Etkin nokta soruları hakkında

Etkin nokta soruları, öğrencilere bir görüntü sunar ve konum işaretlerini bu görüntü üzerinde eğitmen olarak sizin tarafınızdan oluşturulmuş bir veya daha fazla etkin noktanın üzerine taşımalarını gerektirir. Etkin nokta soruları birçok disiplin için idealdir. Örneğin, bir anatomi kursunda öğrencilerinizden vücudun organlarını tanımalarını isteyebilirsiniz. Coğrafya kursunda belirli bir yeri harita üzerinde işaretlemeleri istenebilir. Yabancı dil kursunda belirli giyim eşyalarını seçmeleri istenebilir. Ekoloji veya biyoloji kursunda, öğrencilerinizden hangi hayvan türlerinin veya örneklerinin ana görüntüdeki doğal ortama uygun düştüğünü veya düşmediğini belirlemelerini isteyebilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur.


Etkin nokta sorusu türleri

Etkin nokta sorusu oluştururken çeşitli seçeneklere sahipsiniz:

 • Standart Etkin Nokta: Bu soru türü, öğrencilere bir görüntü sunar ve konum işaretlerini görüntü üzerinde tarafınızdan oluşturulmuş bir veya daha fazla etkin noktanın içine taşımalarını gerektirir. Öğrenciler, etkin noktaların nerede olduğunu bilmez.
 • Çoktan Seçmeli Etkin Nokta: Bu soru türü, öğrencilere bir görüntü sunar ve konum işaretlerini tarafınızdan oluşturulmuş bir veya daha fazla etkin noktanın içine taşımalarını gerektirir. Öğrenciler etkin noktaların nerede olduğunun farkındadır. Etkin noktalardan biri doğruyken diğerleri çeldirici seçeneklerdir.
 • Birden Çok Yanıtlı Etkin Nokta: Bu soru türü, öğrencilere bir görüntü sunar ve konum işaretlerini tarafınızdan oluşturulmuş bir veya daha fazla etkin noktanın içine taşımalarını gerektirir. Öğrenciler etkin noktaların nerede olduğunun farkındadır. Etkin noktalardan biri veya daha fazlası doğruyken diğer etkin noktalar çeldirici seçeneklerdir.

Etkin nokta sorusu oluşturma

Erişilebilirlik ve etkin nokta soruları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin.
 2. Etkin Nokta Sorusu Ekle'yi seçin.
  Add Hotspot question menu item to choose from Question Types menu
 3. Varsayılan 10 puanlık değeri düzenleyerek sorunun puan değerini güncelleştirin.
 4. Soru metni açıklamasını zengin içerik düzenleyicisindeki Soru # için metni yazın alanına ekleyin.
 5. Karşıya Yükleme Alanı'na bir görüntü dosyasını (JPEG, JPG, GIF, PNG veya BMP) sürükleyip bırakabilir veya dosya seçiciyi kullanmak için Cihazdan karşıya yükle düğmesini seçebilirsiniz.
  Add an image to the hotspot question
 6. Yüklediğiniz arka plan görüntüsünde kare şeklinde bir etkin nokta oluşturmak için Etkin Nokta Ekle etiketinin yanındaki kare sembolünü seçin. Her seferinde etkin nokta için dikdörtgen, yuvarlak veya çokgen şekillerinden birini seçebilirsiniz.
  Add a hotspot to the background image selected

  Görüntüye birden fazla etkin nokta ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, birden fazla doğru yanıt ve yanıltıcı yanıt olabilir. "Öğrencilere etkin noktaları göster" seçeneğini etkinleştirdiyseniz çeldirici seçenekleri de kullanmanız önerilir. O zaman Etkin Nokta soru türü, birden çok yanıtlı çoktan seçmeli soru türü gibi işlev görecektir.

  You can add several hotspots in one image
 7. Etkin noktayı görüntüde istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.

