Välj det format som du behöver

Ally skapar alternativa format för sidorna och filerna på en webbplats med Ally installerad. Du kan ladda ner alternativa format från alla sidor. Välj det format som passar bäst för dina behov!

Hitta Ally på sidan

Leta upp ikonen Ladda ner alternativa format. Du hittar ikonen till höger eller längst ner på sidan. 

Välj ett format

Välj ett format för hela sidan eller för enskilda filer på sidan. Varför hålla sig till bara ett format? Använd så många format du vill.

Behöver du hjälp att välja? Mer om alternativa format