Wat is het verschil tussen een toets en een enquête?

Cursusleiders gebruiken toetsen om je kennis van cursusinhoud te beoordelen en te kijken in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. De cursusleider kent puntwaarden toe aan vragen in een toets. Je levert je toets in ter beoordeling en de resultaten worden opgeslagen. Je kunt je cijfers bekijken als de cursusleider deze beschikbaar stelt.

Cursusleiders kunnen enquêtes gebruiken voor peilingen en evaluaties. Enquêtes worden niet beoordeeld, maar ze worden wel als voltooid of niet voltooid gemarkeerd. Je reactie op een vraag in een enquête is anoniem.

Enquêtes worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave.


Waar vind ik toetsen en enquêtes?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het weergeven van toetsen.

Je vindt toetsen en enquêtes in alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.


Tips voor het maken van een toets

Start de toets zo snel mogelijk. Als de cursusleider drie dagen reserveert voor de toets, probeer de toets dan zo vroeg mogelijk op de eerste dag te maken. Als er een probleem optreedt, heb je nog voldoende tijd om technische ondersteuning te vragen en contact op te nemen met de cursusleider.

Lees alle instructies. Als er problemen zijn met de toets of je bepaalde vragen niet begrijpt, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Controleer je internetverbinding.

 • Een bekabelde verbinding is vaak betrouwbaarder dan een draadloze verbinding.
 • Overleg met de cursusleider en de instelling voordat je een toets gaat maken via een verbinding op je mobiele telefoon. De meeste instellingen zullen aanraden om geen verbinding op een mobiele telefoon te gebruiken. Uitzonderingen: Je instelling heeft Blackboard mobiel toegankelijk gemaakt, de Blackboard-app is beschikbaar en je cursusleider heeft een toets gemaakt die geschikt is voor mobiele apparaten.

Tijdens een toets mag je het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of de knop Vorige van uw browser gebruiken. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.


Een toets maken of een enquête invullen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het maken van toetsen.

Ga naar de toets of enquête en selecteer de titel. Selecteer Starten op de volgende pagina. Je cursusleider kan een wachtwoord vereisen om te kunnen beginnen. Voer indien nodig het wachtwoord in en selecteer Verzenden. Het systeem blijft om een geldig wachtwoord vragen totdat je het juiste wachtwoord invoert.

Gebruik de terugtoets van de browser niet tijdens een toets of enquête, omdat er dan gegevens verloren kunnen gaan. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Pagina Toets maken of enquête invullen

Bekijk de details: Bovenaan iedere toets of enquête kun je informatie bekijken over meerdere pogingen, de tijdslimiet, navigatie en optionele beschrijvingen en instructies. Je leest ook of je de toets of de enquête na opening moet voltooien. Selecteer de pijlen naast het gedeelte met informatie om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Meer over verplicht voltooien en geen stap teruggaan

Als de test of de enquête een tijdslimiet heeft, word je hiervan op de hoogte gebracht. Op de statusbalk met de tijdslimiet kun je zien hoeveel tijd je nog hebt.

 1. Automatisch verzenden: De toets of enquête wordt automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd verloopt. De pagina Verzonden wordt weergegeven.

  -OF-

 2. Ga door als de tijd verstreken is: Je ontvangt geen automatische puntenaftrek als je doorgaat als de tijdslimiet is verstreken. Je cursusleider besluit echter of er uiteindelijk punten worden afgetrokken. Neem contact op met de cursusleider als je vragen hebt over deze optie. De totale tijd die je besteedt aan de toets of enquête wordt opgeslagen en is beschikbaar voor de cursusleider als je de toets verzendt.

  Als je opslaat en afsluit, blijft de tijd lopen. Stel, je begint op dinsdag, slaat op en sluit af, en op donderdag maak je de toets af. De timer geeft dan aan dat je er 48 uur over hebt gedaan.

Beantwoorde vragen bekijken. In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt een pictogram voor 'opgeslagen' weergegeven voor iedere vraag die je hebt beantwoord. Je kunt het nummer van een vraag selecteren om naar die vraag te gaan. Selecteer de pijlen naast het statusgedeelte om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Antwoord voor meerkeuzevraag wissen. Als je niet zeker bent van je antwoord voor een meerkeuzevraag, kun je er op dubbelklikken om het antwoord te wissen.

