Öppna återkopplingspanelen

Öppna återkopplingspanelen

Ally tillhandahåller detaljerad återkoppling och stöd för tillgänglighetsarbete. Lär dig mer om tillgänglighetsproblem, varför de är viktiga och hur du fixar dem. Målet är grönt!

När du har laddat upp filer i kursen anger Ally en tillgänglighetspoäng för varje fil. I lektioner med flera filer visas tillgänglighetspoängen för varje fil. I det avsnitt där du kan öppna filer finns tillgänglighetsikonen till höger eller vänster om filen.

Klicka på Tillgänglighetspoängen för att öppna panelen med återkoppling.

Allys återkopplingspanel visar dig en förhandsgranskning av dokumentets innehåll såväl som en detaljerad återkoppling och stöd för att hjälpa dig att lösa dina tillgänglighetsproblem.

Är du inte säker på var du hittar tillgänglighetspoängen? Hoppa till Visa filtillgänglighet.

Ally förhandsgranska innehållsproblem


Förhandsgranska dokumentet

Läraråterkopplingen i webbläsaren förhandsgranskar innehållet i PDF-filer, Word-dokument och PowerPoint-dokument.

Markeringar

Förhandsvisningen visar var du kan hitta specifika tillgänglighetsproblem i dokumentet. Markeringar visar varje förekomst av en problemtyp i taget. Till exempel om dina bilder saknar alternativa beskrivningar, då visar markeringarna varje ställe där detta specifika problem förekommer. Om ditt dokument även har dålig textkontrast ska du välja problemet i återkopplingspanelen för att se hur många förekomster av problemet som har markerats.

Markeringar finns för dessa problem:

 • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
 • Textfragment med otillräcklig kontrast
 • Tabeller utan tabellrubriker

Inga andra tillgänglighetsproblem markeras i förhandsgranskningen.

Förhandsgranskningsverktyg

Använd verktygen ovanför förhandsgranskningen för att utforska problemen i ditt dokument.

 • Rör dig genom dokumentförhandsgranskningen sida för sida.
 • Se hur många gånger ett specifikt problem förekommer i dokumentet.
 • Hoppa mellan problemmarkeringar.
 • Dölj eller visa markeringarna.
 • Zooma in eller ut på förhandsvisningsinnehållet.
 • Hämta den ursprungliga filen.

Vägledning för återkopplingspanelen för lärare i Ally


Vägledning steg-för-steg

För tillgänglighetsanpassade filer finns information om vad du har gjort rätt i Ally. För filer med lågt till och med högt resultat visas de aktuella problemen och du får enkla råd om hur du åtgärdar dem.

 1. Tillgänglighetspoäng: Här ser du den sammanlagda poängen för hela filen.
 2. Alla problem: Om du väljer Alla problem visas alla problem i filen. I den här vyn ser du hur mycket poängen kan förbättras om du åtgärdar samtliga problem. Bestäm vilket problem du vill åtgärda och klicka på Fixa.
 3. Beskrivning av problem och korrigeringsanvisningar: Här ser du en beskrivning av problemet med filen. Ally organiserar denna återkoppling i ett beslutsträd, så allt du behöver göra är att läsa anvisningarna och svara på frågorna. Lär dig vad problemet är, varför det spelar roll och hur man korrigerar det korrekt.
  • Klicka på Vad det här betyder om du vill läsa mer om problemet.
  • Välj Så här gör du och följ stegen för att förbättra filens tillgänglighet. 

   Anvisningarna ändras beroende på fil och vilka tillgänglighetsproblem som hittas. För en PDF-fil kan du till exempel se anvisningar om hur du skapar en taggad PDF-fil. Välj Så här skapar du en taggad PDF-fil.

 4. Ladda upp: Här kan du ladda upp filer som ska ersätta den befintliga filen.