En app för betygsättning var och när som helst!

Bb Grader är en mobilapp som lärare kan använda när de granskar, ger återkoppling på och rättar deltagares inlämnade uppgifter och portföljer för Blackboard Learn – var de vill och när de vill.

Bb Grader kräver iOS 7 eller senare och är kompatibel med iPad Air, iPad mini och iPad 2, 3 eller 4. Kurser där du är anmäld som lärare, assistent eller bedömare visas i appen.

Om din institution använder Blackboard Learn med ultragränssnittet kan du bara använda Bb Grader med kurser i den ursprungliga kursvyn.