Sessiemenu

 1. Ga op de hoofdpagina naar de knop Sessiemenu openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Sessiemenu openen om het dialoogvenster Sessiemenu te openen.
 3. In het dialoogvenster Sessiemenu zijn de volgende functies beschikbaar:
  • Kopje met de naam van de Collaborate-bijeenkomst
  • Lijst met:
   • De knop Opname starten (alleen voor de rol van moderator) waarmee de waarschuwing Sessie wordt opgenomen of Opname is gestopt wordt weergegeven.
   • De knop Gebruik je telefoon voor audio, waarmee een tekstbeschrijving wordt weergegeven met het telefoonnummer en de pincode voor de sessie. Nadat je hebt aangegeven dat je je telefoon wilt gebruiken voor het audiogedeelte, kun je niet meer de audio van je computer gebruiken. Dit is een probleem waar alle gebruikers mee te maken hebben.
   • De knop Een probleem melden, waarmee het deelvenster Een probleem melden wordt geopend op het tabblad Mijn instellingen van het Collaborate-venster.
   • De pop-upknop Vertel me meer over Collaborate, waarmee een menu wordt geopend met de opties Inleiding tot Collaborate en Meer informatie over privéchat.
   • De koppeling Blackboard Collaborate Help, waarmee de Help van Collaborate Ultra voor je rol wordt geopend in een nieuw browsertabblad.
   • De koppeling Privacybeleid, waarmee de privacyverklaring van Blackboard wordt geopend in een nieuw browsertabblad.
   • De knop Sessie verlaten in de voettekst, waarmee je een dialoogvenster opent voor het geven van feedback of de sessie kunt verlaten.

Vertel me meer over Collaborate – Inleiding tot Collaborate

 1. Ga via de pop-up Vertel me meer over Collaborate naar de knop Inleiding tot Collaborate.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Inleiding tot Collaborate om het eerste van drie dialoogvensters te openen.
  1. Tekst dialoogvenster 1: Via het menu Sessie kun je een sessie opnemen, je telefoon gebruiken voor audio, hulp vragen en de sessie verlaten. Je kunt deze zelfstudie ook later openen.
  2. Tekst dialoogvenster 2: Je kunt chats, deelnemers, opties voor delen en instellingen vinden in het Collaborate-venster.
  3. Tekst dialoogvenster 3: Je kunt je audio en video inschakelen, je status instellen of je hand opsteken met behulp van het Configuratiescherm.
 3. Ga naar de knop Volgende en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het volgende dialoogvenster te openen.
 4. Ga naar de knop Vorige en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om naar het vorige dialoogvenster te gaan.
 5. Ga naar de knop Sluiten en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het venster Sessiemenu te sluiten.
 6. Ga in het laatste dialoogvenster naar de knop Audio- en videoconfiguratie starten om je audio en video in te stellen.

  Elke browser heeft een ander proces voor de toegang tot de microfoon en camera op je computer.

Vertel me meer over Collaborate: Meer informatie over privéchat

 1. Ga via de pop-up Vertel me meer over Collaborate naar de knop Meer informatie over privéchat.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Meer informatie over privéchatom het eerste van vier dialoogvensters te openen.
  1. Tekst dialoogvenster 1: Stuur berichten naar andere deelnemers door de chatfunctie te openen in het Collaborate-venster.
  2. Tekst dialoogvenster 2: Gebruik het kanaal Iedereen om berichten te sturen naar alle deelnemers in de sessie.
  3. Tekst dialoogvenster 3: Zoek iemand om mee te chatten via het zoekveld in het chatvenster.
  4. Tekst dialoogvenster 4: Je kunt een privéchat maken met een individuele deelnemer via het menu met besturingselementen voor deelnemers.
 3. Ga naar de knop Volgende en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het volgende dialoogvenster te openen.
 4. Ga naar de knop Vorige en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om naar het vorige dialoogvenster te gaan.
 5. Ga naar de knop Sluiten en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het venster Sessiemenu te sluiten.

Sessie verlaten

 1. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Sessie verlaten in het dialoogvenster Sessiemenuom het dialoogvenster Sessie verlaten te openen.
 2. Wanneer het dialoogvenster Sessie verlaten wordt geopend, heeft de knop Nee, ik wil terug! automatisch de focus. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Nee, ik wil terug! om terug te gaan naar de hoofdpagina van de Collaborate-bijeenkomst.
 3. Navigeer op de pagina. Er is een kopje voor een enquête met de vraag Hoe was de audio en video tijdens je sessie?
 4. Als je de enquête wilt overslaan, ga je naar Koppeling overslaan.
 5. Als je de enquête wilt invullen, schakel je een van de volgende keuzerondjes in met behulp van de pijltoetsen of selecteer je Slecht, Redelijk, Goed, Erg goed of Uitstekend.
  • Als je Slecht, Redelijk of Goed selecteert, wordt er een lijst met aanvullende vragen geopend onder het kopje Welke soorten problemen heb je?
  • Als je Erg goed of Uitstekend selecteert, wordt automatisch de knop Verzenden en afsluiten ingeschakeld. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Verzenden en afsluiten. Je hoort een geluid dat klinkt als du-dunk en ziet de tekst “Je hebt de sessie verlaten en kunt je browservenster sluiten” om aan te geven dat je de sessie hebt verlaten.

Sessie verlaten - Welke soorten problemen heb je?

 1. Ga na het inschakelen van het keuzerondje Slecht, Redelijk of Goed naar de kop Welke soorten problemen heb je?
 2. Ga naar het kopje Ik had audioproblemen of het kopje Ik had videoproblemen.
 3. Ga naar de lijst onder Ik had audioproblemen en gebruik de spatiebalk of de muis om een of beide van de volgende selectievakjes in te schakelen:
  • Ik kan anderen niet horen
  • Anderen kunnen mij niet horen
 4. Ga naar de lijst onder Ik had videoproblemen en gebruik de spatiebalk of de muis om een of beide van de volgende selectievakjes in te schakelen:
  • Ik kan anderen niet zien
  • Anderen kunnen mij niet zien
 5. Als er geen problemen waren met de audio of video, ga je naar Ik had een ander probleem.
  • Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Ik had een ander probleem om het bewerkingsveld Beschrijf het probleem (max. 1000 tekens) in te schakelen.
  • Ga naar het bewerkingsveld Beschrijf het probleem en geef aan wat het probleem was.
 6. Als je de enquête hebt ingevuld, ga je naar de knop Verzenden en afsluiten en druk je op de spatiebalk of selecteer je Verzenden en afsluiten om de sessie te verlaten.
 7. Je weet dat je de sessie hebt verlaten als je het geluid 'du-dunk' hoort en het kopje met een tekst ziet zoals 'Bedankt dat je ons wilt helpen om Blackboard Collaborate nog beter te maken!' en het tekstbericht 'Je hebt de sessie verlaten en kunt je browservenster sluiten'.

Sessie verlaten - Enquête overslaan

 1. Als je de enquête wilt overslaan, ga je naar Enter of selecteer je Direct afmelden.
 2. Je weet dat je de sessie hebt verlaten als je het geluid 'du-dunk' hoort en het kopje ziet met een tekst zoals 'Je hebt de sessie verlaten en kunt je browservenster sluiten'.