Du kommer åt sidan Submission List (Inlämningslista) genom att trycka på en uppgift på sidan Assignment List (Uppgiftslista). Inlämningar listas med de senast inlämnade uppgifter först.

Uppgiftsinformation

Om du trycker på en uppgift längst upp på sidan visas information om möjliga poäng, beskrivning och sista inlämningsdag för uppgiften.

Rubrikkategorier

Du kan sortera varje rubrikkategori genom att trycka på kategorirubrikerna, vilket underlättar navigering av tabellen.

  • Namn på deltagare (eller grupp): Den här rubriken listar namnet på den deltagare som lämnat in. Om det rör sig om en gruppuppgift listas gruppens namn och kategorirubriken visar Grupp. Vid uppgifter där Anonym bedömning har aktiverats är alla deltagarnas personliga identifierbara information borttagen.
  • Attempt Number (Antal försök): Den här rubriken listar antal försök.
  • Submitted Date and Time (Datum och tid för inlämnande): Den här rubriken listar datumet och tidpunkten då deltagaren lämnade in uppgiften.
  • Bedömd (eller ej bedömd): Resultat listas för inlämningar som bedömts. Fältet förblir tomt för inlämningar som inte bedömts.
  • Skickad (eller ej skickad): En grön bockmarkering visar att resultatet har skickats till deltagaren. En halvtransparent grå bockmarkering visar att resultatet har sparats som utkast men ännu inte skickats till deltagaren.

Bedöma en inlämning

Tryck på en inlämning för att öppna sidan Submission Detail (Inlämningsinformation). Gå till Grade Submissions (Bedöma inlämningar) om du vill veta mer om att bedöma inlämningar.

Inlämning som saknas

Deltagare som ännu inte lämnat in har texten ”INLÄMNING SOM SAKNAS” i rött under sina namn.