Hjälp för Ally för deltagare

På den här sidan

  Lär dig på ditt eget sätt med hjälp av Blackboard Ally.

  Ally är ett verktyg som hjälper dig att göra kursinnehåll mer tillgängligt. Ladda ner dina kursfiler i alternativa format – välj mellan bland annat semantisk HTML, ljud och elektronisk blindskrift.

  Få reda på nyheter med följande viktiga information!

  Nyheter i Ally

  Visa tillgänglighetsstandarderna för Ally.

  Tillgänglighet i Ally