Aktivitetsrapport för Collaborate-sessioner hjälper dig att förstå och besvara:  

 • Sessionsaktivitet och tidsperiod 

  • Hur många rum var aktiva? 

  • Hur många sessioner startades? 

  • Hur lång är sessionen? 

  • Hur långa är sessionerna efter datum? 

 • Sessionsnärvaro 

  • Hur många unika deltagare fanns det? 

  • Hur ser sessionsnärvaron ut? 

  • Hur ser fördelningen ut för sessionsnärvaron? 

 • Sessionsengagemang 

  • Hur många sessioner använde whiteboarden? 

  • Hur många sessioner använde undersökningar? 

  • Hur många omröstningar skapades? 

  • I hur många sessioner räcktes det upp händer? 

  • Hur många händer räcktes upp? 

  • Hur många chattmeddelanden skickades? 

  • Vad var deltagarnas status? 

 

Datakälla: Class Collaborate: 

Använd Kontrollknappar 

Du kan använda avsnittet Kontroller för att filtrera och förfina data som visas i varje rapportflik baserat på dina behov. Varje flik har en specifik uppsättning Kontroller eller filter som du kan använda. Du kan alltid gå tillbaka och återställa kontrollknapparna.  

Få en mer detaljerad beskrivning av varje kontrollknapp i avsnittet ordlistans kontrollknappar för Anthology Illuminate Reporting


Sessionsaktivitet och tidsperiod 

Hur många rum var aktiva?   

Linjediagrammen visas antalet aktiva rum i Class Collaborate under det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

 

Hur många sessioner startades? 

Linjediagrammen visar antalet sessioner som startats i Class Collaborate under det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på:  

 • Du har både ett avsett kursrum och möjlighet att schemalägga så många nya sessioner som du vill inom det avsedda kursrummet. 

 

Hur lång är sessionen? 

Sessionens varaktighet mäter sessionslängden baserat på det valda primära datumintervallet. Nyckeltalen visar minimum, maximum, genomsnitt, medianvärde och summan av sessionslängden. 

Tänk på:  

 • I beräkningarna för lägsta, högsta, genomsnitt och median ingår datapunkter som skiljer sig avsevärt från andra observationer. 
 • Data uttrycks i minuter. 
 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i sessionslängd för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

Hur långa är sessionerna efter datum? 

Linjediagrammen visar sessionslängden inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

Tänk på:  

 • Data uttrycks i minuter. 

Sessionsnärvaro 

Hur många unika deltagare fanns det? 

Stapeldiagrammen visar antalet unika deltagare i Class Collaborate efter datum inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 

 

Hur ser sessionsnärvaron ut? 

Nyckeltalen visar minsta, största, genomsnittlig och medianvärde för sessionsnärvaro.  

Tänk på:  

 • I beräkningarna för lägsta, högsta, genomsnitt och median ingår datapunkter som skiljer sig avsevärt från andra observationer. 
 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i sessionsnärvaro för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

Hur ser fördelningen ut för sessionsnärvaron? 

Stapeldiagrammen visar fördelningen för sessionsnärvaro efter datum inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 


Sessionsengagemang 

Hur många sessioner använde whiteboarden? 

Nyckeltalen visar antalet sessioner som använde whiteboarden inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. Whiteboard är ett Class Collaborate-verktyg.   

Tänk på:  

 

Hur många sessioner använde undersökningar? 

Nyckeltalen visar antalet sessioner som använde undersökningar inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. Undersökningar är ett Class Collaborate-verktyg.   

Tänk på:  

 

Hur många undersökningar skapades? 

Nyckeltalen visar antalet undersökningar som skapades inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. Undersökningar är ett Class Collaborate-verktyg.   

Tänk på:  

 • Den procentuella skillnaden anges genom skillnaden i antalet undersökningar som skapades för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse

 

I hur många sessioner räcktes det upp händer? 

Nyckeltalen visar antalet sessioner i vilka det räcktes upp händer inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. Uppräckta händer är ett Class Collaborate-verktyg.   

Tänk på:  

 

Hur många händer räcktes upp? 

Nyckeltalen visar antalet händer som räcktes upp i en session inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. Uppräckta händer är ett Class Collaborate-verktyg.   

Tänk på:  

 • Den procentuella skillnaden anges genom antalet händer som räcktes upp i en session för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse
 • Deltagare kan räcka upp händer flera gånger under en och samma session. 

 

Hur många chattmeddelanden skickades? 

Nyckeltalen visar antalet chattmeddelanden som skickades i en session inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. Uppräckta händer är ett Class Collaborate-verktyg.   

Tänk på:  

 • Den procentuella skillnaden anges genom antalet chattmeddelanden som skickades i en session för det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt. 
 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse
 • Deltagare kan skicka flera chattmeddelanden under samma session. 

 

Vilken typ av chattmeddelanden skickades? 

typen av chattmeddelanden som skickas mäter antalet skickade chattmeddelanden per typ. 

 

Vad var deltagarnas status? 

Nyckeltalen visar deltagarnas status inom det primära datumintervallet och datumintervallet för jämförelse som du har valt.  

Tänk på:  

 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt datumintervall för jämförelse