Je antwoorden worden automatisch opgeslagen. Je kunt ook Antwoord opslaan selecteren naast een vraag of Alle antwoorden opslaan als je aan het werk bent. Als je een antwoord opslaat, wordt Opgeslagen weergegeven in de rij van de vraag.

Klaar om te verzenden? Als je klaar bent, selecteer je Opslaan en verzenden. Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft. Je cursusleider moet echter bepaalde vragen handmatig beoordelen, bijvoorbeeld open vragen.

Meer informatie over cijfers en feedback


Een toetsvraag met een rubriek bekijken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over rubrieken weergeven.

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, dan selecteer je Rubriek weergeven. Je kunt de beoordelingscriteria bekijken voordat je de vraag beantwoordt.


Statusbalk met tijd

Wanneer je een toets maakt of enquête invult met een tijdslimiet, wordt de resterende tijd weergegeven op een statusbalk. Selecteer de pijlen naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Je ontvangt een waarschuwing als er nog de helft van de tijd, 5 minuten, 1 minuut en 30 seconden te gaan zijn. De statusbalk wordt geel wanneer je nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als je de timer samenvouwt, zie je de kleuren niet veranderen.


Weergave van beoordeling

In het informatiegedeelte van de toets of enquête word je geïnformeerd over welke presentatie-opties je cursusleider heeft gekozen.

Als verplicht voltooien is ingeschakeld, moet je de enquête tijdens de eerste poging afronden. Je kunt de toets of enquête niet afsluiten en later afronden. Met de optie Opslaan kun je je antwoorden opslaan, maar je kunt niet afsluiten en opnieuw openen.

Als een stap teruggaan verboden is, kun je niet terugkeren naar vragen die je al hebt beantwoord. Je ziet een foutmelding wanneer je de optie Terug probeert te gebruiken in de toets of enquête.

De cursusleider kan ervoor kiezen om alle vragen tegelijk of één voor één weer te geven.

Bij de optie Tegelijk worden alle vragen tegelijkertijd weergegeven. Dit zijn de beschikbare opties:

 • Antwoord opvragen. Selecteer Alle antwoorden opslaan. In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt een pictogram voor 'opgeslagen' weergegeven voor iedere vraag die je hebt beantwoord. Je kunt antwoorden wijzigen nadat je ze hebt opgeslagen.
 • Rond de toets of enquête af. Selecteer Opslaan en verzenden. Je ontvangt een bevestiging en een pagina met een ontvangstbevestiging waarop wordt gemeld dat de toets of enquête is voltooid.

In een één voor één-toets worden de vragen afzonderlijk gepresenteerd. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. Je bepaalt zelf wanneer je naar de volgende vraag wilt gaan. Dit zijn de beschikbare opties:

 • Navigeren door vragen. Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, >, of >>). In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt de huidige locatie in de toets en het totale aantal vragen weergegeven. Wanneer je geen stap terug mag, worden de pijlen niet weergegeven.
 • Sla je antwoorden op. Selecteer Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
 • Rond de toets of enquête af. Selecteer Opslaan en verzenden. Je ontvangt een bevestiging en een pagina met een ontvangstbevestiging waarop wordt gemeld dat de toets of enquête is voltooid.

Een toets opnieuw maken of een enquête opnieuw invullen

Als je een toets of enquête voor het eerst opent, word je verteld of je meerdere pogingen hebt. Als er een limiet geldt voor het aantal pogingen, wordt dit ook vermeld. Je kunt ook bekijken aan welke poging je begint.

Als je naar een toets of enquête terugkeert om een nieuwe te verzenden, kun je bekijken hoeveel pogingen je nog hebt en hoeveel je er al gebruikt hebt.

Je cursusleider bepaalt welke score van de verschillende pogingen er wordt opgeslagen voor je cijfer, bijvoorbeeld het gemiddelde van alle pogingen of de hoogste score.


