Beschrijving

Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten weer van onze Privacyverklaring. U kunt meer details over elk punt vinden door op de links te klikken.

Aanvullende privacyverklaringen zijn beschikbaar in ons Privacy Center. Bijvoorbeeld:

Deze Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 december 2020. Wat is er nieuw?


Inleiding

Privacy is belangrijk voor ons. Wij zijn van mening dat privacy een fundamenteel recht voor alle individuen is. Onze klanten vertrouwen ons de persoonlijke informatie van hun werknemers en hun gebruikers, die vaak studenten zijn, toe. Wij nemen de verplichtingen die gebonden zijn aan deze informatie zeer serieus. Daarom hebben wij een speciaal gegevensprivacyprogramma waarin privacy door ontwerp centraal staat. U kunt meer lezen over ons gegevensprivacyprogramma door naar ons Privacy Center te gaan.

Ons bedrijfsmodel is verschillend van dat van bedrijven die uw persoonlijke informatie verzamelen om deze gegevens te monetiseren. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie van onze klanten in opdracht van hen en om onze producten en diensten aan hen en hun gebruikers te leveren. In de meeste gevallen doen we dat op vraag van onze klanten. We verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden en zullen dat in de toekomst ook niet doen tenzij dit verplicht is in de context van veranderingen in onze bedrijfsstructuur zoals een fusie of overname. Zie Verkopers, partners & andere types bekendmakingen voor meer details over hoe we persoonlijke informatie kunnen bekendmaken in de context van veranderingen in onze bedrijfsstructuur.

We zijn trotse ondertekenaars van de Privacy Pledge 2020 en zijn lid van het Future of Privacy Forum.

Wie we zijn. Wanneer we naar “ons”, we”, “onze” of “Blackboard” verwijzen in deze verklaring, bedoelen we Blackboard Inc. en haar dochterondernemingen.

Deze Verklaring regelt al onze diensten die wij rechtstreeks aan u bieden. Wanneer u op onze websites surft, onze nieuwsbrieven ontvangt, of een online testversie van onze producten gebruikt, regelt deze Verklaring het gebruik van persoonlijke informatie voor al onze producten en diensten die we rechtstreeks aan u bieden als een zogenaamde ‘gegevensverantwoordelijke’.

Wanneer de privacyverklaring/het beleid van uw instelling voorrang heeft. Als je een eindgebruiker van onze klant bent en we je onze producten en diensten aanbieden in naam van onze klant (je instelling), worden we als ‘gegevensverwerker’ beschouwd. In dit geval regelt de privacyverklaring van je instelling het gebruik van persoonlijke informatie. Onze Privacyverklaring vervangt de bepalingen van enige overeenkomsten tussen ons en uw instelling (of enige andere klant of derde) niet, en het heeft geen invloed op de bepalingen van enige overeenkomst tussen u en uw instelling.

Veranderingen aan deze Verklaring. Van tijd tot tijd moeten we deze Verklaring bijwerken om veranderingen aan onze producten en diensten of de manier waarop we werken weer te geven of om te voldoen aan nieuwe wettelijke en regelgevende vereisten. U vindt de laatste versie van deze Verklaring op http://www.help.blackboard.com/Privacy_Statement. We zullen veranderingen aan deze Verklaringen uitleggen op de pagina Wat is nieuw?.


Hoe we uw informatie gebruiken, is afhankelijk van uw relatie met ons.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we ze gebruiken, is afhankelijk van uw relatie met ons. Klik op het plus-symbool om de desbetreffende rubriek hieronder te openen om meer te lezen hierover. De andere rubrieken van onze Verklaring zijn van toepassing op al onze activiteiten.

Websitegebruikers

Blackboard heeft verschillende websites voor verschillende diensten (bijvoorbeeld, Blackboard Help en Blackboard Community) en plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. U kunt onze websites in het algemeen bezoeken zonder u aan te melden of u anderszins te identificeren. Op sommige van onze websites is het mogelijk dat u zich moet aanmelden om de dienst te gebruiken of gebruik te maken van alle functionaliteiten en te kunnen communiceren met ons of andere gebruikers van Blackboard, zoals bij Blackboard Community en Behind the Blackboard.

Dit onderdeel is niet van toepassing op persoonlijke informatie over eindgebruikers van onze klanten (inclusief Studentgegevens). Ga naar Eindgebruiker van een instelling die onze producten gebruikt voor de relevante informatie.

Informatie die we verzamelen

 • Rechtstreeks van u. Voor sommige van onze websites moet u u aanmelden voor een account. Wanneer u dat doet, vragen wij u informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die we nodig hebben om uw account aan te maken. Vaak kunt u ook vrijwillig aanvullende informatie geven, zoals een foto of biografische informatie, om beter gebruik te maken van onze websites. We verzamelen ook informatie die u geeft door formulieren of enquêtes in te vullen op onze websites. Als u aanvullende inhoud geeft via gebruikersforums, bijvoorbeeld, wanneer u met andere gebruikers van de Blackboardgemeenschap communiceert, kunnen we deze informatie linken met uw persoonlijke informatie als u zich aangemeld hebt.
 • Indirect over u. We verzamelen informatie over de pagina’s die u bezoekt en hoe u onze websites opent en gebruikt met behulp van cookies en analytische tools van derden. Deze informatie omvat informatie over het of de toestellen die u gebruikt om de websites te openen waaronder unieke toestelidentificeerders, IP-adres, besturingssysteem, browser en cookies. Afhankelijk van uw toestelinstellingen kunnen we ook informatie verzamelen over uw geografische locatie. Lees meer over hoe ons gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.
 • Informatie van derden. We ontvangen informatie van dochterondernemingen van onze Blackboardbedrijvengroep, onze partners en andere derden die we gebruiken om de website-ervaring te verbeteren en onze producten en diensten te promoten. We zullen bijvoorbeeld informatie ontvangen van bepaalde derden over hoe goed een online marketing- of e-mailcampagne heeft gewerkt.

Hoe we deze informatie gebruiken

We gebruiken deze informatie om onze websitediensten als volgt te verlenen en te verbeteren.

