Standaardrol voor deelnemers instellen

De standaardinstelling is dat iedereen deelneemt aan de sessie als deelnemer. Sessie-eigenaren en cursusleiders nemen deel als moderators. Gebruik het menu Standaardrol voor deelnemers om de standaardinstelling voor gasten en studenten te wijzigen. 

Je kunt de standaardinstelling tijdens de sessie niet wijzigen. Als er echter geen einddatum voor de sessie is, kun je de standaardinstelling wijzigen voordat je deze kunt gebruiken.

Zorg ervoor dat je de verschillende rollen en de bijbehorende machtigingen begrijpt voordat je ze als standaard instelt.

Meer informatie over rollen en machtigingen