Toetsen en enquêtes

Op deze pagina

  Wat is het verschil tussen een toets en een enquête?

  Cursusleiders gebruiken toetsen om je kennis van cursusinhoud te beoordelen en te kijken in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. De cursusleider kent puntwaarden toe aan vragen in een toets. Je levert je toets in ter beoordeling en de resultaten worden opgeslagen. Je kunt je cijfers bekijken als de cursusleider deze beschikbaar stelt.

  Cursusleiders kunnen enquêtes gebruiken voor peilingen en evaluaties. Er worden geen cijfers gegeven voor enquêtes. Je reactie op een vraag in een enquête is anoniem.

  Enquêtes worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave.


  Waar vind ik toetsen en enquêtes?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het weergeven van toetsen.

  Je vindt toetsen en enquêtes in alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.


  Tips voor het maken van een toets

  Start de toets zo snel mogelijk. Als de cursusleider drie dagen reserveert voor de toets, probeer de toets dan zo vroeg mogelijk op de eerste dag te maken. Als er een probleem optreedt, heb je nog voldoende tijd om technische ondersteuning te vragen en contact op te nemen met de cursusleider.

  Lees alle instructies. Als er problemen zijn met de toets of je bepaalde vragen niet begrijpt, neem dan direct contact op met de cursusleider.

  Controleer je internetverbinding.

  • Een bekabelde verbinding is vaak betrouwbaarder dan een draadloze verbinding.
  • Overleg met de cursusleider en de instelling voordat je een toets gaat maken via een verbinding op je mobiele telefoon. De meeste instellingen zullen aanraden om geen verbinding op een mobiele telefoon te gebruiken. Uitzonderingen: Je instelling heeft Blackboard mobiel toegankelijk gemaakt, de Blackboard-app is beschikbaar en je cursusleider heeft een toets gemaakt die geschikt is voor mobiele apparaten.

  Tijdens een toets mag je het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of de knop Vorige van uw browser gebruiken. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.


  Een toets maken of een enquête invullen

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het maken van toetsen.

  Ga naar de toets of enquête en selecteer de titel. Selecteer Starten op de volgende pagina. Je cursusleider kan een wachtwoord vereisen om te kunnen beginnen. Voer indien nodig het wachtwoord in en selecteer Verzenden. Het systeem blijft om een geldig wachtwoord vragen totdat je het juiste wachtwoord invoert.

  Gebruik de terugtoets van de browser niet tijdens een toets of enquête, omdat er dan gegevens verloren kunnen gaan. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.

  Pagina Toets maken of enquête invullen

  Bekijk de details: Bovenaan iedere toets of enquête kun je informatie bekijken over meerdere pogingen, de tijdslimiet, navigatie en optionele beschrijvingen en instructies. Je leest ook of je de toets of de enquête na opening moet voltooien. Selecteer de pijlen naast het gedeelte met informatie om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

  Meer over verplicht voltooien en geen stap teruggaan

  Als de test of de enquête een tijdslimiet heeft, word je hiervan op de hoogte gebracht. Op de statusbalk met de tijdslimiet kun je zien hoeveel tijd je nog hebt.

  1. Automatisch verzenden: De toets of enquête wordt automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd verloopt. De pagina Verzonden wordt weergegeven.

   -OF-

  2. Ga door als de tijd verstreken is: Je ontvangt geen automatische puntenaftrek als je doorgaat als de tijdslimiet is verstreken. Je cursusleider besluit echter of er uiteindelijk punten worden afgetrokken. Neem contact op met de cursusleider als je vragen hebt over deze optie. De totale tijd die je besteedt aan de toets of enquête wordt opgeslagen en is beschikbaar voor de cursusleider als je de toets verzendt.

   Als je opslaat en afsluit, blijft de tijd lopen. Stel, je begint op dinsdag, slaat op en sluit af, en op donderdag maak je de toets af. De timer geeft dan aan dat je er 48 uur over hebt gedaan.

  Beantwoorde vragen bekijken. In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt een pictogram voor 'opgeslagen' weergegeven voor iedere vraag die je hebt beantwoord. Je kunt het nummer van een vraag selecteren om naar die vraag te gaan. Selecteer de pijlen naast het statusgedeelte om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

  Je antwoorden worden automatisch opgeslagen. Je kunt ook Antwoord opslaan selecteren naast een vraag of Alle antwoorden opslaan als je aan het werk bent. Als je een antwoord opslaat, wordt Opgeslagen weergegeven in de rij van de vraag.

