Mijn status en instellingen

 1. Ga op de hoofdpagina naar de pop-upknop Mijn status en instellingen. De pop-upknop vind je twee tabposities na de knoppen Sessiemenu openen en Collaborate openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Mijn status en instellingen om het gebied Status en instellingen te openen.
 3. Als je het deelvenster Mijn instellingen wilt openen, ga je naar de knop Mijn instellingen (je naam) en druk je op de spatiebalk of selecteer je de knop. Het deelvenster Mijn instellingen wordt geopend wanneer je deze knop activeert.
 4. Om je netwerk-/internetverbinding te controleren, ga je naar de knopinfo Verbindingsstatus.
  1. De status kan een van de volgende waarden hebben: uitstekend, goed, redelijk of slecht
  2. Jouw ervaring wordt aangegeven met een van de volgende waarden: uitstekend, goed, redelijk of slecht
  3. De bitsnelheid kan waarden bevatten voor omhoog en omlaag
 5. Ga naar de knop Afwezig om de status in te stellen als Afwezig.
 6. Ga naar de knop Sessie verlaten om de sessie te verlaten.
 7. Ga naar het gedeelte Feedback om een knop voor feedback te selecteren. De knoppen voor feedback zijn Tevreden, Verbaasd, Sneller, Eens, Verdrietig, Verward, Langzamer en Oneens.
 8. Als je het gebied wilt sluiten, druk je op Esc of gebruik je de juiste gesproken opdracht

Bedieningselementen Audio, Video en Hand omhoog

De bedieningselementen voor audio, video en hand opsteken bevinden zich op de hoofdpagina van Collaborate en volgen op de pop-upknop Mijn status en instellingen in de navigatievolgorde.

Basisbeginselen van het in- en uitschakelen van audiodeling

 1. Op een pc gebruik je Alt + M, op een Mac Option + M.
 2. Druk op de spatiebalk bij de knop Audio delen.
 3. Selecteer de knop Audio delen.
 4. Actieve knoppen Audio delen hebben een effen kleur die beweegt terwijl je praat en worden weergegeven als een geselecteerde wisselknop.
 5. Inactieve knoppen Audio delen hebben een schuine streep en worden weergegeven als wisselknop.

Basisbeginselen van het in- en uitschakelen van videodeling

 1. Op een pc gebruik je Alt + C, op een Mac Option + C.
 2. Druk op de spatiebalk bij de knop Video delen.
 3. Selecteer de knop Video delen.
 4. Actieve knoppen Video delen hebben een effen kleur en worden weergegeven als een geselecteerde wisselknop. Jouw videobeelden worden linksonder weergegeven.
 5. Inactieve knoppen Video delen hebben een schuine streep en worden weergegeven als wisselknop.

Basisbeginselen van het opsteken en laten zakken van je hand

 1. Op een pc gebruik je Alt + H, op een Mac Option + H.
 2. Druk op de spatiebalk bij de knop Hand opsteken.
 3. Selecteer de knop Hand omhoog.
 4. Actieve knoppen Hand omhoog hebben een effen kleur met een getal en worden weergegeven als een geselecteerde wisselknop. Wanneer iemand een hand opsteekt, hoor je een geluidssignaal.
 5. Inactieve knoppen Audio delen hebben een schuine streep en worden weergegeven als wisselknop.

Wisselknop Veranderen van modus

 1. Ga op de hoofdpagina naar de wisselknop Overschakelen naar de modus Spreker volgen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de wisselknop Overschakelen naar de modus Spreker volgen. Deelnemerspictogrammen worden niet meer weergegeven als verschillende vakjes van gelijke grootte, maar als één groot vak en twee tot vier kleinere vakjes onder het grote vak.
 3. Ga naar de wisselknop Overschakelen naar groepsmodus.
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de wisselknop Overschakelen naar groepsmodus. Deelnemerspictogrammen worden opnieuw weergegeven als verschillende vakjes van gelijke grootte, met maximaal drie vakjes bovenaan en twee eronder.