Banner mentioning that Blackboard Data is evolving to Anthology Illuminate

Läs mer om Anthology Illuminate

-

Anthology Illuminate Reporting ger dig en uppsättning lättanvända rapporter. Varje rapport visar aktiviteten som äger rum i dina Anthology-verktyg för att hjälpa dig att lösa frågor om användning och införande.   

Anthology Illuminate Reporting tillhandahåller rapporter om tre påverkansområden:   

  • Lärande: rapporter om deltagaraktivitet, engagemang och prestation.  

  • Undervisning: rapporter om instruktionsmetoder och kursdesign.  

  • Ledande: rapporter om lärosätesadministration, effektivitet och framgång.  

 

Inuti Anthology Illuminate Reporting