När du loggat in i programmet visas kurssidan med den senast inskickade uppgiften. Uppgifter listas i rutnätsformat och under uppgiften visas en förloppsindikator.

Förloppsindikator

Förloppsindikatorn som finns under varje uppgift ger läraren visuella tecken på respektive uppgifts slutförandestatus.

  • Klassförlopp för en uppgift: Lärare kan se ungefär hur många deltagare som har skickat in uppgiften baserat på slutföringsindikatorn under uppgiften. Färgens längd visar deltagarinlämningarnas förlopp. En indikator som inte är ifylld/saknar färg innebär att vissa deltagare fortfarande inte har lämnat in sina uppgifter.
  • Saknade inlämningar: Beskrivningen ”-nummer- missing” (”-nummer- saknas”) under uppgiften visar det exakta antalet inlämningar som saknas för en särskild uppgift.
  • Förlopp för skickade mot ej skickade resultat: Lärare kan se det ungefärliga antalet inlämningsresultat som har skickats tillbaka till Kursadministration och resultat i Blackboard Learn. Grönt visar skickade resultat. Svart visar ej skickade resultat. Du kan läsa mer om att skicka resultat och om skickade och ej skickade resultat i Skicka bedömning.

Inlämningsfilter

Du kan filtrera inlämningslistan genom att trycka på ett filteralternativ ovanför uppgiftslistans rutnät.

  • Alla: Visa alla uppgifter för kursen.
  • Att göra: Visa ej bedömda inlämningar eller uppgifter med ej skickade resultat.
  • Slutförd: Visa uppgifter för vilka alla inlämningar bedömts och alla resultat skickats.

Åtkomst till sidan Submission List (Inlämningslista)

Du får åtkomst till sidan Submission List (Inlämningslista) genom att trycka på en uppgift. Du kan börja bedöma enskilda inlämningar eller gruppinlämningar från sidan Submission List (Inlämningslista).

Visa en annan kurs

Du kan välja en annan kurs genom att trycka på kursens rullgardinsmeny längst upp på sidan.