Voordat je aan de slag gaat

Voor een optimale ervaring in Blackboard Learn met JAWS® moet je een paar dingen weten.

Automatische formuliermodus instellen op handmatig

Als de automatische formuliermodus is ingesteld op standaard, oftewel Automatisch, krijgt het automatisch de focus en wordt de formuliermodus ingeschakeld als je de muisaanwijzer boven een bewerkingsveld, keuzelijst met invoervak of ander besturingselement houdt. Aangezien de Blackboard-pagina's vol met inhoud staan, is het vaak noodzakelijk om pagina's regel voor regel te bekijken. Daarom moet je de automatische formuliermodus op handmatig instellen.

 1. Open je browser en laad Blackboard Learn.
 2. Druk op Insert + V om het dialoogvenster Snelkoppelingen te openen.
 3. Typ automatische formuliermodus in het zoekvak en druk op Tab om de lijst met resultaten te focussen. Het eerste resultaat moet automatische formuliermodus zijn. Dit is standaard ingesteld op automatisch.
 4. Druk op de spatiebalk totdat JAWS meldt dat het op handmatig is ingesteld.
 5. Druk tweemaal op Enter om de wijzigingen door te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Start JAWS voordat je je browser opent

JAWS moet gestart zijn voordat de browser wordt geopend. Als je dit niet doet, kunnen de volgende problemen optreden.

 • Fouten bij het indrukken van de sneltoets voor het weergeven van links (Insert + 7), formuliervelden (Insert + F5), koppen (Insert + F6), enzovoort
 • Je kunt niet met de pijlen omhoog en omlaag gaan door pagina-inhoud met de virtuele pc cursor

Om dit op te lossen, sluit je alle geopende vensters in de browser en open je Blackboard Learn opnieuw. Als het goed is pakt JAWS de pagina-inhoud en de elementlijsten behoren normaal te functioneren.


Snel naar inhoud springen

Iedere pagina van Blackboard Learn met de originele ervaring staat vol met aanpassingsopties. Met deze opties kun je menu-items toevoegen aan of verwijderen uit de verschillende secties die voorafgaan aan de inhoud van de daadwerkelijke pagina. De meeste hiervan kunnen genegeerd worden.

De belangrijkste inhoud van de pagina kan bijna altijd gevonden worden door Control + Home in te drukken om naar de bovenkant van pagina-inhoud te gaan, en daarna twee keer op de toets 1 te drukken op de bovenste rij met een nummer. De eerste keer zie je dat een kop het menu Snelkoppelingen markeert en de tweede keer zie je dat de kop de start van pagina-inhoud markeert.

Een uitzondering hierop is het cursusmenu. Dit wordt weergegeven boven de inhoud van de pagina van een cursus. In dit menu kun je rechtstreeks koppelingen vinden en activeren. Je kunt alle opties ook vinden onder de niveau 2 kop van het cursusmenu.


Koppen, koppelingen en formuliercontroles vinden

Als je niet bekend bent met HTML-navigatie-opdrachten in JAWS, raden we aan om de relevante documenten door te nemen in de Help van JAWS.

Deze opdrachten zullen zeker van pas komen tijdens het gebruik van Blackboard Learn:

 • Druk de H-toets en Shift + H in om door koppen op een pagina te bladeren.
 • Druk op Insert + F7 om JAWS koppelingen te laten weergeven.
 • Druk op Insert + F5 voor meer bedieningselementen.
 • Druk op Insert + F6 om een lijst met koppen weer te geven. Begin de naam van de kop in te voeren om deze snel in de lijst te vinden.

  Voorbeeld: Typ 'Mijn cursus' om de kop Mijn cursussen te vinden en druk op Enter om ernaar toe te gaan.

 • Druk op CTRL + F om snel tekst op een pagina te vinden. Typ bijvoorbeeld 'Mijn cursus' in het zoekscherm van JAWS dat wordt weergegeven en druk op Enter. JAWS vindt de volgende instantie van die tekst en gaat er naartoe.

Ontdek wat er allemaal op een pagina gedaan kan worden

Gebruik de Tab-toets en Shift + Tab-toets om te schakelen tussen koppelingen, formuliercontroles en overige gewenste pagina-inhoud. Blackboard Learn heeft instructies op het tabblad geplaatst waar niets mee gedaan kan worden. Als je met Tab naar een item gaat dat met een woord begint dat van nature informatief is, dan zijn dit instructies en kan er geen actie ondernomen worden.