  Klaar om te verzenden? Als je klaar bent, selecteer je Opslaan en verzenden. Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft. Je cursusleider moet echter bepaalde vragen handmatig beoordelen, bijvoorbeeld open vragen.

  Meer over feedback en cijfers


  Een toetsvraag met een rubriek bekijken

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over rubrieken weergeven.

  Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, dan selecteer je Rubriek weergeven. Je kunt de beoordelingscriteria bekijken voordat je de vraag beantwoordt.


  Statusbalk met tijd

  Wanneer je een toets maakt of enquête invult met een tijdslimiet, wordt de resterende tijd weergegeven op een statusbalk. Selecteer de pijlen naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

  Je ontvangt een waarschuwing als er nog de helft van de tijd, 5 minuten, 1 minuut en 30 seconden te gaan zijn. De statusbalk wordt geel wanneer je nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als je de timer samenvouwt, zie je de kleuren niet veranderen.


  Weergave van beoordeling

  In het informatiegedeelte van de toets of enquête word je geïnformeerd over welke presentatie-opties je cursusleider heeft gekozen.

  Als verplicht voltooien is ingeschakeld, moet je de enquête tijdens de eerste poging afronden. Je kunt de toets of enquête niet afsluiten en later afronden. Met de functie Opslaan kun je je antwoorden opslaan, maar je kunt niet afsluiten en opnieuw openen.

  Als een stap teruggaan verboden is, kun je niet terugkeren naar vragen die je al hebt beantwoord. Je ziet een foutmelding wanneer je de functie Terug probeert te gebruiken in de toets of enquête.

  De cursusleider kan ervoor kiezen om alle vragen tegelijk of één voor één weer te geven.

  Bij de optie Tegelijk worden alle vragen tegelijkertijd weergegeven. Dit zijn de beschikbare opties:

  • Antwoord opvragen. Selecteer Alle antwoorden opslaan. In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt een pictogram voor 'opgeslagen' weergegeven voor iedere vraag die je hebt beantwoord. Je kunt antwoorden wijzigen nadat je ze hebt opgeslagen.
  • Rond de toets of enquête af. Selecteer Opslaan en verzenden. Je ontvangt een bevestiging en een pagina met een ontvangstbevestiging waarop wordt gemeld dat de toets of enquête is voltooid.

  In een één voor één-toets worden de vragen afzonderlijk gepresenteerd. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. Je bepaalt zelf wanneer je naar de volgende vraag wilt gaan. Dit zijn de beschikbare opties:

  • Navigeren door vragen. Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, >, of >>). In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt de huidige locatie in de toets en het totale aantal vragen weergegeven. Wanneer je geen stap terug mag, worden de pijlen niet weergegeven.
  • Sla je antwoorden op. Selecteer Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
  • Rond de toets of enquête af. Selecteer Opslaan en verzenden. Je ontvangt een bevestiging en een pagina met een ontvangstbevestiging waarop wordt gemeld dat de toets of enquête is voltooid.

  Een toets opnieuw maken of een enquête opnieuw invullen

  Als je een toets of enquête voor het eerst opent, word je verteld of je meerdere pogingen hebt. Als er een limiet geldt voor het aantal pogingen, wordt dit ook vermeld. Je kunt ook bekijken aan welke poging je begint.

  Als je naar een toets of enquête terugkeert om een nieuwe te verzenden, kun je bekijken hoeveel pogingen je nog hebt en hoeveel je er al gebruikt hebt.

  Je cursusleider bepaalt welke score van de verschillende pogingen er wordt opgeslagen voor je cijfer, bijvoorbeeld het gemiddelde van alle pogingen of de hoogste score.


  Cijfers en feedback

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over cijfers en feedback voor toetsen.

  Het merendeel van de vragen in een toets wordt automatisch beoordeeld. Je cursusleider bepaalt wat de juiste antwoorden zijn en kent punten toe aan iedere vraag. Het systeem valideert je antwoorden en kent de score toe.

  Open vragen, vragen met een bestandsantwoord en vragen met korte antwoorden worden niet automatisch beoordeeld. De cursusleider moet voor dit soort vragen handmatig een cijfer invoeren. Cijfers voor toetsen met dit soort vragen worden pas bekendgemaakt als de cursusleider klaar is met de beoordeling en de informatie vrijgeeft.

