Je kunt bestanden maken en deze toevoegen aan Content Collection. Daarnaast kun je mappen maken om informatie overzichtelijk op te slaan.

Je kunt alleen mappen en bestanden maken in gebieden van Content Collection waarvoor je over de vereiste machtigingen beschikt.

Meer over machtigingen voor specifieke bewerkingen


Een map maken

Mappen zijn handig voor het ordenen van inhoud in Content Collection.

 1. Ga in Content Collection naar de map waarin je een nieuwe map wilt maken.
 2. Select Create Folder.
 3. Typ een naam voor de map in het veld dat wordt weergegeven.
 4. Selecteer Maken en aanpassen om opties in te stellen voor de map of selecteer Verzenden om de bewerking te voltooien.
 5. Als u Maken en aanpassen hebt geselecteerd, verschijnt de pagina Map bewerken. Selecteer opties voor het aanpassen van de map.
 6. Selecteer Verzenden als je klaar bent.

Meer informatie over mappen in de Content Collection


Een bestand maken

Wanneer een cursusleider een bestand toevoegt aan een cursus, wordt het bestand opgeslagen in Content Collection. Een andere mogelijkheid is om naar het bestand te bladeren in Content Collection en het vervolgens toe te voegen aan de cursus. Je kunt in Content Collection bestanden maken in gebieden waar je over lees- en schrijfmachtigingen beschikt.

 1. Ga in Content Collection naar de map waarin je een nieuw bestand wilt maken.
 2. Als je over de juiste machtigingen beschikt om een bestand toe te voegen, kun je de optie Uploaden kiezen.
 3. Selecteer Bestanden uploaden.
 4. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 5. Selecteer Verzenden om het uploaden te voltooien. Het bestand wordt toegevoegd aan Content Collection.

Zie Pakketten uploaden en downloaden voor het uploaden van een ZIP-pakket.

Je kunt ook een bestand maken als een herbruikbaar object , maar alleen als deze voorziening is ingeschakeld binnen de instelling.


Een externe koppeling maken

Als deze voorziening is ingeschakeld binnen de instelling, kun je externe koppelingen toevoegen aan Content Collection. Als je de betreffende opties niet ziet, is het mogelijk dat de instelling ze niet beschikbaar heeft gesteld of ben je niet bevoegd om een koppeling toe te voegen aan die map.

 1. Ga in Content Collection naar de map waarin je een nieuwe koppeling wilt maken.
 2. Selecteer Koppeling. Je kunt ook een externe koppeling maken door Externe koppeling te kiezen in het menu Bouwen.
 3. Voer een naam in voor de koppeling. Als je het selectievakje onder dit veld inschakelt, wordt een eventueel bestaande koppeling met deze naam automatisch overschreven.
 4. Geef waarden op voor Koppelingsnaam en URL. De tekens '%' en '?' mag je niet gebruiken in dit veld.
 5. Selecteer de gewenste opties voor deze koppeling.
 6. Selecteer Verzenden. De koppeling wordt toegevoegd aan Content Collection.

Inhoud bewerken

Als je over lees- en schrijfmachtigingen beschikt voor een map en de daarin opgeslagen bestanden, kun je deze bestanden bewerken.

Als je een bestand wilt bewerken zoals een geschreven document, download je het bestand naar je computer door Pakket downloaden te kiezen in het menu van het bestand. Breng de gewenste wijzigingen aan en upload het bestand weer naar Content Collection. Als de bestandsnaam ongewijzigd is, schakel je het selectievakje op de pagina Bestand uploaden in om de eerdere versie van het bestand te overschrijven.

Voor sommige items kun je de optie Bewerken in Blackboard kiezen. Selecteer deze optie om het item te bewerken met de editor en andere tools van Blackboard Learn.

Meer over bestanden en mappen beheren

Eenvoudig bewerken

Als je instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kun je bestanden rechtstreeks in Blackboard Learn bewerken en opslaan. Via Eenvoudig bewerken met Blackboard Drive kun je een bestand rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface openen en bewerken. Het bewerken van een bestand wordt zo teruggebracht tot drie eenvoudige stappen: selecteren, bewerken en opslaan.

Blackboard Drive moet geïnstalleerd zijn op uw desktop om bestanden rechtstreeks in Blackboard Learn te bewerken en op te slaan. Download en installeer Blackboard Drive aan de hand van de instructies van de beheerder van uw instelling.

De optie Openen met Blackboard Drive

Blackboard Learn stelt automatisch vast of Blackboard Drive is geïnstalleerd. Als dat het geval is, wordt de standaardoptie voor bestanden waarvoor de gebruiker beschikt over schrijfbevoegdheden gewijzigd van Openen in Openen met Blackboard Drive. Als je een bestand alleen mag lezen, wordt het geopend in de browser.

Desgewenst kun je bestanden ook openen met Openen met browser, zelfs als je machtigingen hebt voor het item. Deze optie is handig als je een afbeelding of een HTML-bestand niet in een editor wilt openen maar wilt bekijken in de browser, of als je een tekstverwerkingsdocument wilt downloaden in plaats van te bewerken.

Gebruikers kunnen ook een map openen met Blackboard Drive om de inhoud ervan te bekijken in Windows Verkenner of de Finder van Mac OS X. Dit kan door Openen met Blackboard Drive te selecteren in het menu van de map.

Een bestand bewerken en opslaan met Eenvoudig bewerken

 1. Selecteer in Content Collection of Cursusbestanden het bestand dat je wilt bewerken. Het bestand wordt rechtstreeks in de standaardtoepassing geopend.
 2. Bewerk het bestand.
 3. Sla het bestand op.
 4. Selecteer in Content Collection of Cursusbestanden Vernieuwen om de zojuist opgeslagen versie van het bestand te bekijken.

Een item vergrendelen

Een vergrendeling beveiligt het bestand of de map (de naam en de instellingen ervan) tegen wijzigingen.

Als je een bestand wilt vergrendelen, selecteer je Instellingen bewerken in het menu van het item. Schakel onder Opties het selectievakje Bestand vergrendelen in.

Een map kan op dezelfde manier worden vergrendeld. De pagina Instellingen bewerken bevat de sectie Vergrendelingsopties. Hier kun je aangeven hoe je de map en de bijbehorende inhoud wilt beveiligen:

 • Vergrendel deze map: de items in de map kunnen worden bewerkt, maar niet worden verwijderd of verplaatst.
 • Vergrendel deze map inclusief inhoud: met deze optie worden zowel de map als de inhoud ervan beveiligd. Alle submappen en bestanden in de map worden beveiligd. Deze mappen en items kunnen niet worden bewerkt, verplaatst of verwijderd. Wanneer een map is vergrendeld, kan de gebruiker de items in de map ook niet wijzigen via de webmap, bijvoorbeeld door een item rechtstreeks naar de webmap te kopiëren.

op een Mac wordt een webmap een gedeelde locatie genoemd.