Altijd actueel!

Het is niet altijd makkelijk om de juiste prioriteit te stellen. Gebruik de agenda om informatie bij te houden over aanstaande opdrachten, gebeurtenissen en einddatums.

Niet-beoordeelde items met een einddatum, zoals taken, worden niet automatisch in de cursusagenda opgenomen.


Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-agendavideo.


De agenda openen en erin navigeren

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor het vinden van de agenda.

U kunt de agenda weergeven vanuit een cursus, het paneel Tools op het tabblad Mijn instituut en Mijn Blackboard.

 1. Gebeurtenissen weergeven op dag, week of maand.
 2. Gebruik de pijlen om naar een andere maand te gaan.
 3. Selecteer het plusteken (+) om een nieuwe gebeurtenis te maken. Je kunt ook een selecteren klikken om een gebeurtenis te maken. Kies de gewenste agenda voor de gebeurtenis, selecteer de datum en tijd en typ een beschrijving.

  Studenten kunnen geen gebeurtenissen toevoegen aan de agenda van een cursus of de school.

 4. Selecteer een gebeurtenis om deze te beheren. Je kunt een gebeurtenis ook naar een andere datum slepen.
 5. Selecteer de agenda's die u wilt weergeven, bijvoorbeeld alleen de agenda van de cursus of uw eigen agenda. Standaard worden alle agenda's weergegeven. Je kunt elke agenda een eigen kleur geven, zodat je snel kunt zien bij welke agenda een bepaalde gebeurtenis hoort.

  Alle gebeurtenissen van de instelling worden opgenomen in de agenda van de instelling. Alle cursusgebeurtenissen, zoals opdrachten met een einddatum, worden opgenomen in de agenda van de desbetreffende cursus. Cursussen die je verbergt in de module Mijn cursussen op de pagina Mijn instituut worden ook verborgen in de lijst Agenda's.

 6. Vraag een iCal-URL op om je agenda van Blackboard Learn te importeren in een externe agendatoepassing, zoals Google Agenda. Nadat de iCal-URL van Learn is ingesteld in een externe agenda, wordt deze dynamisch bijgewerkt met nieuwe gebeurtenissen uit de agenda in Learn.

  Externe agenda's kunnen niet worden geïmporteerd in de agenda van Blackboard Learn.


De gewenste weergave kiezen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor de agendaweergaven.

De agenda is een geconsolideerde weergave van alle gebeurtenissen voor een gebruiker, afkomstig van de instelling, een cursus, een organisatie of de gebruiker zelf. U kunt gebeurtenissen weergeven op dag, week of maand. U kunt gebeurtenissen in de toekomst en in het verleden weergeven en ordenen met behulp van categorieën.

Activiteiten in de cursusagenda worden weergegeven aan alle leden van de cursus. Veelvoorkomende vermeldingen in de agenda zijn aankondigingen van toetsen, inleverdatums voor opdrachten of speciale bijdragen. Cursusitems met een einddatum worden automatisch opgenomen in de cursusagenda. Alleen cursusleiders kunnen activiteiten toevoegen aan de agenda van een cursus.

Je kunt de eerste dag van de week instellen door je persoonlijke instellingen te wijzigen in Mijn Blackboard. Je kunt verder kiezen uit vier weergavemodi voor agenda's:

 • Alleen Gregoriaans
 • Gregoriaans met Hijri datumconversie tussen haakjes
 • Alleen Hijri
 • Hijri met Gregoriaanse datumconversie tussen haakjes

Een gebeurtenis maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help voor het maken van een agendagebeurtenis.

 1. Selecteer het plusteken (+) of selecteer een specifieke datum om een gebeurtenis te maken.
 2. Vul het veldNaam van gebeurtenis in.
 3. Kies de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen, zoals je persoonlijke agenda.

  Alleen cursusleiders en beheerders kunnen gebeurtenissen toevoegen aan cursusagenda's en de agenda Instelling.

 4. Selecteer de begin- en eindtijd van de gebeurtenis.
 5. Vul het veld Beschrijving van gebeurtenis in. Een beschrijving mag niet meer dan 4.000 tekens bevatten.
 6. Selecteer Opslaan.

Een terugkerende gebeurtenis maken

Je kunt terugkerende gebeurtenissen maken door het selectievakje Herhalen in te schakelen. De opties in de tabel beschrijven wanneer de gebeurtenis wordt herhaald.