  Je cursusleider kan een rubriek gebruiken voor het beoordelen van een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord en een vraag met een kort antwoord en de rubriek beschikbaar voor je maken. Selecteer Rubriek weergeven wanneer je de beoordeelde toets bekijkt, als je de beoordelingscriteria voor de vraag wilt bekijken.

  Je kunt je score direct bekijken als je een toets hebt voltooid wanneer alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft. De cursusleider kan er ook voor kiezen om de toetsscores pas op een later moment vrij te geven, wanneer alle cursisten de toets hebben gemaakt.

  De prestatieresultaten die je ontvangt na het afronden van een toets, zijn afhankelijk van de opties die de cursusleider heeft geselecteerd. De cursusleider kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de ene toets alleen de eindscore weer te geven en bij een andere toets zowel de eindscore als de juiste antwoorden. Feedback kan één of meer van de volgende opties omvatten:

  • Het eindcijfer voor de toets
  • Verzonden antwoorden
  • Juiste antwoorden
  • Feedback op de vragen.

  Voor toegang tot feedback en cijfers selecteer je de toets in het inhoudsgebied of gebruik je de tool Mijn cijfers. Selecteer op de pagina Pogingen weergeven de cijferkoppeling in de kolom Berekend cijfer om de toets, je antwoorden en eventuele feedback van de cursusleider te bekijken.

  Meer informatie over cijfers


  ULTRA: Waar kan ik toetsen weergeven?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van toetsen.

  Selecteer op de pagina Cursusinhoud de titel van je toets. Je cursusleider kan ook toetsen in mappen ordenen. Enquêtes worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave.

  Je kunt ook toetsen weergeven in de activiteitenstream of in de agenda als je cursusleider einddatums heeft toegevoegd. Als de einddatum voor een toets is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

  Nadat je een toets hebt geselecteerd, wordt het venster Details en informatie geopend. Je ziet hier de einddatum, het toegestane aantal pogingen, de tijdslimiet als die is ingesteld, en mogelijk doelen en een rubriek voor beoordeling Je kunt ook zien of de einddatum is verstreken en of er al inzendingen te laat zijn of te laat zullen worden ingeleverd.

  Selecteer Start poging om te beginnen. Als je de toets eerder hebt gestart, is het werk dat je hebt toegevoegd opgeslagen. Selecteer Doorgaan met poging om het werken te hervatten.

  Te laat ingeleverd werk

  Als je een toets opent waarvan de einddatum is verstreken, zie je een waarschuwing dat de inzending als te laat zal worden gemarkeerd. Je kunt de waarschuwing bekijken in het venster Details en informatie en op de toetspagina. In het venster Details en informatie kun je ook zien of inzendingen al te laat zijn of te laat zullen zijn.

  Op de toetspagina kun je ook zien of je een inzending te laat hebt verstuurd.

  Meer informatie over cijfers voor meerdere pogingen


  ULTRA: Een toets maken

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het maken van toetsen.

  Bekijk de details: In het rechterdeelvenster vind je alle informatie die je nodig hebt om een toets te maken, waaronder de einddatum, maximumscore en rubriekgegevens, als de cursusleider een rubriek heeft toegevoegd.

  Typ of kies je antwoorden. Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken. Je werk wordt automatisch opgeslagen terwijl je typt. Wil je nog iets veranderen? Selecteer dan je antwoord.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  Bestanden bekijken. De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je nodig hebt om een toets te maken.

  Meer informatie over het bekijken van bijgevoegde bestanden

  Deelnemen aan het gesprek. Als je cursusleider de gespreksfunctie heeft ingeschakeld, kun je op spraakballon selecteren. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gesprek over een toets, ook de cursusleider.

  Meer informatie over gesprekken over toetsen

  Nog niet gereed om de opdracht te verzenden? Selecteer Opslaan en sluiten als je je werk wilt opslaan en later verder wilt gaan. Je antwoorden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

  De toets verzenden. Klaar? Selecteer Verzenden als de cursusleider je werk mag beoordelen. Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch worden beoordeeld. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Je inzending wordt gemarkeerd als In behandeling als deze door de cursusleider moet worden beoordeeld. Klik ergens in de sectie Beoordeling van het deelvenster Details en informatie als je wilt zien wat je hebt ingezonden.

  Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan en je een poging na de einddatum inlevert, wordt de poging als te laat aangemerkt. Alle pogingen die je inlevert vóór de einddatum, worden niet aangemerkt als te laat.

  Als de cursusleider maar één poging toestaat, kun je je werk niet meer bewerken nadat je het hebt verzonden.

