Jämför Blackboard-appen och Mobile Learn

På den här sidan

  Vad är skillnaden?

  Blackboard-appen för deltagare har utvecklats särskilt för deltagare. Appens moderna utformning gör det enklare för dig att slutföra kursarbetet på ett effektivt sätt. Vi förbättrar kontinuerligt Blackboard-appen och lägger till funktioner.

  Mobile Learn-appen är den ursprungliga appen för mobil åtkomst till Blackboard Learn-kurser för både lärare och deltagare. Mobile Learn-appen stöds inte längre av Blackboard och har tagits bort från appbutikerna. Använd istället den nya Blackboard-appen.

  Hämta och installera Blackboard-appen

  Använd den här informationen för att se skillnaderna mellan Blackboard-appen och Mobile Learn-appen.

  Jämförelse av Blackboard-appen och Mobile Learn-appen
  AppfunktionAppen BlackboardMobile Learn
  Fungerar för kursdeltagare
  yes
  yes
  Fungerar för lärare 
  yes
  Optimerad för mobila enheter
  yes
   
  Uppdateringar varje månad
  yes
   
  Aktivitetsflöde
  yes
   
  Videokonferens
  yes
   
  Tidsstämpel
  yes
   
  Inlämningsdatum
  yes
   
  Tillgång till uppgifter och återkoppling
  yes
   
  Stöd för 30 språk
  yes
   
  Google Drive™, OneDrive® och Dropbox
  yes
   
  Profil
  yes
   
  Konsoliderade resultat
  yes
   
  Fullständigt stöd för HTML-innehåll
  yes
   
  Tester och quiz
  yes
  yes
  Visa tidigare, nuvarande och kommande kurser
  yes
  yes
  Diskussioner
  yes
  yes
  Push-aviseringar
  yes
  yes
  Grupper 
  yes
  Bloggar och loggböcker 
  yes
  Organisationer 
  yes
  Ändra kursens namn, färg, läge 
  yes

  Aktivitetsflöde

  Blackboard-appen

  Aktivitetsflödet är den första sidan du ser i appen. Flödet visar nya anslag, kursinnehåll, prov, uppgifter, diskussioner, resultat och sista inlämningstillfälle. Den prioriterar händelser och aktiviteter för alla dina kurser så att de viktigaste objekten fångar din uppmärksamhet först. Tryck på ett objekt i strömmen för att komma direkt till innehållet eller aktiviteten.

  Mobile Learn

  När du har loggat in ser du först din kurslista. Du kan då navigera till panelen för att se nya anslag, innehållsobjekt, utvärderingar och resultat i den ordningsföljd som de lades till i din kurs. Panelen innehåller inga inlämningsdatum och prioriterar inte objekt.


  Kurslista

  Blackboard-appen

  Kurser tillhandahåller en tidslinje över alla dina kurser och all information. Du kan svepa för att se tidigare och kommande terminer. Du kan dölja aktuella kurser som du inte behöver.

  Mobile Learn

  Tidigare, nuvarande och framtida kurser visas på en gemensam lista. Du kan ändra ordningsföljden för visningar och färg på kurserna. Du kan dölja kurser. För att se om du har dolda kurser, ska du trycka på Redigera.


  Kursens webbsida

  Blackboard-appen

  Kursinnehåll är optimerat för att visas på mobila enheter och ordnat så att du enkelt kan hitta vad du behöver. Objekt med kommande eller tidigare inlämningsdatum markeras med röd text. Tidsstämplar visar när filer har laddats upp och när ett test, ett quiz eller en uppgift har förfallit eller har lämnats in.

  Mobile Learn

  Kursens hemsida är en förminskning av versionen för stationära datorer för din kurs. Funktionerna bearbetas inte för att fungera optimalt på din mobila enhet.


  Kursinnehåll

  Blackboard-appen

  Blackboard-appen visar innehåll från alla dina Blackboard Learn-kurser inklusive PowerPoint-, PDF-, Excel-dokument och kursobjekt. Innehållspresentationen är enkel, sparsmakad, okomplicerad och kul.

  Du kan snabbt navigera mellan översikten, innehållet, diskussioner, uppgifter, tester och resultat.

  Mobile Learn

  Mobile Learn tillhandahåller en lista över innehållsytorna och mapparna i din kurs. Öppna en i taget för att titta på filer, media och spela upp ljud.


  Inlämningsdatum

  Blackboard-appen

  Se kommande uppgifter och tester för alla dina kurser på ett enda ställe. Varje arbete är färgkodat efter kurs och grupperat efter dag och vecka. Du får en snabb överblick över vad som ska lämnas in och kan prioritera ditt arbete. Du kan också se inlämningsdatum inom varje kurs.

