Lärare kan ge deltagarna allmänna kommentarer och återkoppling i rutan under bedömnings- och kriteriedelen i bedömningspanelen. Lärarna kan även ge ljud- och bildåterkoppling med hjälp av knapparna längst ner i bedömningspanelen.

Återkoppling

Återkoppling som införts i textområdet under Återkoppling blir synligt för deltagaren när du skickar resultatet. Om du vill ge återkoppling trycker du i textrutan och skriver in dina kommentarer.

Bedömningsanteckningar

Information som läggs till i textområdet under Bedömningsanteckningar är endast synlig för andra lärare och bedömare. När du vill ange bedömningsanteckningar trycker du på Bedömningsanteckningar och sedan i textområdet och skriver dina anteckningar.

Ljudåterkoppling

Du kan ge ljudåterkoppling genom att använda enhetens mikrofon för att spela in ljudåterkoppling. När du vill spela in ljud trycker du på knappen Ljudfil längst ner i bedömningspanelen. När du vill börja spela in trycker du på inspelningsikonen och börjar prata. Tryck på ikonen Record (Spela in) igen för att avsluta inspelningen.

Tryck på ikonen Play (Spela upp) för att lyssna på inspelningen. Om du vill göra om inspelningen trycker du på Ta om. Om du är klar och vill använda inspelningen trycker du på Använd ljudfil. Annars trycker du på Avbryt för att avbryta inspelningen.

Videoåterkoppling

Du kan använda enhetens kamera och mikrofon för att spela in videåterkoppling. Om du vill spela in bildåterkoppling trycker du på knappen Video längst ner i bedömningspanelen. Du kan spela in en ny video direkt eller använda en förinspelad video från ditt fotobibliotek.

Var koncis i din videoåterkoppling. Videoinspelningar kan inte vara längre än en minut.