Checklista för tillgänglighet

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

Vilka tillgänglighetsproblem omfattas av Ally-kontrollen?

Checklistan för Ally baseras på WCAG 2.2 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta lagar och riktlinjer följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka kursmaterialets användbarhet som att höja dess kvalitet.

Vad händer med innehåll som inte kan kontrolleras i Ally?

Innehåll där tillgänglighetsproblem inte kan kontrolleras i Ally, till exempel ZIP- och XML-filer, står under Annat i lärosätesrapporten. Innehåll av den här typen får ingen tillgänglighetspoäng, räknas inte in i lärosätets tillgänglighetspoäng och det finns ingen indikator eller något alternativ för att ladda ner alternativa format i gränssnittet.

Mer om lärosätesrapporten för administratörer

Vad är kontrastkontroll?

I kontrastkontrollen kontrolleras om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder kontrastkraven som anges i WCAG 2.2 AA-riktlinjerna.

Du kan när som helst använda Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.