Ally 2.7.14 | Piyasaya çıkış tarihi: 1 Şubat 2024

Raporlama araçları için iyileştirilmiş API uç noktaları

Ally 2.7.7'deki ilk sürümün devamı olarak, raporlama araçlarına yönelik Ally API'si uç noktaları iyileştirildi. Bu sayede, büyük veri kümelerinin daha iyi işlenmesine ve Ally verilerini Power BI, Tableau, Excel veya özelleştirilmiş web uygulamaları gibi raporlama araçlarıyla entegre etmenin yollarını arayan yöneticiler için durum bilgilerinin daha net iletilmesine olanak tanındı.

Bu iyileştirmeler, kurum genelinde kararların daha büyük oranda veriye dayalı şekilde alınması amacıyla Ally Kurum Raporu dışında özel raporlar ve panolar oluşturan pay sahipleri için süreci daha da kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Görüntü 1: Özel PowerBI panosu örneği

Custom PowerBI dashboard

İyileştirmeler arasında şunlar bulunuyor:

  • Ally'ın büyük veri kümelerini hazırlamasını gerektiren durumlarda, Ally API'si, artık zaman aşımı sorunlarını önlemek amacıyla 202 (İşleniyor) durum koduyla yanıt veriyor ve kullanıcılara veriler hazır olana kadar beklemeleri gerektiğini bildiriyor. API, veriler hazır olduğunda da 200 (Başarılı) koduyla yanıt veriyor.
  • Filtrelenen kayıtların toplam sayısı da meta verilere eklendi. Bu bilgi, kullanıcıların filtreleme seçeneklerinin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamasına yardımcı olurken uç nokta başına 10.000 kayıtlık yanıt sınırına uyulmasını da sağlar.

Raporlama API'si hakkındaki ek bilgiler ve yapılandırma örnekleri, güncelleştirilen Ally'ın API'sini Haricî Bir Raporlama Aracıyla Entegre Etme yardım sayfasında mevcuttur.

API uç noktalarıyla ilgili güncelleştirilmiş teknik belgelere Raporlama API'si Uç Noktaları yardım sayfasından da ulaşılabilir.