Blackboard lägger stor vikt vid att leverera produktupplevelser som lever upp till de högsta globala standarderna för tillgänglighet. Vi tror att ett moget digitalt tillgänglighetsprogram kräver en hållbar organisationskultur vad gäller tillgänglighetsfrågor.


Tillgänglighetstestning

Blackboard förbinder sig att leverera produktupplevelser som uppfyller globala standarder för tillgänglighet. Som en del av detta åtagande utför Blackboard regelbundna tillgänglighetstester.

Blackboards tillgänglighetstester använder WCAG 2.1 AA (Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta nya lagar och riktlinjer följer den här standarden. Dessutom utför Blackboard granskningar av nya designförslag, kodgranskningar och kvalitetsgranskningar.

Tester utförs på dessa objekt.

  • Nyheter
  • Kända problemområden från tidigare tester
  • Vanliga arbetsflöden

En extern part granskar regelbundet vår programvara. Experter utför kodgranskningar, kontrollerar färgkontraster och testar tangentbordsnavigering. Resultaten från granskningarna jämförs sedan med resultat från användartester. Personer med funktionshinder testar vanliga arbetsflöden.

Se de senaste tillgänglighetsgranskningarna och funktionstesterna som utförts


Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) och tillgänglighetinformation för produkten

Vissa produkter har inte hjälpinnehåll på alla språk. När det inte finns något hjälpinnehåll på önskat språk går produktlänkarna istället till innehåll på engelska.