Analytisch onderzoek en marketing. We analyseren gebruiksinformatie voor verkoop- en marketingdoeleinden en voor trends over onze bezoekers en hun demografische gegevens en hoe ze onze websites gebruiken. Deze analyse is noodzakelijk om ons wettelijk belang te behartigen om onze gebruikers te begrijpen en hoe ze omgaan met ons en onze websites, waarbij we onze websites en communicatie met u (inclusief voor marketingdoeleinden) verbeteren. Lees meer over hoe we persoonlijke informatie gebruiken voor klantenbetrokkenheid en marketing.

Personaliseren. Voor sommige van onze websites gebruiken we uw informatie ook om de pagina’s te personaliseren, hetgeen noodzakelijk is om meer contextueel relevante informatie te geven terwijl u op onze websites surft. Als u bijvoorbeeld uw hoofdberoep en uw functie hebt gegeven, kunnen we inhoud tonen die betrekking heeft op uw rol of vakgebied terwijl u op onze websites surft en terugkeert daarnaar.

Communicatie. Als u Behind the Blackboard, Blackboard Community, of andere websites gebruikt waar u zich moet aanmelden, gebruiken we de contactgegevens die u ons gegeven hebt om met u te communiceren en u te laten communiceren met ons en andere Blackboardgebruikers. Gewoonlijk gebruiken we informatie op deze manier omdat het vereist is om deze dienst aan u te bieden en omdat het in onze wettelijke belangen is om ervoor te zorgen dat onze diensten aangeboden worden op een manier die voldoet aan onze hoge normen.

We bewaren gebruikersinformatie van de website zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze periode kan variëren afhankelijk van de diensten en websites die u gebruikt en hoe u met ons interageert. Accountinformatie wordt bewaard tot u de account wist of gedurende een beperkte periode daarna. Wanneer u informatie in formulieren geeft, wordt de informatie zolang als noodzakelijk is bewaard. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we een dossier moeten bijhouden over de correspondentie met u als u een klacht hebt ingediend zolang als noodzakelijk is om ons te beschermen tegen om het even welke rechtsvordering. Zo ook, als u zich uitschrijft om niet langer marketinginformatie van ons te ontvangen, zullen we hiervan een dossier bijhouden om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen dergelijke informatie meer ontvangt.

Met wie we deze informatie delen

Tools van derden. Wanneer we tools van derden gebruiken (bijvoorbeeld om te begrijpen hoe onze websites gebruikt worden en ervoor te zorgen dat u relevante advertenties en campagnes op andere websites ziet), zullen deze derden toegang hebben tot een deel van uw persoonlijke informatie. Dit omvat analytische middelen zoals Google Analytics en reclametools zoals Facebook Business.

Lees meer over Advertenties gebaseerd op interesses en over ons gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.

Partners. Wij delen persoonlijke informatie met betrekking tot personeel van onze bestaande of potentiële klanten met wederverkopers van onze producten en diensten en andere partners, die dergelijke informatie kunnen gebruiken voor marketing. We delen geen persoonlijke informatie die we namens onze klanten gebruiken (bijv. Studentengegevens) tenzij onze klant daartoe opdracht geeft. Meer informatie over delen met partners.

Verkopers. We delen informatie ook met onze verkopers en dienstverleners en andere derden voor wettelijke en bedrijfsdoeleinden. Lees meer over hoe we ervoor zorgen dat uw informatie beveiligd is door onze verkopers.

Eindgebruiker van een instelling die onze producten gebruikt

Uw instelling beslist over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. We bieden het merendeel van onze producten en diensten aan eindgebruikers van een instelling als een zogenaamde ‘gegevensverwerker’ in naam van onze klanten (bijvoorbeeld, school, districten, universiteiten en bedrijven). Dit betekent dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de naleving van de gegevensprivacy bij je instelling ligt als 'verwerkingsverantwoordelijke'. Het betekent ook dat de privacyverklaring van je instelling het gebruik van je persoonlijke gegevens regelt (in plaats van de onze). Uw instelling bepaalt welke informatie we verzamelen via onze producten en diensten en hoe deze wordt gebruikt, en wij verwerken uw informatie volgens de instructies van uw instelling en de bepalingen van onze contracten met uw instelling.

Lees de privacyverklaring van uw instelling. De volgende rubriek is hoofdzakelijk informatief en beschrijft hoe uw informatie in het algemeen wordt gebruikt wanneer we producten en diensten leveren aan u in naam van een klant. Hoe uw informatie wordt gebruikt, is afhankelijk van uw instelling, lees dus de privacyverklaring van uw instelling.

Voor ons Web Community Manager product, leest u het afzonderlijke Web Community Manager Privacy Policy.