  Bestanden en tekst toevoegen

  Aan het einde van een toets kun je tekst en bestanden toevoegen. Het is mogelijk dat je cursusleider je heeft gevraagd een bestand mee te leveren met bronnen, of misschien kun je opmerkingen over de toets toevoegen. Als je inhoud hebt toegevoegd, kun je op het plusteken klikken als je nog meer wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken toevoegen als je wilt. Alleen de cursusleider kan de inhoud die je toevoegt bekijken.

  Tekstblokken toevoegen. Selecteer Tekst toevoegen om de editor te openen. Je kunt opmerkingen over de toets typen, bronnen opnemen bij een open vraag of een geluidsbestand of afbeelding meesturen. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken. Als je ergens buiten het tekstvak klikt, wordt je werk automatisch opgeslagen.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  Bestanden toevoegen Je kunt bladeren naar bestanden op je computer of OneDrive. Je kunt bestanden van je computer slepen, bijvoorbeeld een Word-document of een geluidsbestand. Je kunt geen map met items toevoegen. In dat geval wordt je gevraagd of je de afzonderlijke items in de map wilt toevoegen. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden.

  Als je een toets maakt op een mobiel apparaat, heet deze optie Uploaden van apparaat.

  OneDrive: Microsoft OneDrive is een cloudgebaseerd opslagplatform voor bestanden en foto's. Je hebt vanaf meerdere apparaten toegang tot OneDrive. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je vanuit OneDrive toevoegt inline weergegeven. Als je in OneDrive een map met bestanden kiest, wordt de inhoud van de map verwijderd en in de toets weergegeven als afzonderlijke items.

  Op kleine apparaten kun je OneDrive niet openen.

  Weergaveopties voor media

  Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je toevoegt standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven. Bestanden die je vanuit OneDrive toevoegt, werken op dezelfde manier.

  Selecteer het pictogram Meer opties van een bestand om het menu te openen. Selecteer Bestand bewerken. In het deelvenster kun je kiezen hoe het video-, geluids- of afbeeldingsbestand in de toets moet worden weergegeven: inline of als een bijlage. Je kunt extreem grote bestanden bijvoorbeeld weergeven als bijlagen die de cursusleider kan downloaden. Je kunt de bestandsnamen wijzigen van bestanden die als bijlagen worden weergegeven.

  Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Alternatieve tekst wordt in schermlezers hardop voorgelezen om te beschrijven wat sommige mensen niet kunnen zien. Alternatieve tekst is beperkt tot 100 tekens.

  Je tekst en bestanden opnieuw ordenen

  Wijs een tekstblok of bestand aan om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep het tekstblok of bestand naar een andere locatie.

  Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

  1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
  2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
  4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

  ULTRA: Groepstoetsen

  In de Ultra-cursusweergave heb je geen afzonderlijk gebied voor groepen. In plaats daarvan maken cursusleiders groepstoetsen waaraan je met andere studenten kunt samenwerken.

  Op de pagina Cursusinhoud wordt je naam achter de titel van de groepstoets vermeld. De namen van je groepsleden worden weergegeven wanneer je een toets opent en wanneer je eraan werkt.

  Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, kun je de spraakballon in de rechterbovenhoek selecteren. Je kunt om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen over de groepstoets beantwoorden. Je kunt gesprekken voeren met de hele klas, alleen met de groep of beide.

  Je kunt Collaborate Ultra ook gebruiken voor virtuele ontmoetingen met je groep als Collaborate in de cursus wordt gebruikt en gesprekken door de cursusleider zijn ingeschakeld. Als je de Collaborate-ruimte van je groep wilt openen, open je de groepsopdracht, selecteer je de spraakballon in de rechterbovenhoek en kies je Mijn groep in de lijst. Het camerapictogram van Collaborate wordt in de bovenhoek weergegeven. Selecteer het pictogram om deel te nemen aan het gesprek.

  Aan de slag als Collaborate Ultra-deelnemer

  Aan een groepstoets werken

  Terwijl je aan een groepstoets werkt, kun je een concept opslaan dat door andere groepsleden kan worden bewerkt. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van je werk volgen. Wanneer een groepslid aan een groepstoets begint te werken, wordt de toets vergrendeld om te voorkomen dat anderen het bestand bewerken. Andere groepsleden kunnen vragen of ze de toets mogen bewerken, en de persoon die op dat moment het beheer heeft, kan het verzoek goedkeuren of weigeren.