Voorbeeld: Druk op Verzenden om de toets te maken.

Blijf op Tab drukken om het bedieningselement te vinden waar je naar zoekt.

Als je de rol van element hoort terwijl je er met de Tab-toets naar toegaat (koppeling, knop, selectievakje, bewerken, keuzelijst, etc.) dan kun je handelingen verrichten met dat element, net als in iedere andere toepassing.


Formuliermodus uitschakelen

JAWS schakelt de formuliermodus in als je hoogstwaarschijnlijk tekst moet invoeren of controleren of een besturingselement wilt veranderen. Je hoort het hoge geluid dat aangeeft dat de formuliermodus is geactiveerd.


Aanmelden

 1. Controleer of het tabblad Blackboard Learn actief is.
 2. Navigeer op de pagina om de volgende functies te vinden:
  • Kop met logo
  • Veld Gebruikersnaam
  • Veld Wachtwoord
  • Knop Aanmelden
  • Link Wachtwoord vergeten? waarmee een nieuw browservenster wordt geopend
  • Link Een account maken die in hetzelfde tabblad wordt geopend
  • Mededelingen (indien van toepassing)
  • Link Cursuscatalogus weergeven die in hetzelfde tabblad wordt geopend
  • Link Help die een nieuw tabblad wordt geopend
  • Link Privacy en gebruiksvoorwaarden waarmee een dialoogvenster wordt geopend
 3. Ga naar het veld Gebruikersnaam.
 4. Voer je gebruikersnaam in
 5. Ga naar het veld Wachtwoord.
 6. Voer het wachtwoord in.
 7. Druk op Enter om je aan te melden.
 8. Controleer of de pagina Activiteitenstream beschikbaar is.

Foutbericht bij aanmelden

Als je een onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord invoert, wordt een foutbericht weergegeven met de tekst De ingevoerde gebruikersnaam of het ingevoerde wachtwoord is incorrect. Probeer het opnieuw. Als je je nog steeds niet kunt aanmelden, neem je contact op met je systeembeheerder. Ga naar het veld Gebruikersnaam om het opnieuw te proberen.

Privacy, cookies en gebruiksvoorwaarden

Om het dialoogvenster te sluiten, kun je het volgende doen:

 • Druk op Esc
 • Ga naar de knop OK. Spatiebalk of klik op de knop OK.

Help voor de huidige pagina

Als je op een bepaald moment hulp nodig hebt voor de pagina die je hebt geopend, wordt er een linkpictogram Help voor de huidige pagina weergegeven in de rechterbenedenhoek van de pagina.

Als deze optie is ingeschakeld, wordt er een nieuw tabblad in de browser geopend met de naam van de pagina. Bijvoorbeeld Activiteitenstream, gevolgd door Blackboard Help.


Basisnavigatie.

Nadat de toepassing is geopend, zijn de volgende functies beschikbaar in het navigatiemenu aan de linkerkant van de pagina:

 • Link (Instellingspagina) [je Instellingsnaam]
 • Link (Profiel) [je naam]
 • Link Activiteitenstream (pagina beschikbaar wanneer de toepassing voor het eerst wordt geopend)
 • Link Cursussen
 • Link Organisaties
 • Link Agenda's
 • Link Berichten
 • Link Cijfers
 • Link Tools
 • Link Afmelden

Instellingspagina

De inhoud op de Instellingspagina varieert. In het algemeen beginnen de secties met een kop 3.

De beheerdersrol heeft extra bevoegdheden.

 1. Navigeer naar [Instellingsnaam]
 2. Typ of klik op [Instellingsnaam] om de pagina [Instellingsnaam] te openen
 3. Navigeer naar de pagina om mededelingen en andere informatie over specifieke instellingen te bekijken

Profiel

 1. Navigeer naar [je naam].
 2. Typ of klik op [je naam] om de pagina Profiel te openen. 
 3. Nadat de pagina is geopend, zie je de volgende informatie:
  • Profielfoto wijzigen
  • Basisinformatie :
   • Naam
   • E-mailadres
   • Student-ID
   • Wachtwoord
  • Aanvullende gegevens
   • Geslacht
   • Andere naam/bijnaam
   • Geboortedatum
   • Opleidingsniveau
   • Website
  • Contactgegevens
   • Postadres
   • Telefoonnummer
   • Faxnummer bedrijf
  • Taakgegevens
   • Bedrijf
   • Functie
   • Afdeling
  • Systeeminstellingen
   • Taal
   • Privacyinstellingen
   • Instellingen voor algemene meldingen
  • Om je persoonlijke gegevens te wijzigen, typ of klik je op een link in de Aanvullende informatie, Contactgegevens, of Taakgegevens.

