Ally måste kunna synkronisera data som kurser och filer från Canvas REST API för att generera rapporter och ge lärare återkoppling. För att göra detta på ett säkert sätt måste en åtkomsttoken skapas.

Detta är bara tillgängligt för administratörer i Instructure Canvas-LMS.


Steg 1: Skapa en ny kontoroll

Med en ny kontoroll kan du ange vilka behörigheter som Ally-tjänsten ska ha. Du kan se vilka behörigheter Ally-tjänsten har i Canvas-gränssnittet. De här behörigheterna låter Ally ladda ner information om terminer, kurser och filer för att generera återkoppling gällande tillgänglighet och alternativa versioner. Det gör det möjligt för Ally att ta bort och ersätta filinnehåll vilket underlättar för lärare att korrigera kursinnehåll. Det gör det möjligt för Ally att ta bort och ersätta filinnehåll som underlättar för lärare att korrigera kursinnehåll.

 1. Logga in på din Canvas-installation som administratör.
 2. Välj Administratör i navigeringen till vänster och välj ditt konto i fönstret som öppnas.
 3. Välj Behörigheteroch sedan Kontoroller.
 4. Välj Lägg till roll.
 5. Spara en roll som heter Ally. En ny kolumn med namnet Ally ska nu finnas i tabellen.
 6. I kolumnen Ally aktiverar du följande behörigheter.
  • Kurser – lägg till/redigera/ta bort
  • Kurser – visa lista
  • Användare – agera som
  • Anslag – visa
  • Uppgifter och quiz – lägg till/redigera/ta bort
  • Kursinnehåll – lägg till/redigera/ta bort
  • Kursinnehåll – visa
  • Kursfiler – lägg till/redigera/ta bort
  • Diskussioner – moderera
  • Diskussioner – visa
  • Sidor – lägg till/redigera/ta bort

Steg 2: Skapa en ny användare

Den bästa metoden är att skapa en ny användare för varje Canvas-integrering. Om användare för lärosätet skapas direkt i Canvas, följer du följande instruktioner. Om användare hanteras i ett externt system som SIS eller LDAP följer du stegen för att skapa användare som ska användas i Canvas för lärosätet och fortsätter sedan med att bevilja den nya användaren Ally-rollen.

Om användare skapas direkt i Canvas för lärosätet går du igenom följande steg.

 1. Gå till sidan Användare under kontohanteringen.
 2. Välj Ny användare och lägg till en ny användare som heter Ally.
 3. Kontrollera att kryssrutan om att Skicka e-post till användaren om skapande av kontot är markerad.
 4. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera kontot.

Steg 3: Tilldela den nya användaren Ally-rollen

 1. Gå till sidan Inställningar under kontohanteringen.
 2. Klicka på Administratörer.
 3. Klicka på knappen + Kontoadministratörer för att lägga till användaren.
 4. Kontrollera att rollen Ally är vald i menyn i formuläret som öppnas.
 5. Om användare skapas direkt i Canvas på ditt lärosäte uppmanas du att ange e-postadressen till den användare som du tidigare har skapat. Om din användare har skapats i ett externt system som SIS eller LDAP anger du identifieraren för användaren som begärs av Canvas i fältet.
 6. Välj Fortsätt ...
 7. Om användaren hittades väljer du OK.
 8. Bekräfta att Ally-användaren har lagts till i listan.

Steg 4: Skapa en åtkomsttoken

I det här sista steget skapas en åtkomsttoken som kan användas av Ally-tjänsten för att säkert interagera med REST API.

 1. Logga in som Ally-användaren.

  Att ”låtsas” vara Ally-användaren fungerar inte för följande steg, eftersom Canvas inte tillåter att administratörer konfigurerar en åtkomsttoken för en annan användares räkning.

 2. Gå till användarens inställningar genom att välja Konto i den vänstra navigeringen och sedan länken Inställningar i det nya fönstret.
 3. Välj Ny åtkomsttoken.
 4. Ange Integrering med Ally.ac som syftet med token. Fältet för utgångstidsstämpel kan lämnas tomt.
 5. Välj  Skapa token.
 6. Ett nytt fönster ska nu öppnas med åtkomsttoken. Kopiera token. När du lämnar sidan har du inte längre tillgång till den.