  Etkin noktaları yerleştirmek için klavye kontrollerini kullanabilirsiniz

 8. Bir etkin nokta seçin ve her açısındaki ve köşesindeki karelerden çekmek suretiyle etkin noktanın boyutunu değiştirin.
  Resize hotspot using the corner or middle squares around it and the arrow keys or mouse pointer

  Etkin noktaları yeniden boyutlandırmak için klavye kontrollerini kullanabilirsiniz.

 9. Doğru yanıta karşılık gelen her etkin nokta için karşılık gelen onay kutusunu seçin.

  Her etkin noktaya bir açıklama ekleyebilirsiniz. Bu açıklama isteğe bağlıdır ve etkin nokta sorusunu kaydetmek için şart değildir.

  Select the corresponding checkbox to mark the correct answers
 10. Öğrencilere doğru ve yanlış geri bildirimlerini sağlamak için Otomatik Geri Bildirim geçiş anahtarını etkinleştirin.

  Bu açıklama isteğe bağlıdır ve etkin nokta sorusunu kaydetmek için şart değildir.

 11. Teste veya ödeve soruyu eklemek için Kaydet'i seçin.
  Activate the toggle for automated feedback for the hotspot question and save it
 12. Etkin noktanızı daha kolay oluşturmak için Yakınlaştır, Uzaklaştır ve Tam Ekran (Genişletilmiş görünüm) seçeneklerini kullanın.
  You can also use the Zoom In, Zoom Out and Full Screen (Expanded view)

Etkin nokta sorusunu kaydetmek için gereksinimler

 • Soru metni alanına, öğrencinin görüntü içinde doğru konuma bir konum işaretini bırakmasını isteyen bir içerik ekleyin.
 • Etkin nokta sorusu için kullanılacak bir görüntü ekleyin.
 • Görüntüye bir veya daha fazla etkin nokta ekleyin. Etkin noktalar, doğru yanıtlar ve/veya yanıltıcı yanıtlar için kullanılabilir.
 • Doğru yanıt olarak en az bir etkin nokta seçin.

Ek seçenekler

 • Soruyla ilişkilendirilen puan değerini güncelleştirin. Varsayılan değer 10 puandır.
 • Birden fazla etkin nokta ekleyin. Birden fazla etkin nokta eklemek, sorunun davranışını birden fazla yanıtı olan çoktan seçmeli bir soruya benzeyecek şekilde değiştirecektir. Ek etkin noktaları yanıltıcı yanıt olarak kullanabilirsiniz.
 • Her etkin noktaya açıklama ekleyin. Etkin nokta açıklamaları, görüntüde birden fazla etkin nokta olduğunda etkin noktaları tanımlamanıza yardımcı olmak için harika bir yoldur. Bu bilgileri, öğrencilerin doğru yanıt olarak doğru etkin noktaları seçtiğine emin olmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, denemelerini gözden geçirdikleri sırada belirli bir etkin nokta hakkında daha fazla bilgi veya bağlam sağlamak için bu bilgileri öğrencilerinizle de paylaşabilirsiniz. Etkin nokta açıklamaları size her zaman gösterilir. Öğrencileriniz, etkin nokta açıklamalarını ancak denemelerini gözden geçirdikleri sırada ve değerlendirmede doğru yanıtları görünür kıldıysanız göreceklerdir. Doğru yanıtların ve etkin nokta açıklamalarının şu durumlarda görüntülenmesini seçebilirsiniz: bireysel bir not gönderildikten sonra, son tarihten sonra, değerlendirmeye ait tüm notlar yayımlandıktan sonra veya belirli bir tarih ve saatte.
 • Doğru ve yanlış yanıtlar için otomatik geri bildirim ekleyin. Otomatik geri bildirim, özellikle yanlış yanıt veren öğrenciler için faydalı olabilir. Öğrencileri doğru yanıtı öğrenebilecekleri kurs içeriği konumuna yönlendirmek için otomatik geri bildirimi kullanabilirsiniz.
 • Öğrencilere etkin noktaları gösterin. Bu seçenek, etkin nokta sorusunun çoktan seçmeli veya birden çok yanıtlı soru gibi işlev görmesini istediğinizde faydalı olacaktır. Öğrencileriniz, görüntüdeki etkin noktaları görecektir. Bunlardan bazıları doğru yanıtlar olurken, diğerleri yanıltma amaçlı olacaktır.