Activiteitenstream

Wanneer je Learn Ultra voor het eerst opent, wordt de pagina Activiteitenstream geopend. Wanneer je over de pagina navigeert, wordt de inhoud automatisch geladen. Elke rol heeft een iets andere functionaliteit, maar in het algemeen zijn de volgende functies beschikbaar:

 1. Secties onderverdeeld in Gepland, Vandaag, en Recent met kop 2
 2. De inhoud in elke sectie is te vinden in een lijst met de volgende informatie
  • Naam cursus
  • Toetsen, opdrachten, etc. die moeten worden ingeleverd
  • Einddatums
  • Nieuwe items die zijn toegevoegd of bijgewerkt
  • Acties die moeten worden uitgevoerd
 3. De filterknop is standaard ingesteld op Alles Weergeven
 4. Link Meldingsinstellingen

Activiteitenstream - Filter

 1. Navigeer naar de knop Naam
 2. Druk op de spatiebalk of klik op de knop Filter om het menu te openen
 3. Navigeer en druk op de spatiebalk of klik om een van de volgende filters te selecteren
  1. Opdrachten en toetsen
  2. Cijfers en feedback
 4. De pagina Activiteitenstream wordt bijgewerkt om alleen gefilterde inhoud weer te geven

Meldingsinstellingen

 1. Navigeer naar de link Meldingsinstellingen
 2. Druk op Enter of klik op Meldingsinstellingen om het configuratiescherm voor Meldingsinstellingen te openen
 3. Je kunt dan navigeren tussen de volgende tabbladen:
  • Instellingen voor Streammeldingen
  • Instellingen voor e-mailmeldingen
  • Instellingen voor pushmeldingen
 4. Elk tabblad heeft unieke functies, gebaseerd op je rol.

Meldingsinstellingen - Sluiten

 1. Als je het scherm Meldingsinstellingen wilt sluiten, ga je naar de knop Sluiten.
 2. Druk op de spatiebalk of klik op de knop Sluiten.
 3. Je gaat terug naar de pagina Activiteitenstream

Meldingsinstellingen - Annuleren

 1. Als wijzigingen die je hebt doorgevoerd in het scherm Meldingsinstellingen ongedaan wilt maken, worden, ga je naar de knop Annuleren.
 2. Druk op de spatiebalk of klik op de knop Annuleren.
 3. Je gaat terug naar de pagina Activiteitenstream

Meldingsinstellingen - Opslaan

 1. Als wijzigingen die je hebt doorgevoerd in het scherm Meldingsinstellingen wilt opslaan, worden, ga je naar de knop Opslaan.
 2. Druk op de spatiebalk of klik op de knop Opslaan.
 3. Je gaat terug naar de pagina Activiteitenstream.

Cursussen

Cursussen die op deze pagina worden weergegeven, zijn uniek voor jou. Als je een student bent, controleer dan de naam van de cursus samen met je cursusleider. Als je een cursusleider bent en iemand anders je cursuspagina maakt, controleer dan de naam van je cursus samen met die persoon.

Wanneer je over de pagina navigeert, wordt de inhoud automatisch geladen.

 1. Ga in het navigatiemenu aan de linkerkant van de pagina naar de link Cursussen.
 2. Typ of klik op Cursussen om de pagina Cursussen te openen.
 3. De pagina Cursussen heeft dan de volgende standaardfuncties:
  • Link Cursuscatalogus openen
  • knop [vorige semester]
  • Pop-upknop Huidige cursussen
  • Knop Geplande cursussen
  • Knop Cursuslijst weergeven
  • Knop Cursusraster weergeven
  • Veld Cursussen zoeken
  • Pop-upknop Cursusfilter
  • Pop-upknop Items per pagina
  • Link Cursusnaam
  • Knop Meer informatie/cursusinformatie (afhankelijk van weergave)
  • Schakelknop Favorieten
  • Pop-upknop Meer opties [cursusnaam] (alleen beheerders en cursusleiders)

Cursusinhoud

Er zijn twee manieren om naar de inhoud van de cursus te gaan, via de Activiteitenstream of via Cursussen.

