See details about how website content at your district is performing and evolving. You can export Ally CSV reports by year, by month, by sections, and for individual section.

An Export button is available on these report pages:

 • Overview tab: Download the sections, months, and years reports.
 • Sections tab: Download the sections, months, and years reports.
 • Individual section: Download a report for the specific section.

Overview

Ally accessibility reports are exported as CSV file. These CSV files provide detailed data about the items with issues in your site manager. But what does this data mean?

In the months, sections, and years reports rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues. 

In an individual section report, rows are content items. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

Reports start with general information in the first few columns.

After the general information, the reports show the different content types and the total number of each one in a section, including files and content created in the Site Manager. These are columns pdf to other in the CSV file.

Next, the reports detail how many items in a section have specific accessibility issues. The number in the column headings represent the severity level of the issue.

What does the number in the issue column headings mean?

The number in the column heading represents the severity level of the issue.

 • 1 represents severe issues
 • 2 represents major issues
 • 3 represents minor issues

For example, ImageSeizure:1 is a severe issue while AlternativeText:3 is a minor issue.

This makes it easier to parse the severity of each issue in an automated way.


Months report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Month - The date of each month.
 • Number of sections - Total number of sections.
 • Total files - Total number of files in the sections.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Kolumner för exportproblem i Ally

 • AlternativeText:2 – Visas om PDF-filen, dokumentet eller presentationen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 - Totalt antal presentations-, dokument-och PDF-filer med kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument där det finns fler än det rekommenderade antalet rubriker på H6-nivå. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument som saknar rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där det inte finns någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 –Totalt antal sidor som har brutna länkar i en domän. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte är ordentligt definierade. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där det inte finns någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har formelement utan etiketter. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har taggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHas Header:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tabellkolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Totalt antal bilder med dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Totalt antal bilder som inte har markerats som dekorativa. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Totalt antal bilder som inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Totalt antal bilder som innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Totalt antal bilder som kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Totalt antal objekt som har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Totalt antal objekt som inte har något specificerat språk. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference - Totalt antal objekt som kan förbättras med biblioteksreferensinformation.
 • Ocred:2 - Totalt antal PDF-filer som har skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antal objekt som är felformaterade eller skadade och som kursdeltagarna kanske inte kan öppna. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Totalt antal PDF-filer som har skannats men inte OCR-bearbetats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Totalt antal objekt som kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Totalt antal objekt där det finns tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 - Totalt antal PDF-filer som inte är taggade. Detta är ett stort problem.
 • Title:3 - Totalt antal objekt utan titel. Detta är ett mindre problem.

Sections report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Section id - The section ID.
 • Section name - The section name.
 • Section url - The section URL.
 • Observed deleted on - The date the section was deleted.
 • Total files - Total number of files in the section.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Kolumner för exportproblem i Ally

 • AlternativeText:2 – Visas om PDF-filen, dokumentet eller presentationen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 - Totalt antal presentations-, dokument-och PDF-filer med kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument där det finns fler än det rekommenderade antalet rubriker på H6-nivå. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument som saknar rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där det inte finns någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 –Totalt antal sidor som har brutna länkar i en domän. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte är ordentligt definierade. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där det inte finns någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har formelement utan etiketter. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har taggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHas Header:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tabellkolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Totalt antal bilder med dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Totalt antal bilder som inte har markerats som dekorativa. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Totalt antal bilder som inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Totalt antal bilder som innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Totalt antal bilder som kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Totalt antal objekt som har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Totalt antal objekt som inte har något specificerat språk. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference - Totalt antal objekt som kan förbättras med biblioteksreferensinformation.
 • Ocred:2 - Totalt antal PDF-filer som har skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antal objekt som är felformaterade eller skadade och som kursdeltagarna kanske inte kan öppna. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Totalt antal PDF-filer som har skannats men inte OCR-bearbetats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Totalt antal objekt som kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Totalt antal objekt där det finns tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 - Totalt antal PDF-filer som inte är taggade. Detta är ett stort problem.
 • Title:3 - Totalt antal objekt utan titel. Detta är ett mindre problem.

Years report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Academic year - The date of each year.
 • Number of sections - Total number of sections.
 • Total files - Total number of files in the sections.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Kolumner för exportproblem i Ally

 • AlternativeText:2 – Visas om PDF-filen, dokumentet eller presentationen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 - Totalt antal presentations-, dokument-och PDF-filer med kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument där det finns fler än det rekommenderade antalet rubriker på H6-nivå. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Totalt antal PDF-filer, presentationer och dokument som saknar rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Totalt antal PDF-filer och dokument där det inte finns någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 –Totalt antal sidor som har brutna länkar i en domän. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte är ordentligt definierade. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där rubrikerna inte följer en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer där det inte finns någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har formelement utan etiketter. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har taggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHas Header:2 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som har tabellkolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Totalt antal HTML-innehållsobjekt och filer som inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Totalt antal bilder med dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Totalt antal bilder som inte har markerats som dekorativa. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Totalt antal bilder som inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Totalt antal bilder som innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Totalt antal bilder som kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Totalt antal objekt som har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Totalt antal objekt som inte har något specificerat språk. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference - Totalt antal objekt som kan förbättras med biblioteksreferensinformation.
 • Ocred:2 - Totalt antal PDF-filer som har skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antal objekt som är felformaterade eller skadade och som kursdeltagarna kanske inte kan öppna. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Totalt antal PDF-filer som har skannats men inte OCR-bearbetats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Totalt antal objekt som kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Totalt antal objekt där det finns tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 - Totalt antal PDF-filer som inte är taggade. Detta är ett stort problem.
 • Title:3 - Totalt antal objekt utan titel. Detta är ett mindre problem.

Individual section report

Ally exporterar enskild kurs, sektion eller domänrapport

Rader representerar innehållsobjekt. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Id - Innehållsobjektets ID.
 • Name - Innehållsobjektets namn.
 • Mime type - Innehållsobjektets typ.
 • Score - Tillgänglighetspoäng för innehållsobjektet.
 • Deleted at - Datum då innehållsobjektet togs bort.
 • Library reference - Biblioteksreferens för JSON-objekt.
 • Url – Innehållsobjektets URL.
 • AlternativeText:2 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 – Identifierar om presentationen, dokumentet eller PDF-filen har kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet överskrider rekommenderad H6-nivå för rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential 3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har rubriker i en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink:2 – Identifierar om HTML-innehåll har en bruten länk. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Identifierar om HTML-innehållet har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Identifierar om HTML- eller WYSIWYG-innehållet har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList: 3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har definierats korrekt. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har rubriker i en logisk följd. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har lämplig H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har formelement utan märkning. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har korrekt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har objekttaggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har tabellkolumner utan korrekta rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle: 3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 – Identifierar om bilden har dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Visar om bilden inte är markerad som dekorativ. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 – Identifierar om bilden inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr: 3 – Identifierar om bilden innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 – Identifierar om bilden kan leda till epilepsianfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 – Identifierar om objektet har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 – Identifierar om objektet inte har ett språk angivet. Detta är ett mindre problem.
 • Ocred:2 – Identifierar om PDF-filen skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Identifierar om objektet är felaktigt utformat eller skadat och deltagarna kanske inte kan öppna det. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Identifierar om PDF-filen skannats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 – Identifierar om objektet kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 – Identifierar om objektet har tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 – Identifierar om PDF-filen inte är taggad. Detta är ett stort problem.
 • Titel:3 – Identifierar om objektet inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.