Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Groepsopdrachten

Je cursusleiders kunnen groepsopdrachten maken waaraan je met andere studenten kunt samenwerken. Je cursusleider kan groepen maken of je vragen om deel te nemen aan een groep voor groepsopdrachten. De werkstroom is hetzelfde voor groepstoetsen.

Op de pagina Cursus wordt je naam achter de titel van de groepsopdracht vermeld. De namen van groepsleden worden onderaan weergegeven wanneer je een opdracht opent. Als de optie Deelnemen aan een groep wordt weergegeven, selecteer dan de koppeling om een groep te kiezen. Je ziet de groepsopdracht pas op de pagina Cijfers wanneer je je hebt aangemeld bij een groep.

Meer informatie over het deelnemen aan groepen

Detail van de pagina Cursusinhoud met een vak dat de rij met cursusinhoud markeert. Een call-outpijl wijst van de gemarkeerde rij naar een afbeelding op de pagina Groepsopdracht. Vakken markeren de knop Opdracht weergeven

Als je de groepsopdracht niet kunt bekijken, is je toegang mogelijk afhankelijk van de datum of je score voor een ander beoordeeld item. Je kunt je groepsleden altijd zien, ook als je de groepsopdracht nog niet kunt zien. Als de cursusleider je heeft gevraagd deel te nemen aan een groep, kun je de groepsleden zien voordat je de opdracht kunt openen. Je cursusleider bepaalt die instelling, dus neem contact met ze op als je nog vragen hebt.

Join a group to participate notification displayed in the activity stream of the Student's view. The notification shows that the content is not available.

Je kunt een groepsopdracht bekijken en je hoeft deze niet in te leveren.. Als je Opdracht weergeven selecteert, kun je de groepsopdracht bekijken of iets toevoegen. Nog niet klaar om in te leveren? Selecteer Opslaan en sluiten in het venster. Je werk namens de groep wordt dan opgeslagen, maar nog niet verzonden. Als jij of een ander groepslid eerder hebt gewerkt aan de groepsopdracht, is dat werk opgeslagen. Selecteer Opdracht weergeven om verder te werken aan de opdracht.

Iedereen in de groep kan de meest recente versie van het werk volgen. Totdat een groepslid Verzenden selecteert, kan de groepsopdracht een onbeperkt aantal keren worden geopend.

Afbeelding die de knopopties laat zien om de opdracht op te slaan en te sluiten en de opdracht op te slaan

Groepsgesprekken en Collaborate

Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, selecteer je in het venster het pictogram Conversatie. Je kunt om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen over de groepsopdracht beantwoorden. Je kunt gesprekken voeren met de hele klas, alleen met de groep of beide.

Wanneer een groepslid een bericht in een gesprek plaatst, wordt er een pictogram weergegeven naast de titel van de opdracht op de pagina Cursusinhoud om aan te geven dat er nieuwe activiteit is. Het gesprekspictogram in het deelvenster wordt ook met een gekleurde stip weergegeven.

Bewegende schermafbeelding van de pagina Cursusinhoud die laat zien hoe je een groepsopdracht selecteer en eraan deelneemt.]

Meer informatie over gesprekken

Je kunt Collaborate Ultra ook gebruiken voor virtuele ontmoetingen met je groep als Collaborate in de cursus wordt gebruikt en gesprekken door de cursusleider zijn ingeschakeld. Als je de ruimte in Collaborate voor je groep wilt openen, selecteer je het pictogram Samenwerkingsruimte openen.

Gebruikers kunnen geen Collaborate-opnamen maken in Ultra groepen. Er is geen plek om opnamen van groepen weer te nemen, te beheren of te bekijken. Een cursusleider kan lid worden van een groep en de opnameknop openen, maar deze opname wordt niet vermeld of is niet toegankelijk voor weergave.

Niet eerder gewerkt met Collaborate Ultra? Begin hier met de basis!

Meer informatie over presenteren in Collaborate Ultra


Lid worden van een groep

De cursusleider kan je vragen om in je aan te melden bij een groep om een groepsopdracht te maken. De groepsopdracht wordt niet weergegeven op je pagina Cijfers totdat je lid wordt van een groep.

Op de pagina Cursusinhoud zie je mogelijk een inschrijvingsperiode. Dit betekent dat je voor de einddatum lid moet worden van een groep. Als je nog geen lid bent geworden van een groep, krijg je een melding wanneer de einddatum van inschrijving nadert.

The Course Content page from the Student's view is open with 1) the "Join a group to participate" option under a group assignment title and 2) a message with the date and time when the enrollment option closes.

Je kunt ook zien of de inschrijvingsperiode nog niet is geopend of is afgesloten. Je kunt de groepspagina en de opdracht zien nadat de inschrijvingsperiode is geopend. Neem contact op met je cursusleider als je niet lid van een groep bent geworden wanneer de einddatum van inschrijving is verstreken. Als alle groepen al werk hebben ingeleverd, kun je niet meer deelnemen aan een groep.

Afbeelding van twee rijen van groepsdiscussies die beide informatie weergeven over de zelfinschrijvingsperiodes

Selecteer de koppeling Deelnemen aan een groep om naar de pagina Groepen te gaan. Als je de titel van de groepsopdracht selecteert, wordt er een deelvenster geopend met details en koppelingen om lid te worden van een groep. Je kunt de opdracht pas bekijken als je lid bent van een groep.