Informatie die we verzamelen

 • Informatie die uw instelling aan ons geeft. Gewoonlijk worden onze producten en diensten geïntegreerd in de systemen van uw instelling. Bijgevolg zal uw instelling ons informatie over u geven om uw account aan te maken en te onderhouden om het product of de dienst te kunnen leveren. Dit omvat informatie in de volgende gegevenscategorieën:
  • Accountinformatie: De exacte gegevenselementen zullen afhankelijk zijn van het product, maar vaak ontvangen we uw naam, e-mailadres, student-ID, accountgegevens, en cursussen waarvoor u ingeschreven bent wanneer we initieel de producten en diensten voor uw instelling opstellen. We zullen regelmatig bijgewerkte informatie ontvangen om uw accountinformatie correct en up-to-date te houden.
  • Aanvullende contactgegevens: Voor sommige producten, zoals Connect en ConnectTXT, ontvangen we ook uw telefoonnummer om u tekstberichten (SMS) te versturen.
  • Informatie voor aanvragen, inschrijvingen en subsidies: Als we Studentendiensten bieden, zoals een helpdesk voor inschrijvingen of ondersteuning voor toelatingen en subsidies, in naam van uw instelling, zal uw instelling dit type informatie beschikbaar maken aan ons om deze diensten te leveren. In het algemeen slaan we deze informatie niet op, maar kunnen we toegang hebben tot de systemen van uw instelling om dergelijke gegevens op te slaan.
 • Rechtstreeks van u. Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, zullen we de volgende gegevenscategorieën rechtstreeks van u verzamelen:
  • Profielinformatie: We verzamelen uw voor- en familienaam, e-mailadres, en gelijkaardige contactgegevens wanneer u deze informatie in onze product geeft of bijwerkt. In veel producten en diensten kunt u kiezen om meer informatie voor uw accountprofiel te geven, zoals uw foto en andere biografische gegevens, die we kunnen delen met anderen via de producten en diensten. In sommige producten kunt u kiezen om uw telefoonnummer te geven om meldingen via tekstberichten (SMS) te ontvangen. In onze Mobile Learn App kunt u ons te toelating geven om uw lijst van contactpersonen te bekijken op uw mobiel toestel. Dit laat ons toe uw contactpersonen af te stemmen op gebruikers in Learn en hun foto van de gebruikscontactlijst te tonen op discussieplatforms.
  • Inloggegevens Onze producten en diensten worden vaak geïntegreerd in de systemen van uw instelling en gaan uit van de gegevens die uw instelling gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, zullen we wachtwoorden, hints voor wachtwoorden en gelijkaardige beveiligingsinformatie verzamelen die we gebruiken voor authenticatie en toegang tot de account.
  • Inhoud en activiteit: We verzamelen gegevens over uw antwoorden op quizzen, uw opdrachten en ander werk voor cursussen, en bestanden die u verzendt of uploadt evenals uw activiteit en acties binnen onze producten en diensten. In sommige producten kunt u ook commentaar in discussieforums en chats geven en berichten verzenden naar uw collega’s en lesgevers. Als u een lesgever bent, verzamelen we ook informatie over uw becijfering, feedback en beoordelingen, en gelijksoortige acties binnen onze producten.
  • Audio- en video-opnamen. Sommige van onze producten laten u (als student of lesgever) toe audio- en videofeedback te geven, en we verzamelen de gerelateerde informatie, inclusief metagegevens.
  • Financiële informatie. Indien we financiële steun bieden in naam van uw instelling, zullen we financiële informatie verzamelen die noodzakelijk is om u te helpen met de gerelateerde toepassingen.
  • Betalingsgegevens. Voor sommige van onze producten en diensten, zoals Cashnet, verzamelen we gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw betalingen, inclusief het nummer van uw kredietkaart en de beveiligingscode die is geassocieerd met uw kredietkaart. We respecteren de toepasselijke Payment Card Industry (PCI)-nalevingsniveaus voor dergelijke gegevens.
  • Ondersteuning. Wanneer u of uw instelling contact met ons opneemt voor ondersteuning, kunnen we beperkte informatie verzamelen over u die u of een vertegenwoordiger van uw instelling aan ons geeft. We gebruiken deze informatie enkel om te helpen bij klantenondersteuning in naam van uw instelling. Wanneer u contact opneemt met ons, kunnen uw telefoonconversatie of chatsessies met de teams van onze klantenondersteuning gemonitord en opgenomen worden met het oog op training en kwaliteit. Sommige van onze producten en diensten zoals de Blackboard App hebben ook een feedbackfunctionaliteit die beperkte informatie over uw toestel, het product en uw instelling verzamelt zoals uw gebruikers-ID, en school-ID wanneer we feedback geven.
 • Indirect over u. We verzamelen informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt. Afhankelijk van welk product of welke dienst u gebruikt, kan dit de volgende gegevenscategorieën omvatten:
  • Chat- en audio-opnames. Onze Collaborate-producten laten toe virtuele klassessies op te nemen. Als de sessie wordt opgenomen, wordt dit aangegeven met een indicator.
  • Locatie en eventgegevens. Voor sommige van onze Campus Enablement-producten en -diensten, zoals toegangskaarten en Attendance, zullen we informatie verzamelen over welke gebouwen en klassen u bezocht hebt en aan welke evenementen u hebt deelgenomen in naam van uw instelling, evenals de tijd en het uur van deze bezoeken. Daarnaast kunnen we precieze geolocatiegegevens verzamelen wanneer u de mobiele apps gebruikt voor sommige van onze Campus Enablement-producten. U zult gevraagd worden of u locatiegegevens wilt inschakelen alvorens we dergelijke informatie van uw toestel verzamelen.
  • Meldingen. Onze Mass Notification- en Connect-producten zullen informatie verzamelen over hoe u op onze meldingen reageert. We registreren bijvoorbeeld of u onze telefoonoproep beantwoord hebt, of we een spraakbericht hebben achtergelaten, of dat de telefoonoproep onbeantwoord bleef.
  • Toestel en gebruik. We verzamelen toestel- en gebruikersinformatie wanneer u onze producten en diensten opent en gebruikt, inclusief informatie die uw browser of mobiele app verzendt wanneer u deze gebruikt. Deze gegevens omvatten uw unieke toestelidentificeerder, Internet Protocoladres, uw browsertype en -configuratie, de datum en het uur van uw gebruik van het product of de dienst, taalvoorkeuren en cookiegegevens. Lees meer over hoe ons gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.
 • Informatie van derden.
  • Filialen en verkopers. We kunnen informatie ontvangen van filialen in onze Blackboardbedrijvengroep, onze partners, en andere derden. We kunnen bijvoorbeeld beperkte persoonlijke informatie ontvangen over onze producten of van diensten van derden die geïntegreerd zijn in of een aanvulling vormen op onze producten om een perfecte ervaring te garanderen.
  • Informatie van sociale mediasites. Wanneer u interageert met onze producten en diensten via sociale mediadiensten, zoals wanneer u zich aanmeldt via Facebook, wanneer u Cloud/Social Profile gebruikt, of wanneer u inhoud van Blackboard deelt op Facebook, Twitter, of LinkedIn, kunnen we informatie ontvangen van deze sociale mediabedrijven. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt op een dienst zoals CourseSites met behulp van een sociale media-account, zal het sociale mediabedrijf uw identiteit authentiseren en u de optie geven bepaalde persoonlijke informatie van uw sociale mediaprofiel met ons te delen, hetgeen uw naam, e-mailadres, leeftijd, geslachte, functie en profielfoto kan omvatten. Als uw instelling Cloud Profiles of Social Profiles heeft ingeschakeld, kunnen we ook uw Blackboardprofiel verbinden met uw Facebook- en Twitteraccount en informatie van deze accounts voor uw Blackboardprofiel gebruiken. De gegevens die we ontvangen, zijn afhankelijk van de sociale mediadienst en uw privacy-instellingen bij de sociale mediadienst.
  • Posts op sociale media. Ons Social Media Manager-product laat instellingen toe posts en commentaren op publieke sociale media te verzamelen met overeenstemmende sleutelwoorden en hashtags om een instelling zichtbaarheid te geven in de conversaties op sociale media die over hen plaatsvinden. Social Media Manager zal deze informatie voor de instelling bewaren zelfs al wordt de oorspronkelijke inhoud gewist.

