Accessibility in Ally for WCM

Tillgänglighet i Ally för webbplatser

Vi på Anthology Ally arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med nivå AA i de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.2, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Alla dokument finns endast på engelska.

Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Anthology Ally


Navigera bland alternativa format

Leta upp ikonen för nedladdning av alternativa format och öppna den. Den kan vara till höger eller längst ner på sidan. När man klickar på ikonen öppnas dialogrutan Ladda ner alternativa format med följande alternativ:

  1. Taggad PDF: Laddas ner till enhet
  2. HTML: Öppnas i ett nytt webbläsarfönster
  3. ePub: Laddas ner till enhet
  4. Elektronisk punktskrift: Laddas ner till enhet
  5. Ljud: Laddas ner till enhet
  6. BeeLine Reader: Öppnas i webbläsarfönstret
  7. Översatt version: Laddas ner till enhet