Denna information gäller för Blackboard-appen 4.3.2 och tidigare. Om du använder en aktuell version av appen hoppar du till Collaborate på Blackboard-appen 4.3.3 +.

I Blackboard-appen ingår Blackboard Collaborate Ultra, en lösning för webbkonferenser i realtid för virtuella lektioner och möten av hög kvalitet. Lärare kan dela filer och videoklipp medan de interagerar med deltagarna. Du behöver inte installera något extra för att vara med i en session.

Lärare använder Collaborate med ultragränssnittet från en webbläsare i en dator för att hålla en session med användare i Blackboard-appen. Collaborate med Original-gränssnittet stöds inte.

Gå med i en session från en kurs

Collaborate Ultra-sessioner finns i en lista inuti kurserna i appen. Gå till en kurs, tryck på Collaborate under Kursmaterial och välj en session.

 • Kursrummet är en standardsession i Collaborate Ultra. Om en lärare inaktiverar det här rummet visas det som låst i appen.
 • Tryck på den valbara session som du vill gå med i.
 • Sessioner som du inte kan gå med i för tillfället visas i listan, men du kan inte öppna dem.
 • För upprepade sessioner visas endast en session i mobilappen. I webbläsarvyn av Collaborate Ultra visas varje enskilt tillfälle av den upprepade sessionen. I en kommande uppdatering kommer vyn i mobilappen att se ut mer som webbläsarvyn.

Om det är möjligt är det bra om du går med i sessionen tidigt så att du har tid att bekanta dig med hur det ser ut först.

Du kan gå med i sessioner utanför en kurs


  Funktioner

  Du kan se innehåll och bilder från läraren och göra följande:

  1. Ändra profilbild genom att trycka på den, ange din status som Borta och läsa hjälpinformation. Använd kontrollerna för att dela video eller röst, räcka upp handen och chatta med andra. När filer eller whiteboard visas syns videon på dig själv längst ned i vänstra hörnet och den som talar syns längst ned i det högra.
  2. Tryck på pilen i ikonlisten för att öppna ritverktygen. Pilen visas bara om läraren eller sessionsmoderatorn har aktiverat whiteboarden eller delar en fil. Välj pennan eller en form och börja rita. Du kan dra ihop eller zooma när du ritar.
  3. Om du trycker på menyn bredvid sessionsnamnet kan du se vilka som är med i sessionen och välja en delad fil.
  4. Lämna sessionen.

  Fler funktioner

  Aktivitetsaviseringar. Du kan se nya chattmeddelanden, uppräckta händer, när någon går med i eller lämnar en session och när inspelning börjar och slutar.

  Multitasking. Om du lämnar appen för att göra något annat på enheten kan du trycka på statusfältet när du vill gå tillbaka.

  Stäng av ljudet för alla. Om din lärare stänger av ljudet för alla deltagare i webbversionen av Collaborate med ultragränssnittet slås alla mikrofoner av även i mobilappen.

  I nuläget är din profilbild i Blackboard-appen separat från din profilbild i en Collaborate-session.

  Tips

  Wi-Fi ger den bästa upplevelsen. Med trådlöst nät går det inte åt så mycket mobildata.

  Ladda upp. Se till att batteriet är fulladdat eller att strömkabeln är ansluten så att du har tillräckligt med ström för att genomföra uppgifterna.

  Upplever du problem? Om du får problem med Collaborate kan du skicka in ett ärende på Behind the Blackboard (endast tillgänglig på engelska).


  Göra mer med andra roller

  I vanliga fall är du deltagare i en session och läraren är moderator. En moderator kan låta dig göra mer genom att utse dig till presentatör eller moderator. Användare med presentatörs- eller moderatorbehörighet kan göra följande via menyn bredvid sessionsnamnet:

  • Ladda upp och visa material.
  • Se när någon räcker upp handen och sänka händer.
  • Aktivera whiteboardfunktionerna så att deltagarna kan rita i delade filer.
  • Spela in sessioner om du är moderator på en Android- eller iOS-enhet.

  I Blackboard-appen har presentatören och moderatorn tillgång till samma funktioner. I Collaborate med ultragränssnittet i webbläsaren har moderatorer tillgång till ytterligare funktioner.


  Dela filer

  Om du har fått rollen som presentatör eller moderator kan du visa filer för resten av deltagarna. Du kan visa bilder och PowerPoint- och PDF-filer medan du pratar om innehållet i dem och navigera i ett dokument eller en presentation. När du visar en fil i appen öppnas whiteboardtavlan automatiskt så att deltagarna kan rita i filen.