Afbeelding van het deelvenster Groepsopdracht met informatie over de opdracht. Een vak markeert de koppeling ‘Deelnemen aan een groep’ en de einddatum voor de inschrijvingsperiode

Pagina Groepen

De groepen waarvan je lid kunt worden, verschijnen op de pagina Groepen. Op basis van de instellingen van je cursusleider kun je mogelijk koppelingen voor Leden weergeven zien met de namen van andere leden die zich voor jou hebben ingeschreven. In de kolom Aantal studenten kun je zien hoeveel leden zich voor elke groep kunnen inschrijven. Je cursusleider kan aangeven dat alle studenten lid mogen worden van alle groepen. Je kunt bijvoorbeeld meerdere excursies bijwonen.

Nadat je lid van een groep bent geworden, wordt Lid geworden in die rij weergegeven. Je kunt naar een andere groep gaan wanneer de inschrijvingsperiode open is. Je kunt niet verplaatsen als je groep al werk heeft ingeleverd.

Afbeelding van de pagina Groepen waar studenten zelf kunnen inschrijven voor een groep. Een call-outpijl die wijst naar de koppeling “Leden weergeven” voor een groep

Je kunt niet deelnemen aan of verplaatsen naar groepen met ingeleverd werk of het maximum aantal leden. Neem contact op met je cursusleider als je niet kunt deelnemen aan een groep of als de deadline voor inschrijving is verstreken.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

Nadat je lid bent geworden van een groep, kun je de activiteiten bekijken en hieraan deelnemen.


Meerdere leden kunnen aan een groepsopdracht werken

Wanneer een groepslid een groepsopdracht opent, wordt de opdracht vergrendeld zodat andere leden de opdracht niet kunnen bewerken. Andere groepsleden kunnen vragen of ze aan de opdracht mogen werken. Het groepslid dat de toets heeft geopend, kan dit verzoek goedkeuren of weigeren.

Het beheer van een opdracht overnemen

Afbeelding van het deelvenster Groepsleden op de pagina Groepsopdracht dat laat zien dat een student op dit moment de opdracht bewerkt
  1. Open de groepsopdracht. Als een ander groepslid bezig is met de opdracht, zie je het pictogram van een potlood naast de naam van die persoon.
  2. Als je een verzoek wilt sturen naar dat groepslid, selecteer je Beheer overnemen.
  3. Er verschijnt een bericht dat je verzoek om beheer is verzonden. Als je besluit dat je het beheer niet wilt, kun je je verzoek annuleren.
  4. De persoon die de groepsopdracht beheert, ontvangt een melding en kan je verzoek goedkeuren of weigeren.
  5. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt de groepsopdracht ontgrendeld en kun je eraan werken. Je ontvangt een bericht als je verzoek is geweigerd.

De reden is dan misschien dat het groepslid iemand anders toegang heeft gegeven. Je kunt later opnieuw om toegang vragen. Je zou ook een bericht kunnen sturen naar de groep om te coördineren wie wanneer aan de groepsopdracht kan werken.

Als je een van deze meldingen ontvangt terwijl je aan een groepsopdracht werkt, wordt je werk automatisch opgeslagen. Je kunt ervoor kiezen om de opdracht te verlaten en het beheer over te geven aan het groepslid dat om toegang vraagt. De andere mogelijkheid is om het verzoek te negeren en door te gaan.

Afbeelding van de melding ‘Een groepslid wil het beheer overnemen’

Een groepsopdracht verzenden

Terwijl je aan een groepsopdracht werkt, kun je een concept opslaan dat door andere groepsleden kan worden bewerkt. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van het werk volgen.

Slechts één lid van de groep hoeft de opdracht in te dienen. Je ziet een bericht waarin je moet bevestigen dat je de opdracht namens de groep wilt inleveren. Als de opdracht is ingeleverd, kan deze niet meer worden gewijzigd.

De knop verzenden is uitgeschakeld totdat een van de groepsleden inhoud heeft toegevoegd.

The group assignment submit message is open.

Groepscijfers en feedback

De cursusleiders beoordelen een groepsopdracht op dezelfde manier als een opdracht waaraan je individueel hebt gewerkt. Je ziet alleen je eigen cijfer, maar de cursusleider kan aan elk groepslid een afzonderlijk cijfer toekennen. Cursusleiders kunnen verschillende cijfers toekennen als ze van mening zijn dat de bijdrage van een bepaald groepslid een ander cijfer verdient ten opzichte van de rest van de groep.

Je kunt groepsfeedback en je eigen feedback bekijken die je van de cursusleider hebt ontvangen. Als je de groepsopdracht opent om het cijfer te bekijken, wordt het deelvenster Feedback automatisch geopend. Jouw feedback staat op de tabbladen Groep en Individueel. Als je het deelvenster Feedback hebt gesloten, klik je op het feedbackpictogram om het weer te openen.

An example group submission from the Student's view is open with the "Group" and "Individual" feedback tabs displayed.

Hoe controleer ik of onze groepsopdracht is verzonden?

Nadat je groep een opdracht heeft verzonden, selecteer je de titel op de pagina Cursusinhoud. Er verschijnt een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Geen cijfer wordt weergegeven als je groep de opdracht heeft ingeleverd maar de cursusleider nog geen cijfer heeft gegeven. Selecteer de koppeling Inzending om de inzending te bekijken.

Afbeelding van het deelvenster Details en informatie met een call-outpijl die wijst naar de beoordelingsstatus

Alle cijfers die een cursusleider post, kun je terugvinden in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven. Als je cursusleider groepsfeedback heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van het item weergegeven. Selecteer de titel van de groepsopdracht om de pagina Cursuscijfers te openen om al je cijfers en feedback te bekijken.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Je kunt de groepsopdracht ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.

Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

Meer informatie over de toegang tot cijfers