  Het beheer van een toets overnemen

  1. Open de toets. Als een ander groepslid bezig is met het bewerken van de toets, zie je het pictogram van een potlood naast de naam van die persoon.
  2. Als je een verzoek wilt sturen naar dat groepslid, selecteer je Beheer overnemen.
  3. Er verschijnt een bericht dat je verzoek om beheer is verzonden. Als je besluit dat je het beheer niet wilt, kun je je verzoek annuleren.
  4. De persoon die aan de toets werkt, ontvangt een melding en kan je verzoek goedkeuren of weigeren.
  5. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt de toets ontgrendeld en kun je deze bewerken. Er wordt een bericht weergegeven als je verzoek is geweigerd.

  De persoon die bezig is, kan iemand anders toegang geven en jou daarom de toegang weigeren. Je kunt later opnieuw om toegang vragen. Je zou ook een bericht kunnen sturen naar de groep om te coördineren wie wanneer aan de toets kan werken.

  Als je een van deze meldingen ontvangt terwijl je aan een toets werkt, wordt je werk automatisch opgeslagen. Je kunt ervoor kiezen om de toets te verlaten en het beheer over te dragen aan de persoon die toegang vraagt, of je kunt het verzoek weigeren en verder werken.

  Een groepstoets verzenden

  Slechts één lid van de groep hoeft de toets in te dienen. Als de toets eenmaal is verzonden, is het niet meer mogelijk om de inhoud te bewerken of de antwoorden te wijzigen.

  De cursusleider beoordeelt een groepstoets op dezelfde manier als een toets waaraan je individueel hebt gewerkt. Je ziet alleen je eigen cijfer, maar de cursusleider kan aan elk groepslid een afzonderlijk cijfer toekennen. Cursusleiders kunnen verschillende cijfers toekennen als ze van mening zijn dat de bijdrage van een bepaald groepslid een ander cijfer verdient ten opzichte van de rest van de groep.

  Hoe kan ik controleren of onze groepstoets is verzonden?

  Je kunt controleren of een groepstoets is verzonden.

  1. Wanneer je een toets verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending.
  2. Selecteer de koppeling Inzending bekijken als je wilt zien wat je groep heeft ingeleverd.

  Controleer de activiteitenstream als je wilt weten of de groepstoets al is beoordeeld. Alle cijfers die je cursusleiders posten, kun je in je stream terugvinden. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven.

  Je kunt de groepstoets ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.

  Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

  Meer informatie over de toegang tot cijfers en feedback voor een toets


  ULTRA: Bijgevoegde bestanden weergeven

  De cursusleider bepaalt hoe bestanden worden weergegeven, inline of als bijlagen.

  Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Selecteer de video om deze op het volledige scherm te bekijken. Selecteer het pictogram Meer opties om het menu te openen en een bestand te downloaden.

  Als je mediabestanden als bijlagen wilt weergeven, selecteer je het pictogram Meer opties om het menu te openen. Selecteer Download bestand als je afbeeldingsbestanden in een nieuw venster of tabblad wilt openen of Word-documenten, PDF-bestanden of diapresentaties naar je computer wilt downloaden. Met de optie Bestand weergeven wordt het bestand, bijvoorbeeld een afbeelding, op de cursuspagina geopend.

  Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kun je een afbeelding selecteren die je afzonderlijk wilt bekijken.


  ULTRA: De rubriek weergeven

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van rubrieken.

  Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een toets heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat je de toets opent en nadat je de poging hebt gestart. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

  Je kunt de rubriek desgewenst naast de toetsinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.


  ULTRA: Deelnemen aan het gesprek

  Als de cursusleider klassikale gesprekken heeft ingeschakeld, kun je de toets met je cursusleider en klasgenoten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Je kunt vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende toets. Gesprekken worden niet opgenomen op de pagina Discussies.

  Als je het gesprek wilt bekijken, selecteer je de spraakballon in de rij van de toets op de pagina Cursusinhoud. Je kunt het gesprek ook openen door in de rechterbovenhoek van de toetspagina of inzendingenpagina te klikken. De cursusleider kan lezen wat jij en andere studenten hebben geschreven en aan het gesprek toevoegen.

  Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  Je kunt je bijdrage niet bewerken, maar je kunt wel het pictogram Verwijderen selecteren om je bijdrage te verwijderen. Indien nodig kan de cursusleider bijdragen van anderen verwijderen.


  Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch worden beoordeeld. De cursusleider moet bepaalde vraagtypen, zoals openvragen, echter handmatig beoordelen, en het cijfer en de feedback voor de toets posten.

