Vi försöker hela tiden utveckla oss för att förbättra din undervisnings- och studieupplevelse.

Följ den här sidan för att få e-postuppdateringar när vi publicerar nyheter


Översatt version för Ally för webbplatser

14 januari 2020

Det alternativa formatet Översatt version för webbsidor i integreringen av Ally för webbplatser har förbättrats för att behålla den ursprungliga sidans format och bilder. Detta gör att den översatta versionens utseende och innehåll liknar den ursprungliga sidan mer.


Pilotprojektet för alternativt BeeLine Reader-format

5 september 2019

Vi ska påbörja ett pilotprojekt för ett nytt alternativt format, formatet för BeeLine Reader. BeeLine Reader är ett verktyg som vi upptäckte under förra årets konferens ”Accessing Higher Ground”, och har utvecklats för att göra det snabbare och lättare att läsa på skärmar. Detta görs med en färggradient som leder ögat längs raderna och det har rapporterats att detta verktyg leder till ökad läshastighet och bättre fokus. Verktyget kan vara till hjälp för deltagare med dyslexi, ADHD och nedsatt syn, samt ge en bättre läsupplevelse för alla deltagare. Mer information om BeeLine Reader finns på BeeLine Readers webbplats.

Som en del av pilotprojektet letar vi efter 25 lärosäten som är intresserade av att aktivera BeeLine Readers alternativa format i sin Blackboard Ally-integrering under de kommande 6 månaderna. Det kostar inget att gå med i det här pilotprojektet och återkoppling kommer att samlas in vid slutet av projektet för att hjälpa oss förstå hur vi på bästa sätt kan integrera denna funktion i Blackboard Ally i framtiden. Om du vill ansöka för detta pilotprojekt måste du fylla i ansökningsformuläret för det alternativa formatet för BeeLine Reader.


Kurstillgänglighetsrapport

10 augusti 2019

Blackboard Ally 1.34 introducerar kurstillgänglighetsrapport för läraren. Denna rapport är avsedd att fungera som ett komplement till de befintliga tillgänglighetsindikatorerna och ger en sammanfattning av tillgängligheten och en översikt på kursnivå.

Rapporten visar den övergripande tillgänglighetspoängen för kursen, indelning av kursinnehåll efter innehållstyp och en lista över alla problem som har identifierats i kursen. Läraren kan sedan enkelt se vilka innehållsobjekt i kursen som har flaggats med ett problem och kan hoppa direkt till läraråterkopplingen från rapporten.

Kurstillgänglighetsrapporten hjälper även till med prioritering och visar olika alternativ, så som ”Innehåll som är lättast att åtgärda” och ”Innehåll med mest allvarliga problem” beroende på kursens innehåll. Läraråterkopplingen kan återigen utlösas för varje objekt, vilket bör göra det snabbare att arbeta med flera objekt.

Mer om kurstillgänglighetsrapporten

Dessutom tillhandahåller kurstillgänglighetsrapporten en lista över allt innehåll som kan hittas i kursen, inklusive möjligheten att sortera efter allvarlighetsgrad, problemets namn, antal identifierade problem och tillgänglighetspoäng.