Det går att göra portföljinlämningari Bb Grader. Du kan bläddra igenom portföljen med hjälpa av pilarna längst upp i inlämningen.

Bedöma en portföljinlämning

Du anger resultat på en inlämning genom att trycka på Bedöm i övre högra hörnet. Då öppnas bedömningspanelen.

När du vill föra in ett resultat för inlämningen trycker du på den tomma rutan i bedömningspanelens övre högra hörn och anger en poäng för inlämningen. Om du vill undanta en inlämning trycker du på Undantagen på tangentbordets vänstra sida.

Kriterier, delegerad bedömning och anonym bedömning finns som alternativ i portföljinlämningar även i Bb Grader.