Hoe we deze informatie gebruiken

In naam van uw instelling. We gebruiken uw informatie in naam van en in opdracht van uw instelling, die de gegevensverantwoordelijke is. We gebruiken de informatie in overeenstemming met onze overeenkomst met uw instelling om de functies en functionaliteit van de producten en diensten in werking te stellen, te behouden en te bieden. Uw instelling beslist over hoe uw informatie wordt gebruikt.

Analytics. Het aanbieden van onze producten en diensten aan uw instelling kan analytische functionaliteiten inhouden. Dergelijke functionaliteiten kunnen onder andere uw prestatie aangeven vergeleken met die van uw collega’s, voorspellingen doen over uw toekomstige prestaties, en deze informatie geven aan lesgevers of ander personeel van uw instelling zodat ze u kunnen ondersteunen.

Lees de privacyverklaring van uw instelling voor meer informatie over hoe uw instelling uw persoonlijke informatie gebruikt.

Productverbeteringen en onderzoek. Wanneer de overeenkomst met uw instelling ons de toelating geeft, kunnen we ook het volgende gebruiken:

 • Uw persoonlijke informatie om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • Anoniem gemaakte informatie voor andere doeleinden zoals het uitvoeren van onderzoek en het analyseren van trends om beter te begrijpen hoe gebruikers onze producten en diensten gebruiken en hoe we ze verder kunnen verbeteren.

Wanneer we de informatie voor deze doeleinden gebruiken, zullen we gepaste beveiligingen implementeren. Dit kan het verwijderen of hashen van rechtstreekse identificeerders (bijv. uw naam, e-mailadres en toestel-ID) omvatten uit de gegevensreeks alvorens onderzoek en analyse uit te voeren.

Met wie we deze informatie delen

We delen uw informatie in overeenstemming met onze overeenkomst met uw instelling. Dit omvat in het algemeen het delen van gegevens binnen en buiten Blackboard.

 • Binnen Blackboard. Uw informatie zal enkel geopend worden door diegene die dit moeten weten om de producten en diensten te leveren aan uw instelling en ze te verbeteren. Onze technisch team en onze klantendienst kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot uw informatie wanneer we het product voor uw instelling instellen of wanneer software- of databaseveranderingen vereist zijn voor ondersteuning en onderhoud.
 • Met de instelling. Veel van de persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken over u wordt gedeeld met uw instelling die onze producten en diensten gebruikt en met andere institutionele gebruikers. Welke informatie wordt gedeeld, is afhankelijk van de productfunctionaliteit, -instellingen, en instructies van uw instelling. Lees de privacyverklaring van uw instelling voor meer informatie.
 • Buiten Blackboard. We gebruiken verkopers om ons te helpen onze producten en diensten aan te bieden in naam van uw instelling. IBM, Amazon Web Services, en Microsoft helpen ons bijvoorbeeld om onze producten en diensten te hosten. Wanneer we tools van derden gebruiken (bijvoorbeeld om te begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt), zullen deze derden toegang hebben tot een deel van uw persoonlijke informatie. We maken gebruik van Google Analytics en andere analyse-tools om ons te helpen verkeers- en gebruikstrends te meten en zo de prestaties van onze websites te analyseren en te verbeteren. Lees meer over Google Analytics in onze Cookieverklaring.

Uw instelling kan ons vragen dergelijke informatie te delen met aanvullende partijen of het kan uw informatie verder delen. Lees de privacyverklaring van uw instelling.

Lees meer over hoe we informatie delen met verkopers, partners & andere soorten openbaarmakingen.

Gebruikers van diensten die we rechtstreeks aan particulieren leveren (bijv. DTLS voor particulieren, Blackboard Assist voor eindgebruikers) 

Als je een van onze services gebruikt die we rechtstreeks aan personen leveren (in plaats van je instelling), zoals de Digital Teaching and Learning Services (DTLS voor personen) en Blackboard Assist voor eindgebruikers, bieden we deze producten en services rechtstreeks aan jou als de 'gegevensverantwoordelijke'. In dergelijke gevallen zijn we rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van gegevensprivacy en deze privacyverklaring is van toepassing op hoe je informatie wordt gebruikt.

Dit onderdeel is niet van toepassing op persoonlijke informatie over eindgebruikers van onze klanten (inclusief Studentgegevens). Ga naar Eindgebruiker van een instelling die onze producten gebruikt voor de relevante informatie.