  Mobile Learn

  Inte tillgänglig. Mobile Learn konsoliderar inte inlämningsdatum på ett enda ställe.


  Uppgifter

  Blackboard-appen

  Alla frågor, svar och feedback placeras tillsammans i programmet. Det är lätt att se hur du presterade på ditt kursarbete.

  Mobile Learn

  Inte tillgänglig. När du öppnar en uppgift visas den via en webbläsare i appen i stället för inuti själva appen.


  Tester och quiz

  Blackboard-appen

  Blackboard-appen innehåller tester som är lätta att läsa och navigera. Innan du gör ett test kan du se instruktioner, antal försök, inlämningsdatum, tidsgränser och om sena inlämningar accepteras. När du har skickat in kan du se resultat och återkoppling direkt i appen. Tester som innehåller andra frågor än flervalsfrågor, rätt/fel, antingen/eller, korta svar och öppna frågor erbjuds på en webbsida i stället för i programmet.

  Mobile Learn

  Mobile Learn tillhandahåller grundläggande funktioner som låter deltagarna göra mobila, kompatibla tester i appen. Mobile Learn stöder samma frågetyper som Blackboard-appen och även beräknade numeriska frågor, filsvar, ifyllnad i flervalsfrågor samt Hot Spot. Mobile Learn stöder inte antingen/eller-frågor. Tester som innehåller frågor eller inställningar som inte stöds i programmet öppnas på en webbsida i stället för i programmet.


  Resultat

  Blackboard-appen

  En enda plats för alla dina resultat! Sidan med Resultat i basnavigeringen visar dig färgkodade övergripande resultat för var och en av dina kurser. Du kan trycka på ett generellt resultat för att se objekten. Gå in i valfritt objekt för att se återkoppling och inlämningar. Du kan även se resultat för enskilda kurser.

  Mobile Learn

  En sida med konsoliderade resultat sida finns inte tillgänglig. Du kan endast se dina resultat om läraren har gjort Mina resultat-sidan tillgänglig för en kurs. Du måste kolla upp varje betyg för sig.


  Diskussioner

  Blackboard-appen

  Du kan läsa diskussioner och ge svar till dina klasskamrater. Varje tråd visar antalet svar och om en diskussion är ny. Du kan redigera eller radera dina svar om läraren tillåter det. Du kan se bilagor som lagts till av användare i Blackboard Learns webbvy, men för närvarande går det inte att bifoga filer till diskussionen.

  Mobile Learn

  Se forum och trådar. Svara och bifoga filer från Dropbox eller din enhet. Du kan sortera varje tråd efter alla svar eller efter enbart olästa svar.


  Collaborate

  Blackboard-appen

  Du kan delta i videokonferenser i realtid från din mobila enhet med Collaborate med ultragränssnittet. Du kan chatta och dela whiteboard och filer.

  Mobile Learn

  Inte tillgänglig.


  Bloggar och loggböcker

  Blackboard-appen

  Inte tillgänglig.

  Mobile Learn

  Se och skapa bloggar och loggböcker. Posta kommentarer och bifoga filer från Dropbox.


  Push-aviseringar

  Blackboard-appen

  Push-aviseringar om kommande prov, förfallna prov, nya resultat och nya kurser visas på din enhet.

  Push-aviseringar är för närvarande inte tillgängliga för nya uppgifter, anslag eller innehållsobjekt. Alla dessa objekt visas istället i aktivitetsflödet. Uppgifter och tester visas även under Inlämningsdatum om din lärare anger inlämningsdatum.

  Du kan ändra aviseringar genom att logga in på ditt Blackboard-webbkonto på datorn.

  Mobile Learn

  Typerna av pushmeddelanden är samma för Mobile Learn och inkluderar även nya anslag, innehållsobjekt och kurser. Du kan stänga av eller aktivera specifika aviseringar i appen.


  Profil

  Blackboard-appen

  Du kan ändra profilbild om det tillåts av din institution. För närvarande kan du inte modifiera avatarer för molnprofiler.

  Mobile Learn

  Inte tillgänglig.


  Grupper

  Blackboard-appen

  Inte tillgänglig.

  Mobile Learn

  Du kan komma åt dina kursgrupper i Mobile Learn.


  Användare

  Blackboard-appen

  Designad och utvecklad för kursdeltagare.

  Mobile Learn

  Kursdeltagare och lärare. Lärare kan lägga till grundläggande innehållsobjekt eller filer och delta i diskussioner.

  * Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.