Det går att arbeta i grupp och lämna in grupparbeten i Bb Grader.

Bedöma en gruppinlämning

Du anger resultat på en gruppinlämning genom att trycka på Bedöm i appens övre högra hörn. Det öppnar bedömningspanelen.

När du vill föra in ett resultat för inlämningen trycker du på den tomma rutan i bedömningspanelens övre högra hörn och anger en poäng för inlämningen. Om du vill undanta en inlämning trycker du på Undantagen på tangentbordets vänstra sida.

Visa gruppmedlemmar

När lärare tittar på en gruppinlämning kan de se vilka som ingår i gruppen genom att trycka på utdragningsmenyn Gruppmedlemmar längst ner i bedömningspanelen.

Bedöma gruppmedlemmar individuellt

Du kan ange resultat för varje enskild gruppmedlem genom att använda utdragningsmenyn för gruppmedlemmar. Om du vill ange ett resultat för en enskild medlem i gruppen trycker du på resultatet bredvid personens namn och skriver in önskad poäng.

Du kan se enskilda resultat för en viss grupps inlämning på sidan med inlämningslistan genom att svepa åt vänster. Då visas knappen Grupprofil. Tryck på knappen Grupprofil för att visa individuella poäng.