ULTRA: Waar kan ik toetsen weergeven?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van toetsen.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud de titel van je toets. Je cursusleider kan ook toetsen in mappen ordenen. Enquêtes worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave.

Je kunt ook toetsen weergeven in de activiteitenstream of in de agenda als je cursusleider einddatums heeft toegevoegd. Als de einddatum voor een toets is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

Meer informatie over te laat ingeleverd werk

Nadat je een toets hebt geselecteerd, wordt het venster Details en informatie geopend. Je ziet hier de einddatum, het toegestane aantal pogingen, de tijdslimiet als die is ingesteld, en mogelijk doelen en een rubriek voor beoordeling Je kunt ook zien of de einddatum is verstreken en of er al inzendingen te laat zijn of te laat zullen worden ingeleverd.

Meer informatie over tijdslimieten

Als er geen tijdslimiet is, kun je een toets bekijken en hoef je deze niet te verzenden. Als je Opdracht weergeven selecteert, kun je de toets bekijken of iets toevoegen. Nog niet klaar om in te leveren? Selecteer Opslaan en sluiten in het venster. Als je de toets eerder hebt gestart, is het werk dat je hebt toegevoegd opgeslagen. Selecteer Opdracht weergeven om verder te werken aan de opdracht.

Als je cursusleider echter een tijdslimiet heeft toegevoegd, wordt er een pop-upvenster geopend om de timer te starten voordat je de toets kunt openen. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren. De toets wordt automatisch verzonden wanneer de tijd voorbij is.

De cursusleider kan ook toetsen toewijzen aan groepen studenten. Je groepsnaam staat achter de titel van de groepstoets.

Meer informatie over groepstoetsen

Te laat ingeleverd werk

Als je een toets opent waarvan de einddatum is verstreken, zie je een waarschuwing dat de inzending als te laat zal worden gemarkeerd. Je kunt de waarschuwing bekijken in het venster Details en informatie en op de toetspagina. In het venster Details en informatie kun je ook zien of inzendingen al te laat zijn of te laat zullen zijn.

Op de toetspagina kun je ook zien of je een inzending te laat hebt verstuurd.

Meer informatie over cijfers voor meerdere pogingen


ULTRA: Een toets maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het maken van toetsen.

Bekijk de details: In het rechterdeelvenster vind je alle informatie die je nodig hebt om een toets te maken, waaronder de einddatum, maximumscore, tijdslimiet en rubriekgegevens, als de cursusleider een rubriek heeft toegevoegd.

Typ of kies je antwoorden. Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Bestanden bekijken. De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je nodig hebt om een toets te maken.

Meer informatie over het bekijken van bijgevoegde bestanden

Deelnemen aan het gesprek. Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gesprek over een toets, ook de cursusleider.

Meer informatie over gesprekken over toetsen

Extra inhoud toevoegen. Aan het einde van een toets kun je ter ondersteuning van je antwoorden tekst, bestanden of opmerkingen voor je cursusleider toevoegen.

Meer informatie over het toevoegen van extra inhoud

Nog niet klaar om te verzenden? Selecteer Opslaan en sluiten als je je werk wilt opslaan en later verder wilt gaan. Je antwoorden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items. Als de cursusleider echter een tijdslimiet heeft toegevoegd, wordt de toets verzonden als de tijd is verstreken.

De toets verzenden. Klaar? Selecteer Verzenden als de cursusleider je werk mag beoordelen. Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch worden beoordeeld. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Je inzending wordt gemarkeerd als In behandeling als deze door de cursusleider moet worden beoordeeld. Klik ergens in de sectie Beoordeling van het deelvenster Details en informatie om je inzending te controleren.

Meer informatie over toetscijfers

Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan en je een poging na de einddatum inlevert, wordt de poging als te laat aangemerkt. Alle pogingen die je inlevert vóór de einddatum, worden niet aangemerkt als te laat.

Als de cursusleider maar één poging toestaat, kun je je werk niet meer bewerken nadat je het hebt verzonden.

