Den här konfigurationen använder din aktuella nyckel, hemlighet och kund-ID för Ally. Om du inte vet vad de är kan du kontakta din Blackboard-teknikkonsult.

Ladda ner och installera Building blocket

 1. Ladda ner byggblocket från GitHub.
 2. Installera byggblocket på din Learn-miljö.

Registrera nytt verktyg

 1. Från administratörspanelen väljer du Grundläggande LTI-verktyg.
 2. Alternativt kan du välja Systeminställningar. I menyn Standardtillgänglighet väljer du Standard på.
 3. Välj Registrera nytt verktyg.
  • Om du ser en varningsikon
   efter att du har lagt till informationen i nästa steg kan du ignorera den.
 4. Ange följande information:
  • Namn: Tillgänglighetsrapport
  • Beskrivning: Kurstillgänglighetsrapport från Blackboard Ally
 5. Använd en av följande webbadresser som Start-URL. Ersätt ”[ClientID]” med ditt kund-ID.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Ange konsumentnyckeln.
 7. Ange den delade hemligheten.
 8. I menyn Signaturmetod ska du välja HMAC-SHA1.
 9. Under ANDRA INSTÄLLNINGAR, i ikonfilen lägger du till en länk till Ally-ikonen.

  Du kan spara och använda den här Ally-logotypen.

  Ally icon
 10. Klicka på Skicka.

Konfigurera LTI-verktyget för tillgänglighetsrapporter

 1. Från sidan Grundläggande LTI-verktyg öppnar du menyn för det verktyg som du har registrerat.
 2. Välj Redigera datainställningar.
 3. Under KONTEXTDATA väljer du kryssrutan kontext-ID.
 4. Under PERSONUPPGIFTER ska du välja följande inställningar:
  • I menyn användar-ID väljer du Krävs av verktyget.
  • I menyn Värde att använda för användar-ID väljer du Databasnyckel.
  • Markera kryssrutan Användarrapporter.
 5. Under KARTLÄGGNING FÖR KURSROLLER väljer du kryssrutan LÄRARE för rollnamnen Lärare och Assistent.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Öppna menyn för det verktyg som du har registrerat och välj Lägg till som kursverktyg.
 8. Öppna menyn för det verktyg som du har registrerat och välj Aktivera.

Tillgänglighetsrapport visas som ett alternativ i en kurs i Deltagarverktyg. Lärare kan dölja länken så att deltagarna inte kan se den. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.