Informatie die we verzamelen

 • Rechtstreeks van u. Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, zullen we de volgende gegevenscategorieën rechtstreeks van u verzamelen:
  • Profielinformatie: We verzamelen uw voor- en familienaam, e-mailadres, en gelijkaardige contactgegevens wanneer u deze gegevens in onze producten opgeeft en bijwerkt. In veel producten en diensten kunt u kiezen om meer informatie voor uw accountprofiel te geven, zoals uw foto en andere biografische gegevens, die we kunnen delen met anderen via de producten en diensten. In sommige producten kunt u kiezen om uw telefoonnummer te geven om meldingen via tekstberichten (SMS) te ontvangen.
  • Inloggegevens We verzamelen wachtwoorden, hints voor wachtwoorden en gelijkaardige beveiligingsinformatie die we gebruiken voor authenticatie en toegang tot de account.
  • Inhoud en activiteit: We verzamelen gegevens over uw antwoorden op quizzen, uw opdrachten en ander werk voor cursussen, en bestanden die u verzendt of uploadt evenals uw activiteit en acties binnen onze producten en diensten. In sommige producten kunt u ook commentaar in discussieforums en chats geven en kunt u berichten verzenden naar uw collega’s en lesgevers. Als u een lesgever bent, verzamelen we ook informatie over uw becijfering, feedback en beoordelingen, en gelijksoortige acties binnen onze producten. Als u Blackboard hulp gebruikt voor eindgebruikers, zullen we ook gegevens verzamelen over het type diensten dat u gebruikt en de frequentie waarmee u deze diensten gebruikt.
  • Audio- en video-opnamen: Sommige van onze producten laten u (als student of lesgever) toe audio- en videofeedback te geven, en we verzamelen de gerelateerde informatie, inclusief metagegevens.
  • Ondersteuning: Wanneer u contact opneemt met ons voor ondersteuning, kunnen we beperkte informatie verzamelen over u die u aan ons geeft. We gebruiken deze informatie enkel om te helpen bij klantenondersteuning. Wanneer u contact opneemt met ons, kunnen uw telefoonconversatie of chatsessies met de teams van onze klantenondersteuning gemonitord en opgenomen worden met het oog op training en kwaliteit.
 • Indirect over u. We verzamelen informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt. Afhankelijk van welk product of welke dienst u gebruikt, kan dit de volgende gegevenscategorieën omvatten:
  • Chat- en audio-opnames: Onze Collaborate-producten laten toe virtuele klassessies op te nemen. Als de sessie wordt opgenomen, wordt dit aangegeven met een indicator.
  • Toestel en gebruik: We verzamelen toestel- en gebruikersinformatie wanneer u onze producten en diensten opent en gebruikt, inclusief informatie die uw browser of mobiele app verzendt wanneer u deze gebruikt. Deze gegevens omvatten uw unieke toestelidentificeerder, Internet Protocoladres, uw browsertype en -configuratie, de datum en het uur van uw gebruik van het product of de dienst, taalvoorkeuren en cookiegegevens. Lees meer over hoe ons gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.
 • Informatie van derden.
  • Filialen en verkopers: We kunnen informatie ontvangen van filialen in onze Blackboardbedrijvengroep, onze partners, en andere derden. We kunnen bijvoorbeeld beperkte persoonlijke informatie ontvangen over onze producten of van diensten van derden die geïntegreerd zijn in of een aanvulling vormen op onze producten om een perfecte ervaring te garanderen. Als u Blackboard Assist gebruikt, kunnen we informatie ontvangen van onze partners die ons in staat stellen om u rechtstreeks op de hoogte te brengen van nieuwe informatie over de partnerservices waarbij u bent geabonneerd.
  • Informatie van sociale mediasites. Wanneer u interageert met onze producten en diensten via sociale mediadiensten, zoals wanneer u zich aanmeldt via Facebook, of inhoud van Blackboard deelt op Facebook, Twitter, of LinkedIn, kunnen we informatie ontvangen van deze sociale mediabedrijven. Wanneer u u bijvoorbeeld aanmeldt op een dienst met behulp van een sociale media-account, zal het sociale mediabedrijf uw identiteit authentiseren en u de optie geven bepaalde persoonlijke informatie van uw sociale mediaprofiel met ons te delen, hetgeen uw naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht, functie en profielfoto kan omvatten. De gegevens die we ontvangen, zijn afhankelijk van de sociale mediadienst en uw privacy-instellingen bij de sociale mediadienst.
  • Informatie van andere derden. Als je gebruikmaakt van Digital Teaching and Learning Services (DTLS B2C), ontvangen wij ook beperkte informatie terug van de betalingsgateway-provider (bijv. PayPal) omtrent de status van de betaling.

Hoe we deze informatie gebruiken

Om functies en functionaliteit te bieden. We gebruiken uw informatie om de functies en functionaliteit van onze producten en diensten in werking te stellen, te behouden en aan u te bieden, evenals rechtstreeks met u te communiceren (bijvoorbeeld, om u e-mailberichten en pushmeldingen te verzenden) teneinde u te laten communiceren met anderen in het product en de dienst, en om u in staat te stellen volledig gebruik te maken van producten en diensten die door ons en geselecteerde partners aangeboden worden en die u op uw academische reis helpen. Gewoonlijk zullen wij uw informatie op deze manier moeten gebruiken om u de dienst te bieden die u vraagt of omdat het in onze wettelijke belangen is om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten aangeboden worden op een manier die voldoet aan onze hoge normen.

Onze producten verbeteren. We gebruiken anoniem gemaakte informatie om onze producten en diensten te begrijpen en te verbeteren. We voeren gewoonlijk onderzoek uit en analyseren trends omdat het in onze wettelijke belangen is om beter te begrijpen hoe gebruikers onze producten en diensten gebruiken, hoe we ze verder kunnen verbeteren en hoe nuttig de producten en diensten van ons en onze geselecteerde partners zijn. Wanneer we de informatie voor deze doeleinden gebruiken, zullen we gepaste beveiligingen implementeren. Dit kan het verwijderen of hashen van rechtstreekse identificeerders (bijv. uw naam, e-mailadres en toestel-ID) omvatten uit de gegevensreeks alvorens onderzoek en analyse uit te voeren.

Marketing. Wanneer u onze testversies gebruikt, kunnen wij uw informatie voor marketingdoeleinden gebruiken. Als u producten en diensten gebruikt die we rechtstreeks aan u verstrekken als een eindgebruiker, zoals Blackboard Assist voor eindgebruikers, kunnen we u informatie gebruiken voor het gedrag van het adverteren, zoals aangegeven in de sectie Marketing. Lees meer over marketing.

Met wie we deze informatie delen

We delen informatie om u de producten en diensten te bieden en ze verder te verbeteren.

 • Binnen Blackboard. Uw informatie zal enkel geopend worden door zij die dit moeten weten om de producten en diensten te leveren. Ons technisch team en onze klantendienst kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot uw informatie wanneer software- of databaseveranderingen vereist zijn voor ondersteuning en onderhoud.
 • Buiten Blackboard. We gebruiken verkopers om ons te helpen onze producten en diensten aan te bieden. Zo helpen  Amazon Web Services ons bijvoorbeeld bij het hosten van onze producten en diensten. Voor Digital Teaching and Learning (DTLS B2C) geven we informatie door aan je geselecteerde betalingsgateway (bijv. PayPal) die vereist is in het betalingsproces. Voor digitaal onderwijs en leer doeleinden (DTLS voor personen) kunnen we ook informatie bekendmaken aan onze partners die de cursus leveren, voor het enige doel om de juiste levering van de cursussen te garanderen. Wanneer we tools van derden gebruiken (bijvoorbeeld om te begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt), zullen deze derden toegang hebben tot een deel van uw persoonlijke informatie. Dit omvat analyse-tools zoals Google Analytics (Lees meer over Google Analytics en hoe we informatie kunnen delen voor marketingdoeleinden). Als nodig is om de partnerschappen te beheren, kunnen we ook informatie over het gebruik van geconstateerde gegevens geven aan onze partners met betrekking tot het gebruik van producten en diensten van onze partners.

