Välj det format som du behöver

Din lärare har förmodligen många olika innehållsobjekt i kursen. Ally skapar alternativa format för dessa innehållsobjekt. Du kan ladda ner alternativa format på alla ställen där nedladdningsikonen för Allys alternativa format visas. Välj den version av den ursprungliga filen som passar bäst för dina behov.

Logga in på din kurs. Leta efter ikonen Ladda ner alternativa format och ladda ner ett format som passar dina inlärningsbehov.

Varför hålla sig till bara ett format? Använd så många format du vill.

Behöver du hjälp att välja? Mer om alternativa format

student view of Download alternative formats modal