  För att användarna ska få lov att rita måste moderatorerna i webbversionen av Collaborate tillåta ritning på whiteboardtavlan i sessionsinställningarna.

  Alla andra användare med fildelningsbehörighet har tillgång till alla filer som laddas upp av moderatorer och presentatörer.

  1. Tryck på Delade filer. Ikonen visas endast om du har moderator- eller presentatörsbehörigheter.
  2. Tryck på Lägg till fil.
   • Välj från min enhet: I iOS kan du endast ladda upp bilder från enheten. Med Android kan du lägga upp GIF-, JPEG-, PNG-, PDF- och PowerPoint-filer.
   • Välj en kurs: Du kan visa filer som du tidigare har lagt in i en kurs. Endast de filer som kan visas för andra visas i det fönster där du väljer fil. Prov och uppgifter kan till exempel inte visas för andra.
  3. Om du trycker på Sluta dela ser inte deltagarna filen längre.

  Om du går med i en session som gäst kan du endast visa filer som finns på din enhet. Du kan inte dela filer från kurser.

  Om du vill ta bort något från listan Delade filer sveper du med fingret åt vänster och trycker på Ta bort.


  Smågrupper

  Sessionsmoderatorer i webbläsarversionen av Collaborate kan dela upp deltagarna i grupper för mindre projekt och grupparbeten. I appen får du ett meddelande när du blivit placerad i en grupp eller flyttats ut från en grupp.

  Endast gruppmedlemmarna kan se ljudfiler, videoklipp, chatta och dela filer inom en grupp i ett grupprum. Alla deltagare i en grupp är presentatörer så alla kan dela whiteboard, filer och program med de övriga i gruppen. Interaktioner inom grupper i grupprum fångas inte upp i sessionsinspelningar.

  Innehåll som delas i en grupp i ett grupprum är inte tillgänglig när gruppen har upplösts. För att behålla något för framtida användning, kan du ta skärmdumpar av filer och whiteboard som har delats i din grupp.


  Jämfört med Collaborate i webbläsare

  Om du tidigare har använt Collaborate med ultragränssnittet i en webbläsare känner du igen dig i appen. Om du vill använda nedanstående funktioner måste du öppna Collaborate i en webbläsare eftersom de här funktionerna inte finns i appen.

  • Undertextning
  • Undersökningar
  • Aktivitetsindikator för aktiva Collaborate-rum
  • Tidur

  Gå med i en session via en länk

  Läraren eller sessionsmoderatorn kan skicka en länk till sessionen i Collaborate oberoende av Blackboard-appen. En moderator som inte har någon kurs i Blackboard kan till exempel skicka dig länken via e-post.

  Sessionslänkar som hör till kurser finns i kurserna i Blackboard-appen. Om du inte är inskriven på någon kurs kan du fortfarande delta i sessioner om moderatorn skickar en länk.

  Du går i allmänhet med i en session så här:

  • Hämta Blackboard-appen.
  • Öppna länken som du har fått från läraren eller sessionsmoderatorn i en mobil webbläsare.
  • Följ instruktionerna på enheten.

  Detaljerade steg för att gå med i en session med en länk

  Om du stöter på problem när du försöker öppna en sessionslänk kan du göra följande:

  1. Hämta Blackboard-appen.
  2. Öppna länken som du har fått från läraren eller sessionsmoderatorn i en mobil webbläsare. Läraren på en kurs eller moderatorn kan skicka en sessionslänk via e-post eller lägga upp länken i en kurs.
  3. Välj Blackboard från listan över appar på läsarsidan.
   • I Android kan du behöva trycka på Anslut till session med Blackboard.
   • I iOS kan det stå Open in Blackboard om det är första gången du startar en Collaborate-session. Tryck på Öppna.
   • Om du inte har Blackboard-appen installerad trycker du på Har du inte Blackboard-appen? på inloggningssidan. När du har installerat appen trycker du på länken till Collaborate som du fått av moderatorn igen.
  1. Du ansluts till sessionen på ett av följande sätt:
   • Om du redan är inloggad i Blackboard-appen kommer du automatiskt med i sessionen.
   • Om du inte är inloggad i Blackboard-appen kan du göra något av följande:
    • Skriv in ditt namn och tryck på Gå med som gäst.
    • Logga in i Blackboard. Använd samma inloggningsuppgifter som när du loggar in till dina Blackboard-kurser på en dator. Med den här metoden fylls ditt namn i automatiskt i Collaborate-sessionen och du loggas in på Blackboard-appen.

    Om ditt lärosäte inte har lagt till användning av Blackboard-appen kan du alltid trycka på Gå med som gäst.