Je opdrachten openen

Je kunt opdrachten in de activiteitenstream of in de agenda openen als je cursusleider einddatums heeft toegevoegd.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

Als de einddatum voor een opdracht is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

Meer informatie over te laat ingeleverd werk

Je kunt ook je opdrachten op de pagina Cursusinhoud vinden. Je cursusleider kan ook opdrachten ordenen in mappen en leermodules.

De cursusleider kan je vragen om in groepsverband aan een opdracht te werken.

Meer over groepsopdrachten

Nadat je een opdracht hebt geselecteerd, wordt het venster Details en informatie geopend. Bekijk hier de einddatum, het toegestane aantal pogingen, de tijdslimiet als die is ingesteld, en mogelijk doelen en een rubriek voor beoordeling Controleer of de einddatum is verstreken en of er inzendingen te laat zijn of te laat zullen worden ingeleverd.

Toegangscode

Je cursusleider kan een 6-cijferige toegangscode vereisen. Cursusleiders verstrekken de toegangscodes, maar ze kunnen de codes ook door iemand anders laten verstrekken, zoals een surveillant. Nadat je de code hebt ingetypt, kun je de opdracht openen. Je kunt de code gebruiken om een opdracht te hervatten die je hebt opgeslagen. Je hebt de code niet nodig om de cijfers en feedback te bekijken die je cursusleider heeft gepost. Als de cursusleider de code tussen de pogingen door wijzigt, moet je deze opnieuw vragen.

Je cursusleider kan ook een opdracht beveiligen met de LockDown Browser. Je moet de juiste toegangscode invoeren voordat de LockDown Browser wordt geopend.

Start je poging

Als er geen tijdslimiet is, kun je een opdracht bekijken en hoef je deze niet te verzenden. Wanneer je Poging starten selecteert, kun je de opdracht bekijken en aan je inzending werken. Nog niet klaar om in te leveren? Selecteer Opslaan en sluiten om je werk op te slaan en de opdracht te sluiten. Je kunt later terugkeren naar de opdracht en je werk hervatten. Selecteer in dit scenario Doorgaan met poging om het werk te hervatten.  

Als de cursusleider een tijdslimiet heeft toegevoegd, wordt deze met de andere opdrachtdetails weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de opdracht en binnen de opdracht zelf als je die aan het maken bent. Je ziet Poging starten in plaats van Opdracht weergeven. De knop Poging starten geeft ook weer hoeveel pogingen je nog hebt. 
 

Start attempt


Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de opdracht. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren. De opdracht wordt automatisch verzonden wanneer de tijd voorbij is.

Als de cursusleider de optie Te late inzendingen niet toestaan heeft ingeschakeld, wordt de toets automatisch op de einddatum ingeleverd.

Meer informatie over tijdslimieten
 

Blijf werken aan je huidige poging. Als je een concept hebt opgeslagen, geeft de knop Doorgaan met poging weer aan welke poging je op dat moment werkt.

Continue attempt

Je inzendingen bekijken. Als je klaar bent met het verzenden van je pogingen, selecteer je de knop Inzendingen weergeven om je voltooide inzendingen te bekijken.

 

View submissions


Te laat ingeleverd werk

Als je een opdracht opent waarvan de einddatum is verstreken, zie je een waarschuwing dat de inzending als te laat zal worden gemarkeerd. Je kunt de waarschuwing bekijken in het venster Details en informatie, op de opdrachtpagina en in het bevestigingsvenster voor de inzending. In het venster Details en informatie kun je ook zien of inzendingen al te laat zijn of te laat zullen zijn.

In het venster kun je je inzending selecteren in de sectie Beoordeling en dan ook zien of de inzending te laat was.

Als dit is ingesteld door de cursusleider, zie je mogelijk nullen voor werk dat na de einddatum niet verzonden is. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Meer informatie over nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Meer informatie over cijfers voor meerdere pogingen


Bijgevoegde bestanden weergeven

De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je moet lezen of gebruiken om een opdracht te maken. De cursusleider bepaalt hoe bestanden worden weergegeven, inline of als bijlagen.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.

Video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, kun je openen in een apart venster door de bestandsnaam te selecteren. Je kunt knoppen om voor het afspelen en onderbreken van het bestand en om het volume te regelen. Voor videobestanden heb je de mogelijkheid om de video in het volledige scherm te bekijken. Je kunt het bestand ook downloaden.

Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, open je het menu. Selecteer Download het oorspronkelijke bestand om afbeeldingen, Word-documenten, pdf's of diapresentaties naar je computer te downloaden. Selecteer Voorbeeld van bestand weergeven om het bestand (zoals een afbeelding) te openen op de cursuspagina.

Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kun je een afbeelding selecteren die je afzonderlijk wilt bekijken.

