Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een lesoverzicht is een opslaglocatie voor inhoud, vergelijkbaar met een map. Een lesoverzicht kan het lesprofiel, de doelstellingen en de inhoudsitems bevatten die nodig zijn om een les te voltooien.

Je cursusleider kan je meer informatie geven over hoe je kennis wordt gemeten en over de vereiste materialen. Je kunt wellicht ook de duur van de instructie bekijken en wat je na de instructie geleerd moet hebben.

Een lesoverzicht weergeven

Lesoverzichten worden meestal beschikbaar gesteld in de lijst met inhoud, maar de cursusleider kan ze ook toevoegen aan leermodules en mappen. Als de cursusleider een beschrijving heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van het lesoverzicht weergegeven.

Selecteer het lesoverzicht om het te openen. Het eerste gedeelte bevat algemene informatie over de les. Het volgende gedeelte bevat de inhoudsitems.

De inhoud kan weergegeven worden in een lijst of in twee kolommen zijn ingedeeld. Je cursusleider bepaalt of er pictogrammen worden weergegeven bij de inhoud.