Lees meer over hoe we persoonlijke informatie delen met verkopers, partners & andere soorten openbaarmakingen.

Verkopers, partners & andere soorten openbaarmakingen

In deze rubriek vindt u meer informatie over hoe we uw informatie beschermen wanneer we verkopers aanwerven, hoe we informatie delen met onze partners, en in welke andere scenario’s we uw informatie met derden kunnen delen.

Verkopers

We gebruiken verkopers om ons te helpen onze producten en diensten aan onze klanten en u aan te bieden of om in onze naam werk uit te voeren. Wanneer dit toegang vereist tot de persoonlijke informatie van onze klanten, zijn we verantwoordelijk voor de gegevensprivacypraktijken van de verkopers. Onze verkopers moeten onze strikte vereisten en instructies inzake gegevensprivacy en beveiliging volgen. Ze mogen geen persoonlijke informatie gebruiken door ze te openen of te ontvangen van ons voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun werk voor ons.

Partners

In sommige landen en gebieden worden onze producten en diensten aangeboden via kanaal- (of doorverkoop)partners (zie de lijst van onze kanaalpartners). We zullen informatie met hen delen die noodzakelijk is voor hen om onze producten en diensten te bieden aan onze huidige en toekomstige klanten.

Sommige van onze producten laten u toe functionaliteiten of inhoud te openen die wordt geleverd door onze inhoud- en technologiepartners. De integratie van Blackboard Learn met Dropbox Education laat instellingen en gebruikers bijvoorbeeld toe inhoud op te slaan en te delen met behulp van Dropboxfunctionaliteiten. Met uw toestemming of de toestemming van uw instelling zullen we informatie over u delen, zoals uw naam, e-mail of student-ID, die noodzakelijk is opdat u deze functionaliteiten of inhoud van de partner vanuit onze producten en diensten zou kunnen openen.

Andere soorten bekendmakingen

We zullen uw informatie ook delen wanneer dit vereist is in de volgende omstandigheden.

 • Betalingen. Wanneer u onze producten en diensten gebruikt om een aankoop of transactie te doen, zullen we uw betalings- en transactiegegevens delen met banken en andere organisaties om de transacties te verwerken en voor fraudedetectie en -preventie of antiwitwaspraktijken.
 • Veranderingen in onze bedrijfsstructuur. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving en door de contracten met onze klanten, kunnen wij uw informatie in de volgende gevallen bekendmaken. Wij zullen er altijd naar streven om in een dergelijk geval de toezeggingen die wij in deze verklaring doen, te blijven toepassen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij onze klanten hiervan op de hoogte stellen en zullen wij zonder de vereiste toestemming van onze klanten geen persoonlijke informatie over de eindgebruikers van onze klanten (inclusief Studentgegevens) verstrekken aan een opvolger in de hieronder beschreven situaties:
  • Bedrijfstransacties zoals een fusie, overname, verkoop van activa en financiering
  • Faillissement, ontbinding of reorganisatie, of in gelijkaardige transacties of gebeurtenissen
  • Stappen met betrekking tot de vorige punten (bijvoorbeeld zorgvuldigheid)
 • Om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie bekendmaken om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of om te antwoorden op wettelijke verzoeken, rechterlijke beslissingen en wettelijke processen. We zullen altijd proberen de informatie die we geven zoveel mogelijk te beperken. Wanneer dergelijke bekendmakingen betrekking hebben op persoonlijke informatie die we bewaren in naam van onze klanten, zullen we dergelijke verzoeken overdragen aan onze klanten wanneer dit toegelaten is.
 • Om onze rechten af te dwingen, fraude te voorkomen en voor de veiligheid. Het is mogelijk dat we uw informatie moeten bekendmaken om de rechten, eigendom, of veiligheid van ons, onze klanten, of derden te beschermen en te verdedigen, waaronder het afdwingen van contracten of beleidsregels of in verband met het onderzoeken en voorkomen van fraude.
 • Anoniem gemaakte informatie. We kunnen samengevoegde of anoniem gemaakte informatie bekendmaken die niet langer wordt geassocieerd met een identificeerbaar individu voor onderzoek of om onze producten en diensten te verbeteren en te promoten. We kunnen samengevoegde of anoniem gemaakte informatie bijvoorbeeld delen met onze partners of anderen voor bedrijfs- of onderzoeksdoeleinden zoals het aangaan van een partnerschap met een onderzoeksbedrijf of academici om te onderzoeken hoe onze producten worden gebruikt en hoe dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt om onze functionaliteiten te verbeteren en onze klanten en andere onderwijsinstellingen verder te helpen. We implementeren geschikte beveiligingen alvorens informatie te delen, dit kan het verwijderen of hashen van rechtstreekse identificeerders (bijv. uw naam, e-mailadres en toestel-ID) omvatten.

Verbintenis van de klant & marketing

Verbintenis van de klant

Beheer van de klantenrelatie. We verzamelen en slaan beperkte persoonlijke informatie op over de relevante contactpersonen bij onze klanten voor facturatie, mededeling van productupdates en onderhoud, en gelijkaardige doeleinden.

Marketing

Geen gedragsreclame voor studenten in onze producten en diensten. We gebruiken of onthullen geen informatie (al dan niet persoonlijke informatie) over studenten die we verzamelen via de onderwijsproducten en -diensten die we namens onderwijsinstellingen aanbieden voor gedragsgerichte advertenties aan studenten. Wij kunnen contextuele reclame plaatsen wanneer dit is toegestaan door onze overeenkomst met uw instelling.

Promotie van producten en diensten. We doen aan marketing om onze producten en diensten te promoten. Deze marketing is in het algemeen gericht aan het personeel van onze huidige en potentiële klanten en partners. We beperken activiteiten en evenementen echter niet tot dit publiek wanneer dergelijke activiteiten en evenementen voordelig kunnen zijn voor lesgevers en andere eindgebruikers van systemen, zoals webinars om uit te legen hoe onze producten doeltreffend kunnen worden gebruikt.

Evenementen en webinars. Wanneer we evenementen en webinars organiseren of sponsoren, verzamelen we informatie over de aanwezigen, zoals de sessie die ze bijwonen en hun contactgegevens, om hen relevante productinformatie en ander Blackboardgerelateerde informatie te geven.

