Open Instructor Feedback Panel

Open instructor feedback

Ally provides you detailed feedback and support to help you become an accessibility pro. Learn about accessibility issues, why they matter, and how to fix them. Green is the goal!

After you upload files in your course, Ally produces an accessibility score for each file. In lessons with multiple files, the accessibility score is shown for each file. In areas where you access files, the accessibility icon is located to the right or left of the file.

Select the Accessibility score to open the instructor feedback.

Ally’s instructor feedback shows you a preview of the document’s content as well as detailed feedback and support to help you fix your accessibility issues.

Är du inte säker på var du hittar tillgänglighetspoängen? Hoppa till Visa filtillgänglighet.

Ally Preview Content Issues


Preview the document

The instructor feedback, in-browser, preview shows the content for PDFs, Word documents and PowerPoint documents.

Highlights

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Återkopplingspanel för lärare i Ally

För tillgänglighetsanpassade filer finns information om vad du har gjort rätt i Ally. För filer med lågt till och med högt resultat visas de aktuella problemen och du får enkla råd om hur du åtgärdar dem.

 1. Tillgänglighetspoäng: Här ser du den sammanlagda poängen för hela filen.
 2. Alla problem: Om du väljer Alla problem visas alla problem i filen. I den här vyn ser du hur mycket poängen kan förbättras om du åtgärdar samtliga problem. Bestäm vilket problem du vill åtgärda och klicka på Fixa.
 3. Beskrivning av problem och korrigeringsanvisningar: Här ser du en beskrivning av problemet med filen. Ally organiserar denna återkoppling i ett beslutsträd, så allt du behöver göra är att läsa anvisningarna och svara på frågorna. Lär dig vad problemet är, varför det spelar roll och hur man korrigerar det korrekt.
  • Klicka på Vad det här betyder om du vill läsa mer om problemet.
  • Välj Så här gör du och följ stegen för att förbättra filens tillgänglighet. 

   Anvisningarna ändras beroende på fil och vilka tillgänglighetsproblem som hittas. För en PDF-fil kan du till exempel se anvisningar om hur du skapar en taggad PDF-fil. Välj Så här skapar du en taggad PDF-fil.

 4. Ladda upp: Här kan du ladda upp filer som ska ersätta den befintliga filen.