De inhoud van de cursusinhoud is uniek voor elke cursus. Als je een student bent, controleer dan de namen van de opdrachten, mappen, leermodules, etc. samen met je cursusleider.Als je een cursusleider bent en iemand anders de inhoud van je cursus uploadt, controleer  dan de namen van de opdrachten, mappen, leermodules, etc.

Inhoud wordt automatisch geladen op de pagina wanneer je navigeert.

 1. Nadat de pagina Cursusinhoud is geopend, zijn de volgende basisfuncties beschikbaar voor alle rollen:
  • Link Inhoud
  • Link Agenda's
  • Link Discussie
  • Link Cijferlijst
  • Link Berichten
  • Kop Details en acties
   • Kop Rooster 
    • Link Iedereen in je cursus bekijken 
   • Kop Blackboard Collaborate (als het product beschikbaar is): 
    • Pop-upknop Meer opties voor Collaborate
    • Pop-upknop Deelnemen aan sessie
   • Kop Aanwezigheid
    • Link Je aanwezigheid bekijken
   • Kop Mededelingen
    • Link Archief bekijken
   • Kop Boeken en tools
    • Cursus en instellingstools bekijken
  • Kop Cursusinhoud

Cursusinhoud - via de Activiteitenstream

 1. In de Activiteitenstream, navigeer je naar de link [cursusnaam].
 2. Typ of klik op [cursusnaam].
 3. De pagina Cursusinhoud wordt geopend. 

Cursusinhoud – via Cursussen

 1. Op de pagina Cursusinhoud in de lijst- of rasterweergave, navigeer je naar de link [cursusnaam].
 2. Typ of klik op [cursusnaam].
 3. De pagina Cursusinhoud wordt geopend.

Discussie

De antwoorden verschillen per discussie. Inhoud wordt automatisch geladen op de pagina wanneer je navigeert.

Op de discussiepagina zijn de volgende functies beschikbaar:

 • Kop Discussie-onderwerp
 • Tekst discussie-onderwerp
 • Reacties
 • Links Reageren
 • Links (#) Antwoorden weergeven
 • Kop Details en informatie
 • Kop (#) Aanwezig
 • Veld Deelnemers zoeken
 • Lijst van deelnemers met een aantal (#) reacties en (#) antwoorden
 • Link + (#) meer

Discussie – via de activiteitenstream

 1. Navigeer naar de link van de discussie [naam]
 2. Typ of klik op de link [naam].
 3. De pagina Discussie wordt geopend. 

Discussie – via Cursusinhoud

 1. Navigeer naar de link van de discussie [naam]
 2. Typ of klik op de link [naam].
 3. De pagina Discussie wordt geopend. 

Discussie – via de Cijferlijst

 1. Navigeer naar de link van de discussie [naam]
 2. Typ of klik op de link [naam].
 3. De pagina Discussie wordt geopend.

Organisaties

 1. Navigeer naar de link Organisaties in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm.
 2. Typ of klik op de link Organisaties.
 3. De pagina organisaties wordt geopend met de volgende functies:
  • Pop-upknop Huidige Organisaties
  • Knop Geplande Organisaties
  • Knop Organisatielijst weergeven
  • Knop Organisatieraster weergeven
  • Veld Organisaties zoeken
  • Pop-upknop Organisatiefilter
  • Pop-upknop Items per pagina
  • Link Organisatienaam
  • Knop Meer informatie/organisatie-informatie (afhankelijk van weergave)
  • Schakelknop Favorieten
  • Pop-upknop Meer opties [organisatienaam] (alleen beheerders en cursusleiders)

Agenda

De agenda kan worden geopend vanuit het navigatiemenu aan de linkerkant en vanuit het navigatiemenu bovenaan het scherm op de volgende pagina's:

 • Cursusinhoud
 • Agenda
 • Cijferlijst
 • Berichten

Wanneer de Agenda geopend is, zijn de volgende functies beschikbaar voor alle rollen:

