Ally 2.7.13 | Piyasaya çıkış tarihi: 16 Ocak 2024

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

  • Canvas sayfasının üst kısmındaki Ally alternatif biçim düğmesinin hatalı şekilde H1 olarak değerlendirilmesine neden olan sorun düzeltildi.
  • Geri bildirim, Kurs Erişilebilirlik Raporu üzerinden açıldığı zaman Ally Eğitmen Geri Bildirimi içindeki WYSIWYG belgelerinin ön izlemesinin birkaç saniye sonra kaybolmasına neden olan sorun düzeltildi.
  • Eğitmen Geri Bildirimi'nde yapılan küçük Ally düzeltmelerinin yalnızca vurgulanan ögeye uygulanmak yerine zaman zaman aynı belgede içinde yer alan birden çok ögeye uygulanmasına neden olan sorun düzeltildi.