Extra inhoud toevoegen

Aan het eind van een toets selecteer je Inhoud toevoegen om de editor te openen. Je kunt tekst en bestanden toevoegen ter ondersteuning van je antwoorden. Je cursusleider kan je vragen om een bestand met bronnen mee te leveren. Je kunt ook opmerkingen over de toets toevoegen. Alleen de cursusleider kan de inhoud die je toevoegt bekijken.

Invoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

Meer informatie over cloudopslag

Je inhoud bewerken

Nadat je inhoud hebt toegevoegd, open je het menu en selecteer je Bewerken om wijzigingen aan te brengen of meer inhoud toe te voegen.

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je hebt toegevoegd. Selecteer een bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Je tekst en bestanden opnieuw ordenen

Wijs een tekstblok of bestand aan om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep het tekstblok of bestand naar een andere locatie.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

ULTRA: Bijgevoegde bestanden weergeven

De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je moet lezen of gebruiken om een toets te maken. De cursusleider bepaalt hoe bestanden worden weergegeven, inline of als bijlagen.

Video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, kun je openen in een apart venster door de bestandsnaam te selecteren. Je kunt knoppen om voor het afspelen en onderbreken van het bestand en om het volume te regelen. Voor videobestanden heb je de mogelijkheid om de video in het volledige scherm te bekijken. Je kunt het bestand ook downloaden.

Als je mediabestanden als bijlagen wilt weergeven, selecteer je het pictogram Meer opties om het menu te openen. Selecteer Download bestand als je afbeeldingsbestanden in een nieuw venster of tabblad wilt openen of Word-documenten, PDF-bestanden of diapresentaties naar je computer wilt downloaden. Met de optie Bestand weergeven wordt het bestand, bijvoorbeeld een afbeelding, op de cursuspagina geopend.

Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kun je een afbeelding selecteren die je afzonderlijk wilt bekijken.


ULTRA: De rubriek weergeven

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van rubrieken.

Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een toets heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat je de toets opent en nadat je de poging hebt gestart. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

Je kunt de rubriek desgewenst naast de toetsinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.


ULTRA: Deelnemen aan het gesprek

Als de cursusleider klassikale gesprekken heeft ingeschakeld, kun je de toets met je cursusleider en klasgenoten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Je kunt vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende toets. Gesprekken worden niet opgenomen op de pagina Discussies.

Bij het gesprekspictogram wordt een paarse cirkel weergegeven om nieuwe activiteit aan te geven. Wanneer je een gesprek opent, worden nieuwe berichten weergegeven met een pictogram Nieuw, zodat je snel ongelezen gespreksberichten kunt bekijken.

Als je het gesprek wilt bekijken, selecteer je Gesprek in het menu van de toets op de pagina Cursusinhoud. Je kunt ook het pictogram Conversatie in klas openen in de rechterbovenhoek van de toetspagina of inzendingenpagina selecteren. De cursusleider kan lezen wat jij en andere studenten hebben geschreven en aan het gesprek toevoegen.

Met de opties van de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Je kunt je bijdrage niet bewerken, maar je kunt wel het pictogram Verwijderen selecteren om je bijdrage te verwijderen. Indien nodig kan de cursusleider bijdragen van anderen verwijderen.


ULTRA: Toetsen met tijdslimiet

Je cursusleider kan de hoeveelheid tijd beperken die je hebt voor verzending van je toets. Als er een tijdslimiet is ingesteld, wordt deze met de andere toetsgegevens weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als je die aan het maken bent.

Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de toets. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren.

Als je Opdracht weergeven ziet in plaats van Poging starten, is er geen tijdslimiet aan de toets gekoppeld. Je hoeft de toets dan dus niet in de huidige sessie in te leveren.

Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

De timer blijft lopen, ook als je niet actief werkt aan de toets. Als je een concept opslaat of het toetsvenster verlaat, blijft de timer aftellen. Je werk wordt dan opgeslagen en verzonden zodra de tijd om is. Wanneer je Opslaan en sluiten selecteert om later terug te gaan naar de toets, zie je een bericht dat de timer blijft doorlopen.

De timer verschijnt onder aan het scherm om je te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Je werk wordt opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.