Eftersom lärare ofta inte avslutar en hel bedömningscykel eller bedömer alla inlämningar för en uppgift i en sittning kanske de inte vill ge endast en del av resultaten för en viss uppgift.

Därför synkroniseras inte resultaten som förs in i Bb Grader automatiskt med Kursadministration och resultat i Blackboard Learn när du trycker på Spara utkast. Du kan istället skicka alla resultaten samtidigt till Kursadministration och resultat från sidan Submission List (Inlämningslista) genom att trycka på Skicka bedömd i det övre högra hörnet. När resultaten skickas till Kursadministration och resultat får deltagarna även ett meddelande om att resultat kan ses.

Skicka enskilda resultat

Lärare kan välja att skicka enskilda resultat till Kursadministration och resultat i Blackboard Learn genom att dra en inlämning åt vänster. Då visas knappen Skicka bedömning. Tryck på knappen Skicka bedömning när du vill släppa resultatet till Kursadministration och resultat.

Lärare kan även skicka enskilda resultat till Kursadministration och resultat i Blackboard Learn genom att trycka på Skicka bedömning i bedömningspanelens övre högra hörn.