 


Een opdracht verzenden

De cursusleider verstrekt alle informatie en bestanden die je nodig hebt om een opdracht te maken.

Let op de tijd. Als je cursusleider een tijdslimiet heeft ingesteld voor de opdracht, kun je bijhouden hoeveel tijd je nog over hebt. Een afteller verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm en waarschuwt je als de tijdslimiet nadert.

De afteller blijft aftellen als je een concept opslaat of een lopende poging verlaat.

Interface in Ultra voor het indienen van opdrachten

Je opdracht maken. Je kunt bestanden van je computer rechtstreeks naar het vak Inzending slepen. Je kunt ook het vak Inzending selecteren om de WYSIWYG-teksteditor weer te geven.

Student view of the assignment Submission area

Je antwoorden worden twee seconden na het typen automatisch opgeslagen. Antwoorden op open vragen worden elke tien seconden opgeslagen terwijl je typt en ook nog eens twee seconden nadat je bent gestopt met typen. Elke keer dat een antwoord automatisch is opgeslagen, zie je onder aan de beoordeling een melding Laatst opgeslagen.

Last saved notification during a timed assignment


Als de verbinding met het internet verbroken wordt, zie je een waarschuwing dat de verbinding verbroken is.Werk de pagina niet bij of gebruik de knop Terug van je browser niet en controleer of je verbinding met internet hebt.

Connection lost warning

De waarschuwing verdwijnt na 20 seconden. Als je verbinding niet is hersteld op dat moment, zie je een andere waarschuwing dat je meest recente werk niet is opgeslagen.
 

Connection lost and progress not saved warning

Je werk wordt automatisch opgeslagen nadat de verbinding is hersteld en je krijgt een melding.
 

Connection restored and progress saved alert

Automatisch opslaan staat los van de actie Ongedaan maken van de browser. Als je de actie Ongedaan maken gebruikt, wordt de inhoud gewijzigd op basis van de instellingen van de browser. Als je wijzigingen ongedaan maakt, worden deze automatisch opgeslagen. 

Als je een bestand wilt uploaden, sleep je het van je computer naar het vak Inzending of selecteer je Bijlage - weergegeven door het paperclippictogram - en blader je naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven. Je opdracht wordt na twee seconden automatisch opgeslagen.Je kunt nu ook een voorbeeld van je bestand bekijken voordat je het gaat indienen.

Als je besluit bestanden toe te voegen en er is een tijdslimiet ingesteld, moet je er zeker van zijn dat de bestanden zijn geüpload voordat de tijdslimiet is verstreken. Anders worden ze niet in je inzending opgenomen. 
 

Het voorbeeld gebeurt automatisch als onderdeel van het automatische opslaan.

Your assignment will be automatically saved and previewed if you select anywhere outside the Submission box.

Tekstopmaak en bijlagen. Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, kun je het plusteken selecteren om het menu met opties weer te geven. Je kunt de optie vinden om een bestand aan je opdracht toe te voegen.

Alleen de cursusleider kan de inhoud die je toevoegt bekijken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Invoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

Meer informatie over cloudopslag

Deelnemen aan het gesprek. Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gesprek over de opdracht, ook de cursusleider.

Meer informatie over gesprekken

Nog niet gereed om de opdracht te verzenden? Selecteer Opslaan en sluiten als je je werk wilt opslaan en later verder wilt gaan. Je tekst, opmerkingen en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Je opdracht verzenden. Klaar? Selecteer Verzenden als de cursusleider je werk mag beoordelen. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Selecteer de koppeling Inzending bekijken onder aan het deelvenster om je inzending te controleren.

De knop Indienen wordt weergegeven totdat je inhoud toevoegt of antwoordt op minstens één vraag.

Kopieer het unieke inzendingsnummer voor je administratie en sla het op. Deze bevestiging bevestigt dat de beoordeling is verzonden naar het systeem.

Als de cursusleider maar één poging toestaat, kun je je werk niet meer bewerken nadat je het hebt verzonden. Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan en je een poging na de einddatum inlevert, zal de poging als te laat worden aangemerkt. Alle pogingen die je inlevert vóór de einddatum, worden niet aangemerkt als te laat.

Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je afgeronde opdracht niet.

Woorden tellen in de editor

Terwijl je typt in de editor voor Essayvragen en het gebied voor inzendingen, wordt het aantal woorden onderaan weergegeven. Dit aantal verdwijnt wanneer je op Opslaan drukt.