Yanlışlıkla karşıya yüklenen bir görüntüyü silme

Karşıya yüklediğiniz ancak değiştirmeniz gereken görüntünün üzerindeki Tümünü sil düğmesini seçin. Bu işlem, görüntüyü ve o görüntüyle ilişkilendirilmiş tüm etkin noktaları silecektir.

Delete an image and all its associated hotspots

Kullanmak istemediğiniz bir etkin noktayı silme

Farenizle veya klavye kombinasyonlarını kullanarak silmek istediğiniz etkin noktayı seçin. Ardından, yüklenen görüntünün üzerindeki Etkin noktaları sil düğmesini seçin. Bu, seçilen tüm etkin noktaları kaldıracaktır.

Birden fazla etkin noktayı seçmek için: Etkin nokta seçimleri yapışkandır. Bu nedenle, birbiri ardına yapılan her yeni etkin nokta seçimi etkin noktanın diğerleriyle birlikte seçilmesini sağlar. Seçme işlemini bitirdiğinizde, seçili tüm etkin noktaları yalnızca klavyeyi veya "Etkin noktaları sil" seçeneğini kullanarak silebilirsiniz.

Erase a hotspot or several hotspots you don't want to use

"Öğrencilere etkin noktaları göster" seçeneği

Bu seçenek etkin olduğunda, öğrenciler görüntü üzerinde oluşturulan tüm etkin noktaları görecektir. Bu, etkin nokta sorusunun davranışını çoktan seçmeli veya birden çok yanıtlı soruya benzeyecek şekilde değiştirir. Bu davranış, birden fazla etkin noktanız olduğunda ve bazı etkin noktalar yanıltma amaçlı olarak kullanıldığında önerilir.

Aşağıdaki örnekte, öğrencilerden yalnızca göğüs kemiğini seçmelerinin istendiği görülmektedir. Ancak, soruda öğrencilere iki etkin nokta sunulmaktadır. Öğrencilerin, iki etkin noktadan hangisinin doğru olduğunu belirlemeleri gerekir. Bu etkin nokta sorusu çoktan seçmeli bir soru gibi işlev görür.

Show hotspots to student option

Etkin noktaların göründüğü öğrenci ön izlemesi:

Student preview with visible hotspots

Erişilebilirlik ve etkin nokta soruları

Ultra Ürünü Ekibi, erişilebilirliğe ilişkin yeni geliştirmeler sunmak ve yardımcı teknolojilere yönelik destek sağlamak için çalışmayı sürdürüyor. Önceden, etkin nokta soruları fare kullanılmasını ve el-göz koordinasyonunu gerektiriyordu. Şimdiyse klavyeyi kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Soru metni ekleyebilirsiniz
 • Görüntüyü karşıya yükleyebilirsiniz
 • Görüntüyü silebilirsiniz
 • Etkin noktaları ekleyebilirsiniz
 • Etkin nokta açıklamalarını ekleyebilirsiniz
 • Etkin noktayı seçme
 • Doğru ve yanlış etkin nokta yanıtı seçeneklerini seçebilirsiniz
 • Etkin noktaları yeniden boyutlandırma
 • Etkin noktaları yeniden konumlandırma
 • Etkin noktaları silme
 • Soru ayarlarını yapabilirsiniz
 • Doğru ve yanlış yanıtlar için geri bildirim ekleyebilirsiniz

Klavye etkileşimleri ve kısayolları

 1. Bir test veya değerlendirmeye etkin nokta sorusu eklediğinizde, seçim odağı bildirim başlığındaki "yardım belgeleri" bağlantısının üzerine gelir.
 2. Sorunun puan değerini güncelleştirebileceğiniz puan alanına erişmek için sekme tuşuna basın.
 3. Soru metni alanına erişmek ve soru metni açıklamasını eklemek için sekme tuşuna basın.