Ondersteunde terugkerende gebeurtenissen
Opties voor herhalenBeschrijving
DagelijksDe gebeurtenis stopt na het opgegeven aantal keren of op een bepaalde datum.
Wekelijks herhalenDe gebeurtenis wordt herhaald op een bepaalde dag van de week. De gebeurtenis stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum.
Maandelijks herhalenDe gebeurtenis wordt herhaald op een bepaalde dag van de maand (1-31) of dag van de week (eerste zondag, tweede maandag, etc.). De gebeurtenis stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum.
Bulk toevoegen (reeks)U kunt een reeks maken met de opties voor herhalen.
Bulk verwijderen (reeks)U kunt de volledige reeks verwijderen die is gemaakt via de opties voor herhalen.
Een exemplaar bewerkenU kunt een exemplaar van de reeks bewerken. Als je de datum/tijd van het exemplaar wijzigt, wordt dat exemplaar aangegeven met een verbroken pictogram om aan te geven dat het exemplaar niet meer voldoet aan de regels van de oorspronkelijke reeks.

Als u de naam of beschrijving van een exemplaar wijzigt, wordt het exemplaar niet losgekoppeld van de reeks.

Reeksen bewerken (bekende beperking)Op dit moment is het niet mogelijk de reeksen te bewerken. Nadat je een reeks hebt gemaakt, kun je verschillende exemplaren tegelijk verwijderen of afzonderlijke exemplaren wijzigen.
 

Een gebeurtenis bewerken of verwijderen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor het bewerken van een gebeurtenis.

Een gebeurtenis wijzigen of verwijderen:

 1. Ga in de hoofdweergave van de agenda naar de datum van de gebeurtenis.
 2. Selecteer de gebeurtenis om deze te wijzigen of te verwijderen.
 3. Sleep een gebeurtenis naar een andere datum in de hoofdweergave om de datum van de gebeurtenis aan te passen. De tijd en de agenda van de gebeurtenis blijven hierbij ongewijzigd.
 4. Je kunt een gebeurtenis ook van de hoofdweergave naar een andere datum in de kleinere maandweergave slepen om de datum te wijzigen.

ULTRA: Een video over de agenda bekijken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de originele agendavideo.


ULTRA: De agenda openen en erin navigeren

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het vinden van de agenda.

In de algemene agenda in de lijst waar je naam voorkomt, zie je alle komende einddatums en bijeenkomsten voor al je cursussen.

In de agenda kun je deze informatie vinden:

 • Kantooruren. Deze afspraken worden automatisch in de agenda weergegeven wanneer een cursusleider ze aan een cursus toevoegt.
 • Einddatums. Einddatums voor opdrachten worden automatisch in je agenda weergegeven.

De cursusagenda controleren

Wanneer je de agenda in een cursus opent, worden alleen de gebeurtenissen voor die cursus weergegeven. Selecteer het agendapictogram op de navigatiebalk van de cursus.

In de cursusweergave van de agenda worden de einddatums, het cursusschema, de kantooruren: en cursusspecifieke bijeenkomsten en gebeurtenissen weergegeven. Wanneer je cursusleider inhoud maakt met een einddatum, wordt deze automatisch in je agenda weergeven.

Alle gebeurtenissen binnen een specifieke cursus staan in de algemene agenda. Je kunt naar het totaalbeeld schakelen door je algemene agenda te openen vanuit de lijst waarin je naam voorkomt.


ULTRA: De gewenste weergave kiezen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het selecteren van je agendaweergave.

 • Selecteer Dag of Maand om in te zoomen op de taken van een dag of voor de komende weken te plannen.
 • Selecteer Einddatums om je alleen op je komende deadlines te concentreren.
 • Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om de agenda's te selecteren die je wilt weergeven.

ULTRA: Een gebeurtenis maken en bewerken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van een agendagebeurtenis.

Voeg gebeurtenissen toe aan je persoonlijke agenda door Agenda te selecteren in de lijst met je naam. Selecteer het plusteken en voeg een titel, datum, tijd en locatie toe voor de gebeurtenis.

Selecteer de titel van een gebeurtenis om de gegevens te wijzigen.

Je kunt gebeurtenissen in je agenda verplaatsen en verwijderen. Je kunt persoonlijke gebeurtenissen slepen en neerzetten om tijden te wijzigen of persoonlijke gebeurtenissen te verwijderen die niet nodig zijn. Je kunt geen gebeurtenissen verwijderen of verplaatsen die door je cursusleider zijn toegevoegd.