Blackboard lägger stor vikt vid att leverera produktupplevelser som lever upp till de högsta globala standarderna för tillgänglighet. Vi tror att ett moget digitalt tillgänglighetsprogram kräver en hållbar organisationskultur vad gäller tillgänglighetsfrågor.

MOOC om tillgänglighet

Anmäl dig till vår synkrona kurs, MOOC om tillgänglighet: Inkluderande utformning av onlinekurser. Lär dig hur du ska göra onlinekurser med innehåll mer tillgängliga för deltagarna. Den här kursen är bara en liten del av det arbete Blackboard utför för att öka medvetenheten om vilka metoder som bäst understödjer mer inkluderande lärmiljöer.

Tillgänglighet hos Blackboard