 • Knop Nieuwe gebeurtenis
 • Link Agenda-instellingen
 • Knop Planning (standaard)
 • Knop Einddatums
 • Knop Dag (standaard ingesteld op de datum van vandaag)
 • Knop Maand
 • Knop Vandaag (niet beschikbaar als de datum die van vandaag is)
 • Knop Vorige week
 • De huidige datumweergave is een link [dag van de week, dag van de maand, jaar, maandweergave openen] die wordt weergegeven als [maand jaar], Bijvoorbeeld jul 2019.
 • Gebeurtenissen voor zondag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Gebeurtenissen voor maandag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Gebeurtenissen voor dinsdag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Gebeurtenissen voor woensdag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Gebeurtenissen voor donderdag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Gebeurtenissen voor vrijdag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Gebeurtenissen voor zaterdag weergeven, [dag van de maand, jaar], weergegeven als een getal
 • Knop volgende week
 • Tabel – dag- en maandweergave
 • Gebeurtenislinks

Agenda – via het navigatiemenu aan de linkerkant

 1. Navigeer naar de link Agenda in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm.
 2. Typ of klik op de link Agenda.
 3. De pagina Agenda wordt geopend. 

Agenda – via het Cursusmenu

De knop Nieuwe gebeurtenis en de link Agenda-instellingen zijn niet beschikbaar wanneer de Agenda's worden geopend via het Cursusmenu.

 1. Navigeer naar de link Agenda's in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm op de volgende pagina's:
  • Cursusinhoud
  • Discussies
  • Cijferlijst
  • Berichten
 2. Typ of klik op de link Agenda.
 3. De pagina Agenda wordt geopend.

Berichten

Berichten – via het navigatiemenu aan de linkerkant

 1. Navigeer naar de link Berichten in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm.
 2. Typ of klik op de link Berichten.
 3. De pagina Berichten wordt geopend met de volgende functies:
  • Knop Vorige semester
  • Cursusnamen
  • Cursus-ID's
  • (#) nieuwe berichten
  • (#) berichten
  • Nieuw bericht voor link naar [cursusnaam]
 4. Navigeren naar een [cursusnaam]
 5. Typ of klik op [cursusnaam].
 6. De pagina Berichten wordt geopend met de volgende functies:
  • (#) nieuwe berichten
  • (#) berichten
  • Pop-upknop Items per pagina
  • Link voor nieuwe berichten
  • Lijst met berichten
  • Verwijderknoppen voor elk bericht

Berichten – via het Cursusmenu

 1. Navigeer naar de link Berichten in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm op de volgende pagina's:
  • Cursusinhoud
  • Agenda
  • Discussies
  • Cijferlijst
 2. Typ of klik op de link Berichten.
 3. De pagina Berichten wordt geopend met de volgende functies:
  • (#) nieuwe berichten
  • (#) berichten
  • Pop-upknop Items per pagina
  • Link voor nieuwe berichten
  • Lijst met berichten
  • Verwijderknoppen voor elk bericht

Cijferlijst

Cijferlijst – via Cijfers

Inhoud wordt automatisch geladen op de pagina Cijfers wanneer je navigeert.

 1. Navigeer naar de link Cijfers in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm.
 2. Typ of klik op de link Cijfers.
 3. De pagina Cijfers wordt geopend met de volgende functies:
  • Knop Vorige semester
  • Link [cursusnaam]
  • Link Voortgangsgrafiek cursus
  • Link Totaalcijfer
  • Link (#) Al het cursuswerk weergeven
  • Recente cijfers (indien beschikbaar)
 4. Navigeer naar een [cursusnaam].
 5. Typ of klik op [cursusnaam].
 6. De pagina Cijferlijst wordt geopend. 

Cijferlijst – via het Cursusmenu

 1. Navigeer naar de link Cijferlijst in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm op de volgende pagina's:
  • Cursusinhoud
  • Agenda
  • Discussies
  • Berichten
 2. Typ of klik op de link Cijferlijst.
 3. De pagina Cijferlijst wordt geopend.

Tools

 1. Navigeer naar de link Tools in het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm.
 2. Typ of klik op de link Tools.
 3. De pagina Tools geopend met de volgende functies:
  • Categorie Cloudtoepassingen
  • Lijst met links naar cloudtoepassings
  • Kop Blackboard Tools
  • Lijst met links voor Blackboard Tools

Afmelden

 1. Navigeer naar de link Afmelden in het navigatiemenu aan de linkerkant.
 2. Typ of klik op Afmelden.
 3. De pagina Blackboard Learn wordt weergegeven.