  Wanneer je je aanmeldt, wordt de pagina Activiteitenstream geopend. Wanneer cijfers zijn gepost, vind je deze in je stream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven. Als je cursusleider feedback heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van de toets weergegeven.

  Meer informatie over de activiteitenstream

  Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

  Meer informatie over de toegang tot cijfers

  Je kunt de toets ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken. Selecteer de titel van de toets op de pagina Cursusinhoud om het venster Details en informatie te openen. Klik ergens in de sectie Beoordeling als je wilt zien wat je hebt ingezonden, plus je correcte antwoorden, je cijfer en eventuele feedback. Als je cursusleider feedback heeft achtergelaten, kun je op de spraakballon klikken om deze te bekijken.

  Voor meerkeuzevragen kun je Andere opties tonen kiezen om de antwoordmogelijkheden te bekijken.

  De kleur van de cijferbal voor elke vraag en het totale toetscijfer zijn gebaseerd op het cijfertoekenningsschema dat de cursusleider heeft gekozen. Voor het standaard-cijfertoekenningsschema worden de kleuren bijvoorbeeld als volgt toegewezen:

  • > 90% = groen
  • 89-80% = geel/groen
  • 79-70% = geel
  • 69-60% = oranje
  • 59-50% = rood

  Als je cursusleider vragen in de toets moet beoordelen, zie je In behandeling in de sectie Beoordeling staan.


  ULTRA: Bestanden met aantekeningen weergeven

  Je kunt aan het einde van de toets bestanden toevoegen voor de cursusleiders. De cursusleider kan ook een toets samenstellen zonder vragen en instructies toevoegen dat je een document moet uploaden om de toets te maken. In plaats van een traditionele toets met meerkeuzevragen, moet je dan een scriptie uploaden waaraan je hebt gewerkt. Of je wordt gevraagd om de onderzoeksresultaten te uploaden die je hebt verzameld.

  Deze bestandstypen worden rechtstreeks in de browser geopend en kunnen door cursusleiders van aantekeningen worden voorzien:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Cursusleiders kunnen andere documenttypen bekijken in de browser, zoals afbeeldingen en video's, maar hier kunnen geen aantekeningen aan worden toegevoegd.

  Als je bestand niet automatisch in de browser wordt geopend, heeft je instelling inline weergave niet ingeschakeld.

  Wijs naar een opmerkingenpictogram om de opmerkingen te lezen die de cursusleider heeft toegevoegd. Selecteer gemarkeerde tekst om te kijken of de cursusleider een opmerking heeft toegevoegd. Je kunt ook in- en uitzoomen, en naar andere pagina's in het bestand navigeren.

  Selecteer het pictogram Meer opties om het menu te openen en selecteer Bestand verbergen of Bestand downloaden. Via het menu in de inline viewer kun je het bestand ook downloaden en printen. Aantekeningen worden niet weergegeven in het gedownloade of afgedrukte bestand.


  ULTRA: Cijfers voor meerdere pogingen

  Als de cursusleider dit heeft toegestaan, kun je meerdere pogingen inleveren voor een toets. De cursusleider bepaalt hoe het cijfer wordt berekend als je meerdere inzendingen verstuurt:

  • Gemiddelde van alle pogingen
  • Eerst beoordeelde poging
  • Laatst beoordeelde poging
  • Hoogst beoordeelde poging
  • Laagst beoordeelde poging

  In het venster Details en informatie van de toets kun je je huidige cijfer zien en de gebruikte berekeningsmethode. Selecteer je cijfer om details weer te geven en je inzendingen te bekijken.

  In het venster Inzending wordt de berekeningsmethode vermeld, het uiteindelijke cijfer dat is vastgelegd in de cijferlijst van de cursus en je scores voor de verschillende pogingen. Er verschijnt een bericht als de cursusleider het definitieve cijfer voor de toets heeft gewijzigd.

  Selecteer de poging die je wilt bekijken. Je inzending wordt geopend. Je kunt nu je cijfer bekijken, je werk doornemen en het veld Feedback uitvouwen als je cursusleider opmerkingen heeft achtergelaten.

  Als je een opdracht te laat hebt ingeleverd, zie je hiervan een melding in het venster Inzending en op de pagina van de toets.

  Je kunt ook zien hoeveel pogingen je hebt op de pagina Cursuscijfers. Je kunt zien welke pogingen je hebt ingeleverd voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn.

  Meer informatie over de pagina Cursuscijfers