Deelvenster loskoppelen of samenvoegen

Het deelvenster Deelnemers werkt hetzelfde, ongeacht of het venster is losgekoppeld van het Collaborate-venster of ermee is samengevoegd.

Deelvenster loskoppelen

 1. Ga in het menu Meer opties naar de knop Deelvenster loskoppelen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelvenster loskoppelen.
  1. Het deelvenster Deelnemers wordt verplaatst naar de hoofdpagina van de Collaborate-sessie.
  2. Schermlezers geven aan dat het deelvenster Deelnemers is losgekoppeld.
  3. De knop Meer opties in het losgekoppelde deelvenster Deelnemers krijgt de focus.

Deelvenster samenvoegen

 1. Ga in het menu Meer opties naar de knop Deelvenster samenvoegen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelvenster samenvoegen.
  1. Het deelvenster Deelnemers wordt verplaatst naar het deelvenster Collaborate.
  2. Schermlezers geven aan dat het deelvenster Deelnemers is samengevoegd.
  3. Het tabblad Chatten krijgt de focus en het deelvenster Chatten is actief.

Deelnemer zoeken

 1. Ga in het menu Meer opties naar de knop Deelnemer zoeken.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelnemer zoeken om het bewerkingsveld Zoeken naar deelnemers te openen met de tijdelijke tekst Deelnemer zoeken
  • De focus wordt in dit bewerkingsveld geplaatst zodra het is geopend.
 3. Begin met het invoeren van de naam van een andere deelnemer in het veld.
  • Als er geen deelnemer wordt gevonden, zie je het bericht 0 resultaten voor 'naam'
 4. Ga naar de knop Besturingselementen voor deelnemers [naam] voor de deelnemer.