Den 29 mars 2019 avslutades supporten för Bb Grader och appen togs bort från Apple App Store.

Gå över till appen Blackboard Instructor för att bibehålla dina mobila bedömningsmöjligheter.

Vi är engagerade i att hjälpa våra klienter att frodas i en komplex och utmanande utbildningsmiljö. För att tillhandahålla den bästa mobila upplevelsen till lärarna bygger vår robusta produktvägskarta på bedömningsmöjligheter som redan finns tillgängliga i Blackboard Instructor.