska frågor, filsvar, ifyllnad i flervalsfrågor samt Hot Spot. Mobile Learn stöder inte antingen/eller-frågor. Tester som innehåller frågor eller inställningar som inte stöds i programmet öppnas på en webbsida i stället för i programmet.


Resultat

Blackboard-appen

En enda plats för alla dina resultat! Sidan med Resultat i basnavigeringen visar dig färgkodade övergripande resultat för var och en av dina kurser. Du kan trycka på ett generellt resultat för att se objekten. Gå in i valfritt objekt för att se återkoppling och inlämningar. Du kan även se resultat för enskilda kurser.

Mobile Learn

En sida med konsoliderade resultat sida finns inte tillgänglig. Du kan endast se dina resultat om läraren har gjort Mina resultat-sidan tillgänglig för en kurs. Du måste kolla upp varje betyg för sig.


Diskussioner

Blackboard-appen

Du kan läsa diskussioner och ge svar till dina klasskamrater. Varje tråd visar antalet svar och om en diskussion är ny. Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Du kan se bilagor som lagts till av användare i Blackboard Learns webbvy, men för närvarande går det inte att bifoga filer till diskussionen.

Mobile Learn

Se forum och trådar. Svara och bifoga filer från Dropbox eller din enhet. Du kan sortera varje tråd efter alla svar eller efter enbart olästa svar.


Collaborate

Blackboard-appen

Du kan delta i videokonferenser i realtid från din mobila enhet med Collaborate med ultragränssnittet. Du kan chatta och dela whiteboard och filer.

Mobile Learn

Inte tillgänglig.


Bloggar och loggböcker

Blackboard-appen

Inte tillgänglig.

Mobile Learn

Se och skapa bloggar och loggböcker. Posta kommentarer och bifoga filer från Dropbox.


Push-aviseringar

Blackboard-appen

Pushaviseringar kommer upp på enheten för anslag, nya, kommande och försenade test, nya resultat, nytt kursmaterial och nya kurser.

Push-aviseringar är för närvarande inte tillgängliga för nya uppgifter, anslag eller innehållsobjekt. Alla dessa objekt visas istället i aktivitetsflödet. Uppgifter och tester visas även under Inlämningsdatum om din lärare anger inlämningsdatum.

Du kan ändra aviseringar genom att logga in på ditt Blackboard-webbkonto på datorn.

Mobile Learn

Typerna av pushmeddelanden är samma för Mobile Learn och inkluderar även nya anslag, innehållsobjekt och kurser. Du kan stänga av eller aktivera specifika aviseringar i appen.


Profil

Blackboard-appen

Du kan ändra profilbild om det tillåts av din institution.

Mobile Learn

Inte tillgänglig.


Grupper

Blackboard-appen

Inte tillgänglig.

Mobile Learn

Du kan komma åt dina kursgrupper i Mobile Learn.


Användare

Blackboard-appen

Designad och utvecklad för kursdeltagare.

Mobile Learn

Kursdeltagare och lärare. Lärare kan lägga till grundläggande innehållsobjekt eller filer och delta i diskussioner.