Deze items worden opgenomen in het aantal woorden:

 • Individuele woorden
 • Webkoppelingen
 • Tekst in lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten; de opsommingstekens of nummers zelf worden niet meegeteld
 • Tekst in superscript en subscript die geen deel uitmaakt van een ander woord

Deze items en opmaakelementen hebben geen invloed op het aantal woorden:

 • Afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen
 • Wiskundige formules
 • Witruimten en lege regels
 • Alternatieve tekst

Wanneer je leestekens gebruikt om woorden of cijfers te verbinden, heeft dit gevolgen voor het aantal woorden. Zo wordt "We zijn...zonder jou vertrokken" geteld als vier woorden. De woorden of cijfers aan weerszijden van de leestekens worden als één woord geteld.

Je inhoud bewerken

Nadat je inhoud hebt toegevoegd, openen je het menu en selecteer je Bewerken om wijzigingen aan te brengen of meer inhoud toe te voegen.

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je hebt toegevoegd. Selecteer een bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Je tekst en bestanden opnieuw ordenen

Wijs een tekstblok of bestand aan om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep het tekstblok of bestand naar een andere locatie.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

De rubriek weergeven

Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een opdracht heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat je de opdracht opent en nadat je de poging hebt gestart. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Je kunt de rubriek desgewenst naast de opdrachtinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.

This is how students view any given rubric criteria on a gradable item.

Anoniem beoordeelde opdrachten

Wanneer je een opdracht opent, kun je zien of je opdracht is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld:

Deze opdracht wordt anoniem beoordeeld. Vermeld geen persoonlijke informatie, zoals je naam.

Student view of an assignment with the anonymous alert.

Je cursusleider kan je naam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven. Je cursusleider kan anoniem beoordelen niet inschakelen voor groepsopdrachten.

Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam niet in bestanden die je uploadt of in tekst die je toevoegt.

Anonieme beoordelingen worden niet als zodanig aangegeven op je pagina Cijfers. Tot de cursusleider cijfers post, wordt Geen cijfer weergegeven in de kolom Cijfer. Als de cursusleider meerdere pogingen toestaat, wordt Geen cijfer weergegeven voor elke poging die je hebt verzonden.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Opdrachten met tijdslimiet

Je cursusleider kan de hoeveelheid tijd beperken die je hebt voor verzending van je opdracht. Als er een tijdslimiet is ingesteld, wordt deze met de andere opdrachtdetails weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de opdracht en binnen de opdracht zelf als je die aan het maken bent.Je vindt een aftelling in de linkerbovenhoek van het scherm die de resterende tijd in minuten laat zien en, gedurende de laatste minuut, de tijd die je nog hebt tot de laatste seconde.

 

View of the assigment settings

 

Last saved notification during a timed assignment

 

Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de opdracht. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren.

Als je Opdracht weergeven ziet in plaats van Poging starten, is er geen tijdslimiet aan de opdracht gekoppeld. Je hoeft de opdracht dan dus niet in de huidige sessie in te leveren.

Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

De timer blijft lopen, ook als je niet actief werkt aan de opdracht. Als je een concept opslaat of het opdrachtvenster verlaat, blijft de timer aftellen. Je werk wordt dan opgeslagen en verzonden zodra de tijd om is. Wanneer je Opslaan en sluiten selecteert om later terug te gaan naar de opdracht, zie je een bericht dat de timer blijft doorlopen.

De timer verschijnt onder aan het scherm om je te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Je werk wordt opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

Resterende tijdmeldingen. Als je een beoordeling met een tijdsnotatie neemt, zie je een melding over hoeveel tijd je nog hebt om je werk in te dienen. De meldingen zijn afhankelijk van de tijd die de cursusleider heeft toegewezen voor de beoordeling: 

 • 10 minuten tot 1 uur: je ontvangt één herinnering wanneer 10% van de tijd over is. Als er voor een beoordeling bijvoorbeeld een tijdslimiet van tien minuten geldt, wordt de melding weergegeven wanneer er nog één minuut over is. 

 • 1 uur of langer: je ontvangt een melding wanneer 50% van de tijd over is en een tweede melding wanneer 10% van de tijd over is. Als er voor een beoordeling bijvoorbeeld een tijdslimiet van één uur geldt, worden er meldingen weergegeven wanneer er nog 30 minuten te gaan zijn en wanneer er nog 6 minuten over zijn. 

Je ziet geen meldingen over resterende tijd als: 

 • je beoordeling een tijdslimiet heeft die korter is dan 10 minuten.

 • je een student bent met een onbeperkte tijdsaccommodatie.

Time remaining notification during a timed assignment

 

Respondus LockDown Browser

Student - Beveiligde beoordeling

De cursusleider kan opdrachten en toetsen op een veilige manier aanbieden. Beveiligde beoordelingen helpen om de academische integriteit en eerlijkheid in inzendingen van studenten te bevorderen. De instelling kan tools van Respondus gebruiken om beveiligde beoordelingen te beheren.