Delen binnen Blackboard. We kunnen persoonlijke informatie met betrekking tot marketing delen met de relevante filialen en afdelingen van Blackboard. Informatie van een lokaal verkoopteam kan bijvoorbeeld gegeven worden aan het wereldwijde team inzake Field Marketing and Marketing Operations om de relevante systemen te updaten en product- en andere promotiecommunicatie naar u te sturen.

Delen met partners. In sommige landen en gebieden worden onze producten en diensten aangeboden via kanaal- (of doorverkoop)partners (zie de lijst van onze kanaalpartners). We zullen de informatie delen die noodzakelijk is voor onze partners om onze producten en diensten bij hun klanten en potentiële klanten te promoten. We werken ook met technologie- en inhoudspartners (zie de lijst van onze technologie- en inhoudspartners) met wie we informatie kunnen delen zoals de deelname aan een evenement als we daartoe de toestemming hebben.

Delen met verkopers. We kunnen onze verkopers gebruiken om ons te helpen campagnes, evenementen en andere aspecten van marketing te organiseren en uit te voeren. We zullen met hen enkel de persoonlijke informatie delen die noodzakelijk is en ervoor zorgen dat ze onze strikte vereisten voor verkopers volgen (lees meer over delen met verkopers).

Marketingvoorkeuren en zich uitschrijven. Onze marketinge-mails zullen een link bevatten zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen en u zich kunt uitschrijven om niet langer marketingcommunicatie van ons te ontvangen. U kunt dit doen door op de link “Uitschrijven” te klikken in de voettekst van de e-mail die u zal doorsturen naar ons Marketing Preference Center. Hoewel het u niet dezelfde gedetailleerde controles geeft als ons Marketing Preference Center, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] om u af te melden.

Online en op interesse gebaseerde reclame op onze websites. Soms gebruiken we externe reclametools om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan onze websites, zodat we u gerichte advertenties kunnen aanbieden op basis van uw browsegeschiedenis en interesses op andere websites en online diensten of op andere apparaten die u mogelijk gebruikt. Wij gebruiken deze tools alleen op onze eigen websites en niet voor onze producten en diensten. Wanneer wij onze diensten namens een klant leveren, maken onze producten en diensten geen gebruik van op interesse gebaseerde reclametools, behalve in opdracht van onze klanten.

In sommige gevallen kunnen we een gemeenschappelijke accountidentificatie met betrekking tot uw gebruik van onze websites (zoals een e-mailadres of gebruikers-ID) delen met onze externe reclamepartners om te helpen u te identificeren en contact met u op te nemen op verschillende apparaten. Wij en onze derde partners gebruiken deze informatie om de advertenties die u online ziet relevanter te maken voor uw interesses, evenals advertentiegerelateerde diensten te bieden zoals rapportering, toewijzing, analyse en marktonderzoek.

Om meer te lezen over op interesses gebaseerde reclame en hoe u zich kunt uitschrijven voor sommige van deze reclame, kunt u naar de online middelen van Network Advertising Initiative gaan, op http://www.networkadvertising.org/choices, de middelen van DAA op http://www.aboutads.info/choices en/of Uw Online Keuzes op http://www.youronlinechoices.com/uk. Opgelet:

 • Deze tools zullen u enkel uitschrijven om niet langer op interesses gebaseerde reclame te ontvangen op die specifieke browser of dat specifieke toestel, maar u kunt nog steeds op interesses gebaseerde reclame ontvangen op uw andere toestellen. U moet zich uitschrijven op elke browser of elk toestel dat u gebruikt.
 • Sommige van deze mogelijkheden om u uit te schrijven zijn mogelijk niet doeltreffend tenzij uw browser is ingesteld om cookies te aanvaarden. Als u cookies wist, uw browserinstellingen wijzigt, van browsers of computers verandert, of een ander besturingssysteem gebruikt, zult u zich opnieuw moeten uitschrijven.

Google Analytics en Advertising op onze websites. We kunnen ook gebruikmaken van bepaalde vormen van display advertising en andere geavanceerde functies via Google Analytics, zoals Remarketing met Google Analytics, Vertoningsrapportage voor het Google Display Netwerk (GDN), de integratie van de DoubleClick Campaign Manager en Rapportage voor demografische en interessecategorieën voor Google Analytics op onze eigen websites. Deze functies laten ons toe om eigen cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-advertentiecookies) of andere cookies van derden samen te gebruiken, om te informeren, te optimaliseren en advertenties te tonen gebaseerd op uw vorige bezoeken aan onze websites. Informatie over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, en hoe je de naar Google verzonden informatie kunt controleren, vind je op de site van Google “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je de sites of apps van onze partners gebruikt”. U kunt uw advertentievoorkeuren of uitschrijvingen op bepaalde Google-advertentieproducten controleren door naar de Google Ads Preferences Manager te gaan, die momenteel te vinden is op https://google.com/ads/preferences of door naar de online bronnen van NAI te gaan op http://www.networkadvertising.org/choices.

U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.


Privacy van kinderen (COPPA)

We verzamelen niet bewust informatie van kinderen in de Verenigde Staten die jonger zijn dan 13 jaar tenzij en totdat de relevante instelling de toestemming en toelating heeft gegeven aan een student die jonger is dan 13 jaar om de producten en diensten te gebruiken en voor ons informatie te verzamelen over deze student. Wanneer een klantinstelling ons opdraagt om persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar te verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren wij deze informatie uitsluitend voor het leveren van de educatieve diensten namens de klant en voor de doeleinden die in onze overeenkomst met de klant zijn vastgelegd. We verzamelen slechts zoveel informatie als nodig is om de dienst te verlenen en de klant kan te allen tijde toegang krijgen tot de informatie van het kind, deze verwijderen of de toestemming intrekken voor de verdere verwerking ervan. Als u vragen heeft over het beoordelen, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie van een kind onder de 13 jaar, neem dan rechtstreeks contact op met uw onderwijsinstelling.

Neem contact met ons op via [email protected] als u van mening bent dat we onopzettelijk persoonlijke informatie verzameld hebben van een kind jonger dan 13 jaar zonder de juiste toestemming. Dit laat ons toe deze informatie zo snel mogelijk te wissen.