  Zengin Metin Düzenleyicisi klavye gezintisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

 4. Görüntüyü seçebileceğiniz "Cihazdan karşıya yükle" düğmesine erişmek için sekme tuşuna basın. İzin verilen görüntü biçimleri: JPEG, JPG, GIF, PNG veya BMP.
 5. Görüntü yükleme işleminin ilerleme durumunu gösteren kalıcı bir iletişim kutusu görüntülenir. Yükleme işlemini %100'e ulaşmadan önce iptal etmek için sekme tuşuna basarak "İptal" düğmesine erişebilirsiniz. Görüntü başarıyla yüklendiğinde, kalıcı iletişim kutusu otomatik olarak devre dışı bırakılır ve görüntü sayfada görüntülenir.
 6. Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmenizi sağlayacak klavye kontrollerini okumak için sekme tuşuna basın:
  • Genel Kontroller
   • Etkin noktaları Sekme ve Üst Karakter+Sekme tuşlarıyla seçin
   • Etkin noktaları ok tuşları ile taşıyın
   • Üst Karakter ve ok tuşlarını kullanarak etkin noktaları yeniden boyutlandırın
   • Etkin noktaları küçük aralıklarla (her seferinde 1 piksel) taşımak veya yeniden boyutlandırmak için Alt/Option ve ok tuşlarını kullanın
   • Daha önceden seçilen bir etkin noktayı silmek için Delete (Sil) tuşunu kullanın
   • Üst Karakter ve Z tuşlarını kullanarak yakınlaştırın
   • Üst Karakter ve X tuşlarını kullanarak uzaklaştırın
   • Üst Karakter ve F tuşlarını kullanarak görünümü genişletin
   • ESC ile görünümü kapatın
  • Dikdörtgen ve Daire Kontrolleri
   • Üst Karakter ve ok tuşları ile etkin noktayı yeniden boyutlandırma
   • R tuşuyla dikdörtgen şeklinde yeni bir etkin nokta ekleyin (seçim odağı tuval üzerindeyken)
   • C tuşuyla daire şeklinde yeni bir etkin nokta ekleyin (seçim odağı tuval üzerindeyken)
  • Çokgen Kontrolleri
   • P tuşuyla çokgen şeklinde yeni bir etkin nokta ekleyin (seçim odağı tuval üzerindeyken)
   • ESC ile çizim modundan çıkın
   • Çizim simgesini ok tuşları ile taşıyın
   • Çizim simgesini hassas şekilde taşımak için Option/Alt ve ok tuşlarını kullanın
   • Enter tuşu ile yeni bir çokgen noktası ekleyin
   • Delete tuşu ile en son oluşturulan noktayı kaldırın
 7. Yüklediğiniz arka plan görüntüsüyle aynı etikete sahip düğmeyi seçerek Dikdörtgen, Daire veya Çokgen şeklinde bir etkin nokta ekleyebilirsiniz. Seçim odağı, oluşturulan etkin noktaya geçer.
 8. Görüntüyü ve oluşturulan etkin noktaları silmek için Tümünü Sil düğmesine basın.
 9. Tüm etkin noktalar oluşturulduktan sonra, öğrencilerin görüntüdeki etkin noktaları algılamasına olanak tanımak amacıyla Sekme tuşuyla gezinmeye devam ederek "Öğrencilere etkin noktaları göster" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.
 10. Her etkin noktaya isteğe bağlı bir açıklama eklemek için Sekme tuşuna basın.
 11. "İptal" düğmesine erişmek için Sekme tuşuna basın.
 12. Etkin nokta sorusunu kaydetmek için Sekme tuşuna basın.

Etkin nokta soruları oluşturma hakkındaki videoyu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Etkin Nokta Soruları, etkin nokta sorularının nasıl oluşturulacağını açıklar.