Over Respondus

Respondus LockDown Browser blokkeert je toegang tot ander materiaal, inclusief internetbrowsers of andere software, terwijl je een beoordeling open hebt. Je kan dus geen externe informatie inzien of materiaal uit externe bronnen kopiëren terwijl je de beoordeling uitvoert. Binnen het venster van LockDown Browser wordt de beoordeling weergegeven zoals elke andere Ultra-beoordeling.

Respondus Monitor gebruikt je webcam om te voorkomen dat je fysiek materiaal raadpleegt tijdens de beoordeling. Je cursusleider kan ook vereisen dat je je webcam inschakelt of dat je je ID moet laten zien om je identiteit te verifiëren.

Raadpleeg voor meer informatie de knowledgebase van Respondus

Wat mag ik niet doen tijden een beveiligde beoordeling?

Als je cursusleider ‘Beveiliging van beoordeling’ heeft ingeschakeld, kun je deze acties niet uitvoeren:

 • De beoordeling openen in een standaardbrowser
 • Andere programma's of browservensters openen
 • Andere websites bezoeken
 • Kopiëren en plakken
 • Afdrukken
 • Bestanden, koppelingen of video's toevoegen aan de inzending
 • Bepaalde sneltoetscombinaties gebruiken
 • Gebruik je telefoon om pogingen in te dienen

  De cursusleider kan toestemming geven om de Respondus iPad-app te gebruiken. Anders moet je een beveiligde beoordeling indienen met de desktopsoftware.

De tools downloaden

Respondus LockDown Browser moet zijn gedownload op je computer om een beveiligde beoordeling te kunnen openen in Blackboard Learn. Als je de tools niet hebt gedownload en je probeert de beoordeling te openen, verschijnt er een bericht met koppelingen waar ze die kunnen downloaden. Selecteer een koppeling om aan de slag te gaan.

Respondus Monitor is onderdeel van de LockDown Browser-software. Je instelling gebruikt een unieke downloadkoppeling en applicatie van LockDown Browser. Je instelling of de helpdesk van je instelling kan je de download-URL geven.

Een beveiligde beoordeling openen

Op de pagina Cursusinhoud kun je de tools zien die nodig zijn om beveiligde beoordelingen te openen en pogingen in te leveren. Wanneer je een beveiligde beoordeling opent, verschijnt het venster Details en informatie met aanvullende informatie over het cijfer, het aantal pogingen en andere instellingen. Je kan zien welke tools je nodig hebt om verder te gaan.

Begin pas aan een poging als je zeker weet dat je de vereiste software hebt gedownload. Let op: Als je de tools niet hebt gedownload en je probeert de beoordeling te openen, verschijnt er een bericht met koppelingen waar ze die kunnen downloaden.

Selecteer Beoordeling bekijken. LockDown Browser wordt in een nieuw venster geopend. Als de cursusleider Respondus Monitor vereist, begint de opstartreeks.

Voeg tekst toe en beantwoord vragen in de beoordeling net als bij een standaardbrowser. Je kunt conceptversies van je werk opslaan en hier later aan verder werken of de poging verzenden. Let op: Je kunt geen bestanden, koppelingen of video's toevoegen aan de editor wanneer je een beveiligde beoordeling inlevert.

Een poging bekijken

Je hebt Respondus LockDown Browser ook nodig om ingeleverde pogingen voor beveiligde beoordelingen te bekijken. Nadat je cursusleider je cijfer heeft gepost, kun je het cijfer vinden op verschillende locaties zonder aanvullende software.

Om de juiste antwoorden voor je inzending te bekijken, heb je Respondus LockDown Browser nodig. Open de poging en selecteer Resultaten controleren in Respondus LockDown Browser om de tool te starten.

Offline inzendingen (student)


Offline inzendingen

De cursusleider kan beoordelingen toevoegen waarvoor je geen werk hoeft te uploaden.

Voorbeelden van offline werk:

 • Mondelinge presentaties
 • Wetenschappelijke experimenten
 • Optredens
 • Kunstwerken
 • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Je kunt de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op je algemene cijferpagina en cijferpagina van de cursus. Wanneer je de beoordeling vanuit deze cursusgebieden opent, zie je een bericht dat je geen werk online kunt inleveren. De cursusleider kan instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat je je kunt voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook deelnemen aan de gesprekken over de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

In het geval van offline inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen in te leveren en kan de cursusleider geen tijdslimiet toevoegen.

Wanneer de cursusleider een cijfer toekent, zie je hiervan een melding in je activiteitenstream.

Op de pagina Cursuscijfers wordt Offline ingezonden vermeld bij je cijfer. Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt bij het beoordelen, bevat de cijferbal het pictogram Rubriek.