Rapporten för användning av lärplattformen hjälper dig förstå och besvara:  

 • LMS-aktivitet 

  • Hur många aktiva LMS-användare finns det? 

  • Hur många aktiva LMS-kurser finns det? 

  • Vilka modaliteter används för att få åtkomst till LMS-sessioner? 

  • Vilka lärosätesroller har åtkomst till LMS-sessioner? 

  • Vad är det genomsnittliga antalet LMS-sessioner efter veckodag och tidsintervall? 

 • Aktivitet för samarbetsverktyg 

  • Vilket är det totala antalet Class Collaborate-användare? 

  • Hur många Class Collaborate-rum skapas? 

  • Vilket är det distinkta antalet Class Collaborate-användare över tid? 

  • Vad är det genomsnittliga antalet Class Collaborate-sessioner efter veckodag och tidsintervall? 

 • Aktivitet för tillgänglighetsverktyget 

  • Hur många gånger har indikatorn för tillgänglighetspoäng klickats? 

  • Hur många gånger laddas alternativa format ner? 

  • Vilka typer av alternativa format laddas ner? 

 • Aktivitet för originalitetsverktyg 

  • Hur många originalitetsrapporter genereras? 

  • Hur många originalitetspoäng genereras? 

 

Datakälla: Blackboard Learn, Class Collaborate, Anthology Ally, SafeAssign 

Använd Kontrollknappar 

Du kan använda avsnittet Kontroller för att filtrera och förfina data som visas i varje rapportflik baserat på dina behov. Varje flik har en specifik uppsättning kontroller eller filter som du kan använda. Du kan alltid gå tillbaka och återställa kontrollerna.  

Få en mer detaljerad beskrivning av varje kontroll i avsnittet ordlistans kontrollknappar för Anthology Reporting

 

LMS-aktivitet 

Hur många aktiva LMS-användare finns det? 

Nyckeltalet visar antalet aktiva LMS-användare inom de filter som du har valt.  

Tänk på:  

 

Hur många aktiva LMS-kurser finns det? 

Nyckeltalet visar antalet aktiva kurser i LMS inom de filter som du har valt. 

Tänk på: 

 

Vilka modaliteter används för att få åtkomst till LMS-sessioner? 

Ringdiagrammen visar modaliteterna som användarna fick åtkomst till LMS genom.  

Tänk på: 

 • Sessioner visar hur många gånger varje användare har öppnat din LMS.  
 • En användare kan öppna flera sessioner. 

 

Vilka lärosätesroller har åtkomst till LMS-sessioner? 

Stapeldiagrammet visar antalet användare efter roller som har använt LMS-sessioner under det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

 

Vilket är det genomsnittliga antalet LMS-sessioner efter veckodag och tidsintervall? 

Färgdiagrammen klassificerar data i förhållande till aktivitetsmängden per veckodag och tidsintervall på två timmar.  

Tänk på: 

 • Färgvariationerna representerar högre eller lägre aktivitetsperioder: 
 • Mörkare färger representerar dagar och tidsintervall med högre aktivitet. 
 • Ljusare färger visar dagar och tidsintervall med lägre aktivitet. 

 

Aktivitet för samarbetsverktyg 

Class Collaborate-data som ingår i rapporten representerar användningsdata och interaktioner som kommer från Blackboard Learn-integreringen. Class Collaborate-data som har skapats utanför integreringen visas inte i den här rapporten. 

Vilket är det totala antalet Class Collaborate-användare? 

Nyckeltalet visar antalet Class Collaborate-användare inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt.

Tänk på: 

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i det totala antalet Class Collaborate-användare för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

Hur många Class Collaborate-rum skapas? 

Nyckeltalet visar antalet skapade Class Collaborate-kursrum inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på: 

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i det totala antalet Class Collaborate-användare för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse. 

 

Vilket är det distinkta antalet Class Collaborate-användare över tid? 

Linjediagrammen visar antalet unika användare Class Collaborate hade inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

 

Vad är det genomsnittliga antalet Class Collaborate-sessioner efter veckodag och tidsintervall? 

Färgdiagrammen klassificerar data i förhållande till aktivitetsmängden per veckodag och tidsintervall på två timmar.  

Tänk på: 

 • Färgvariationerna representerar högre eller lägre aktivitetsperioder: 
 • Mörkare färger representerar dagar och tidsintervall med högre aktivitet. 
 • Ljusare färger visar dagar och tidsintervall med lägre aktivitet. 

 

Aktivitet för tillgänglighetsverktyget 

Anthology Ally-data som ingår i rapporten representerar användningsdata och interaktioner som kommer från Blackboard Learn-integreringen. Eventuella Anthology Ally-data som har skapats utanför integreringen visas inte i den här rapporten. 

 

Hur många gånger har indikatorn för tillgänglighetspoäng klickats? 

Nyckeltalet visar antalet gånger Anthology Ally-poängindikator har använts inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på: 

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i det totala antalet användningar av Anthology Ally-poängindikatorn för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

Hur många gånger laddas alternativa format ner? 

Nyckeltalet visar antalet gånger alternativa Anthology Ally-format har laddats ner inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på: 

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i det totala antalet alternativa Anthology Ally-format som laddats ner för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

Vilka typer av alternativa format laddas ner? 

De typer av alternativa format som laddas ner mäter antalet alternativa format som laddas ner i Anthology Ally efter typ.  

 

Aktivitet för originalitetsverktyg 

 SafeAssign-data som ingår i rapporten representerar användningsdata och interaktioner som kommer från Blackboard Learn-integreringen. Eventuella SafeAssign-data som har skapats utanför integreringen visas inte i den här rapporten. 

Hur många originalitetsrapporter genereras? 

Nyckeltalet visar antalet SafeAssign-rapporter som genererats inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på: 

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i det totala antalet SafeAssign-rapporter som genererats för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

Hur många originalitetspoäng genereras? 

Nyckeltalet visar antalet SafeAssign-poäng som genererats inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på: 

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i det totala antalet SafeAssign-poäng som genererats för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse