Blackboard förbinder sig att leverera produktupplevelser som uppfyller globala standarder för tillgänglighet. Som en del av detta åtagande utför Blackboard regelbundna tillgänglighetstester.

Blackboards tillgänglighetstester använder WCAG 2.1 AA (Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta nya lagar och riktlinjer följer den här standarden. Dessutom utför Blackboard granskningar av nya designförslag, kodgranskningar och kvalitetsgranskningar.

Tester utförs på dessa objekt.

  • Nyheter
  • Kända problemområden från tidigare tester
  • Vanliga arbetsflöden

En extern part granskar regelbundet vår programvara. Experter utför kodgranskningar, kontrollerar färgkontraster och testar tangentbordsnavigering. Resultaten från granskningarna jämförs sedan med resultat från användartester. Personer med funktionshinder testar vanliga arbetsflöden.

Meddelanden om produktstöd för VPAT och WCAG

Vissa produkter har inte hjälpinnehåll på alla språk. När det inte finns något hjälpinnehåll på önskat språk går produktlänkarna istället till innehåll på engelska.


Blackboard Ally


Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet


Blackboard Collaborate med Original-gränssnittet


Blackboard Learn


Blackboards appar


Appen Blackboard Mobile Communications


Web Community Manager

Tidigare SchoolWires