Enkla sätt att göra innehållet mer tillgängligt!

  1. Organisera innehållet med hjälp av beskrivande rubriker. Rubrikerna är avgörande när du skapar tillgängligt innehåll. De gör det möjligt att hoppa i innehållet, vilket kan spara timmar för den som använder tekniska hjälpmedel. Gör det så enkelt som möjligt och använd de rubrikformat som finns i det verktyg du skriver i.
  2. Använd inte teckensnittsstilar som enda sätt att markera att något är viktigt. Teckensnittsstilar som fetstil eller färger identifieras inte av skärmläsare. Försäkra dig om att du använder ett tillgängligt alternativ när du vill ge en tydlig visuell indikation. Lägg exempelvis till ett utropstecken i slutet av en mening som är extra viktig. Utropstecken och frågetecken får genomslag i intonationen hos en skärmläsare. Det innebär inte att ordet frågetecken läses upp, utan att meningen läses med frågeintonation.
  3. Lägg till alternativtexter i bilderna. Först bör du alltid fråga dig vad syftet med en bild är. Om du är osäker på vad bilden betyder eller fyller för funktion – använd den inte! Den kan göra presentationen rörigare och mer svårförståelig för den som har inlärningssvårigheter. Nästa steg är att lägga till alternativtexter som är enkla, kortfattade och anger exakt vad bilden föreställer. Till exempel: alt=”foto av en cell som delar sig”. Om bilden föreställer ett diagram med avancerad information krävs en lång beskrivning eller en textversion av materialet.
  4. Se till att dina länkar beskriver länkmålet. Varje länk ska utgöra en beskrivning av det användaren kan förvänta sig att hitta när han eller hon klickar på länken. Webbadresser anses inte vara informativa och bör inte användas som beskrivningar. Tala om för användaren när en länk öppnas i ett nytt fönster, eftersom det kan vara svårt att orientera sig när nya fönster tillkommer.
  5. Använd listor istället för tabeller när du kan. Tabeller kan göras tillgängliga, men de som använder skärmläsare måste känna till avancerade tangentbordskommandon för att kunna navigera i tabeller och förstå dem. Om du använder tabeller ska du använda kolumnrubriker (<th>). Om du gör det läses kolumnrubriken upp på nytt av skärmläsaren varje gång användaren navigerar till en ny cell. På så sätt får användaren sammanhanget för varje cell klart för sig. Tänk på hur uppläsningen kommer att låta för var och en av cellerna när du väljer kolumnrubriker och lägger till information i cellerna.
  6. Förse dina videor med beskrivande textning. Med beskrivande textning fungerar ditt innehåll även för användare med hörselnedsättning. Mer information finns i Textning av videoinnehåll.
  7. Formatera dina filer för tillgänglighet. Ett av de vanligaste klagomålen från deltagare med nedsatt syn är att de inte kan ta del av bifogade filer. Formatera bifogade dokument med lämpliga rubriker för att säkerställa att de kan läsas av skärmläsare. Använd de alternativ för format och formatmallar som finns i Microsoft Office, Adobe och andra ordbehandlingsprogram och ge rubriker och listor lämpligt format när du skapar dokument. Mer information finns i Formatera tillgängliga dokument.
  8. Tagga PDF-filer. Bifogade pdf-filer måste taggas på rätt sätt för att filernas struktur ska kunna läsas av skärmläsare. Enkla metoder för att skriva ut eller spara till PDF skapar en enkel bild av filen. Även om dokumentet ser ordentligt strukturerat ut kan en skärmläsare inte interagera med det eller läsa något av materialet. Mer information om tillgängliga PDF-filer finns i Meet PDF Accessibility Standards på Adobe Acrobats webbplats.
  9. Ge alla deltagare med tydliga förväntningar, instruktioner och anvisningar för alla uppgifter och test. Deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter kan ha svårt att fokusera på enkla uppgifter. Tydliga anvisningar och förväntningar som är lätta att förstå kan underlätta för dem att fokusera och det är troligare att de lyckas.

MOOC om tillgänglighet

Anmäl dig till vår synkrona kurs, MOOC om tillgänglighet: Inkluderande utformning av onlinekurser. Lär dig hur du ska göra onlinekurser med innehåll mer tillgängliga för deltagarna. Den här kursen är bara en liten del av det arbete Blackboard utför för att öka medvetenheten om vilka metoder som bäst understödjer mer inkluderande lärmiljöer.

Kursarkiv för Universal Design and Accessibility for Online Learning

Ladda ner en kopia av kursarkivet för anpassning och användning vid din institution. Det här arkivet (1,9 MB) är kompatibelt med Blackboard Learn 9.1 SP 8 och senare. Packa inte upp eller öppna arkivet. En systemadministratör måste återskapa kursen i systemet.