Bekijk waar het probleem ligt

In het voorbeeld worden markeringen weergegeven waar specifieke toegankelijkheidsproblemen in het document te vinden zijn. De markeringen geven één probleemtype per melding weer. Bijvoorbeeld: als er alternatieve beschrijvingen ontbreken bij je afbeeldingen, geven de markeringen steeds aan waar dit specifieke probleem voor komt. Als je document ook een slecht tekstcontrast heeft, selecteer je dat probleem in het deelvenster Feedback om de markeringen van dat probleem te bekijken.

De markeringen geven een melding van de volgende problemen:

  • Afbeeldingen zonder een geschikte alternatieve beschrijving
  • Tekstfragmenten met onvoldoende contrast
  • Tabellen zonder tabelkoppen

Alle andere toegankelijkheidsproblemen worden niet in het voorbeeld gemarkeerd.

Voorbeeldtools

Gebruik de tools boven het voorbeeld om de problemen in je document te bekijken.

  • Navigeer per pagina door het document.
  • Bekijk hoe vaak een specifiek probleem in het document voor komt.
  • Navigeer tussen de probleemmarkeringen.
  • Geef de markeringen weer of verberg ze.
  • Zoom de voorbeeldinhoud in of uit.
  • Download het oorspronkelijke bestand.