Beveiliging

We gebruiken verschillende fysieke, administratieve en technologische beveiligingen bedoeld voor het beschermen van persoonlijke informatie tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang of bekendmaking. We hebben speciale informatiebeveiligingsprogramma’s ingevoerd en werken hard om onze technologische en operationele beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren.

Onze maatregelen houden rekening met de gevoeligheid van de informatie die we verzamelen, gebruiken en opslaan, en de huidige stand van de technologie. Onze beveiligingsmaatregelen omvatten gegevenscodering, firewalls, gegevensgebruik- en toegangsbeperkingen voor ons personeel en verkopers en controles van de fysieke toegang tot onze faciliteiten.

Alle producten en diensten die gebruikmaken van betalingsgegevens hebben de toepasselijke Payment Control Industry (PCI)-nalevingsniveaus. Onze naleving van de PCI-normen wordt gevalideerd tijdens jaarlijkse audits die worden uitgevoerd door externe auditeurs (zogenaamde ‘Qualified Security Assessors’).


Gegevensoverdrachten & aanvullende regionale en landsinformatie

Gegevensoverdrachten

Blackboard is een wereldwijd bedrijf met hoofdzetel in de Verenigde Staten. We hebben een regionale hostingstrategie, maar het is ook mogelijk dat we toegang moeten hebben vanuit locaties buiten uw gebied en land, waaronder in de Verenigde Staten en Nederland, voor ondersteuning en onderhoud wanneer dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving en ons contract met uw instelling. We begrijpen het belang om te voldoen aan de vereisten inzake gegevensoverdracht. We gebruiken goedgekeurde gegevens overdrachtsmechanismen, zoals de standaardcontract clausules die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie ("SCCs") om ervoor te zorgen dat uw informatie adequaat wordt beveiligd wanneer het wordt overgedragen. Lees meer over onze aanpak voor naleving inzake gegevensoverdracht in ons Privacybeleid.

EU-V.S.-privacyschild

Blackboard erkent dat het EU-V.S.-privacyschildframework onlangs niet is gevalideerd als uitgangspunt voor het overbrengen van persoonlijke gegevens volgens de AVG door het Europese Hof van Justitie, en daarom zijn we er niet meer van afhankelijk voor dat doel. Blackboard blijft echter gecertificeerd, zodat we ernaar blijven streven om persoonlijke gegevens die naar Blackboard worden overgebracht vanuit de EER en het Verenigd Koninkrijk te blijven beschermen.

Lees meer over de naleving door Blackboard van het EU-V.S.-privacyschild in onze Privacyschildverklaring.

Als u vragen hebt over onze Privacyschildverklaring en gerelateerde praktijken, e-mail ons dan via [email protected] of neem contact op met ons op het onderstaande adres.

Verenigde Staten – FERPA en privacywetten in staatsonderwijs

We bieden onderwijsproducten en -diensten aan scholen en andere onderwijsinstellingen. Door de levering van deze producten en diensten verzamelen we persoonlijk identificeerbare informatie van of over studenten (“Studentengegevens”), die onderwijsdossiers kunnen omvatten die vallen onder de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). We beschouwen dergelijke Studentengegevens als strikt vertrouwelijk en gebruiken dergelijke gegevens in het algemeen niet voor andere doeleinden dan het verbeteren en bieden van onze producten en diensten aan de onderwijsinstelling of in naam van de onderwijsinstelling. Het verzamelen, gebruiken en delen van Studentengegevens door ons wordt geregeld door onze contacten met de onderwijsinstellingen, de bepalingen van FERPA, de Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”), en andere toepasselijke wetten die betrekking hebben op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van studenten, maar niet door de bepalingen die zijn opgenomen in deze Privacyverklaring. Als u vragen hebt over het bekijken, wijzigen of wissen van persoonlijke informatie van een student, neem dan rechtstreeks contact op met uw onderwijsinstelling.


Uw rechten

In veel rechtsgebieden hebt u rechten om te controleren hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. U kunt het recht hebben om persoonlijke informatie die wij over u bewaren, te openen, te corrigeren of te wissen. In de EU kunt u ook het recht hebben bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde types gebruik van uw persoonlijke informatie of dit te beperken of te vragen om een door een machine leesbare kopie van de persoonlijke informatie te ontvangen die u ons gegeven hebt.

In veel van onze producten zult u toegang hebben tot uw informatie en zult u een deel van de informatie zelf kunnen wijzigen of wissen door u aan te melden op uw account. Als u de vereiste informatie niet zelf kunt openen, corrigeren of wissen, volg dan de volgende stappen:

 • Als u een gebruiker van onze producten en diensten bent die we aanbieden in naam van uw instelling, neem dan contact op met uw instelling om uw rechten uit te oefenen. Ze moeten uw verzoek behandelen zelfs al heeft het betrekking op informatie die wij bewaren in naam van uw instelling. We zullen uw instelling ondersteunen met uw verzoek.
 • E-mail ons in alle andere gevallen via [email protected] of neem contact op met ons op het onderstaande adres als u enige van deze rechten wilt uitoefenen.

Onthoud dat veel van deze rechten niet absoluut zijn. In sommige gevallen zijn wij (of uw instelling) niet wettelijk verplicht te voldoen aan uw verzoek omwille van relevante wettelijke uitzonderingen.

In veel rechtsgebieden hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de lokale instantie inzake gegevensbescherming. Contact ons echter eerst, zodat we uw vraag kunnen behandelen.

Verenigde Staten – uw privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent, geven de California Consumer Privacy Act (CCPA) en Civil Code Section 1798.83 ("Shine the Light" wet) u rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Bezoek onze Californische privacyverklaring voor meer informatie over hoe u deze rechten kunt uitoefenen.


Neem contact met ons op

Eindgebruikers van instellingen en technische problemen: als je gebruiker bent van onze producten en diensten die wij namens je instelling leveren, neem dan eerst contact op met je instelling, aangezien het privacybeleid van je instelling bepaalt hoe Blackboard persoonlijke informatie namens je instelling gebruikt. Als u een technisch probleem hebt of ondersteuning wenst, neem dan contact op met de helpdesk van uw instelling. Zij zullen u helpen.

Als u vragen of zorgen hebt over onze Privacyverklaring of ons eigen privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected] of schrijf ons op het volgende adres.

Global Privacy Officer
Juridische Afdeling
Blackboard Inc.
11720 Plaza America Drive
11th Floor
Reston, Virginia 20190