Maak items in de Content Collection eenvoudiger te vinden met de catalogus met leerobjecten.

Als je instelling een grote Content Collection heeft, kan het lastig zijn om snel de belangrijkste bestanden en mappen te vinden. Om dit eenvoudiger te maken, kun je items aanwijzen voor opname in de Catalogus met leerobjecten, een plaats binnen de Content Collection. Nadat het item is goedgekeurd door een catalogusbeheerder, kunnen andere gebruikers naar deze belangrijke vermeldingen bladeren en ernaar zoeken.


Een catalogusvermelding toevoegen

De optie Vermelding toevoegen is alleen beschikbaar wanneer categorieën zijn toegevoegd aan de catalogus met leerobjecten.

 1. Zoek in de Content Collection naar de map met het item dat je toe wilt voegen aan de catalogus met leerobjecten.
 2. Selecteer Catalogusvermelding maken in het menu van het item.
 3. Voer de informatie in en selecteer Verzenden.

De gegevens in het gedeelte Beschrijving zijn afkomstig uit de algemene metagegevens. Als je deze informatie op deze pagina bewerkt, wordt het alleen gebruikt voor deze catalogusvermelding en worden de algemene metagegevens niet gewijzigd. Wanneer een Content Collection-item meerdere keren wordt toegevoegd aan de catalogus, kan elke vermelding verschillende gegevens bevatten.

Als er een vermelding naar de interne catalogus is verzonden, ontvangen alle systeemaccounts de machtiging Lezen voor dat item. Als er een vermelding naar de openbare catalogus is verzonden, ontvangen alle openbare gebruikers de machtiging Lezen voor dat item.

Beheerders bepalen welke catalogussen er beschikbaar zijn en welke systeemrollen gemachtigd zijn om vermeldingen toe te voegen.


Vermeldingen beheren

Catalogusbeheerders kunnen catalogusvermeldingen weergeven, accepteren en afkeuren via de pagina Catalogusvermeldingen beheren. Alle verzonden vermeldingen worden op deze pagina weergegeven. Een vermelding moet door een catalogusbeheerder worden goedgekeurd voordat het item wordt opgenomen in de catalogus.

Een catalogusbeheerder kan de status van catalogusvermeldingen meerdere keren aanpassen. Een bepaalde catalogusmanager kan een vermelding goedkeuren en vervolgens kan een andere catalogusbeheerder besluiten dat de vermelding ongepast is en deze afwijzen. De vermelding wordt dan verwijderd uit de catalogus en op de pagina Catalogusvermeldingen beheren wordt deze weergegeven met de status Afgekeurd.

Als je toegang hebt tot functies van Community Engagement, kunnen beheerders gebruikers met specifieke rollen in het systeem toegang geven tot opties voor catalogusbeheer. De pagina Catalogusvermeldingen beheren is alleen toegankelijk voor deze gebruikers.

 1. Selecteer Catalogus beheren in het menu Leerobjecten om een vermelding te beheren.
 2. Selecteer Catalogusvermeldingen beheren.

  -OF-

  Selecteer Catalogusvermeldingen beheren in het menu van een bepaalde map.

Op deze pagina kun je de status van een item wijzigen of items verwijderen. Gebruik de optie Filteren op om items weer te geven op basis van hun status of categorie. Schakel het vakje in en selecteer Verwijderen om een item te verwijderen.

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Als je een item verwijdert op deze pagina, wordt deze nog wel in de Content Collection weergegeven.

Om de status van een item te wijzigen, selecteer je het selectievakje. Selecteer een status in het menu Markeren als:

 • Goedgekeurd: Het item is toegevoegd aan de catalogus.
 • Afgekeurd: Het item is niet toegevoegd aan de catalogus. Als het item eerder is goedgekeurd, wordt het niet meer weergegeven in de catalogus.
 • In behandeling: Er is nog geen besluit genomen over het item.

Categorieën beheren

Catalogusbeheerders ordenen de catalogus met leerobjecten op basis van de behoeften van de instelling of een andere structuur. Op de pagina Cataloguscategorieën beheren voegen catalogusbeheerders categorieën toe op het hoogste niveau van de catalogus en voegen ze submappen toe binnen deze categorieën. Wanneer vermeldingen worden toegevoegd aan de catalogus, worden deze toegevoegd aan een map op het hoogste niveau of aan een submap. Voor een enkel item kunnen vermeldingen worden gemaakt in meerdere categorieën.

 1. Selecteer Catalogus beheren in het menu Leerobjecten om categorieën te beheren.
 2. Selecteer Cataloguscategorieën beheren.

Op deze pagina heb je deze opties:

 • Selecteer Categorie maken om een categorie van het hoogste niveau aan de catalogus toe te voegen. Geef de categorie een naam en selecteer Verzenden.
 • Om een subcategorie toe te voegen, selecteer je een categorie van het hoogste niveau en selecteer je Categorie maken op de pagina die wordt geopend. Geef de categorie een naam en selecteer Verzenden. Deze nieuwe categorie wordt opgeslagen in de categorie van het hoogste niveau.
 • Om een bestaande categorie te wijzigen, selecteer je Bewerken in het menu van de categorie.
 • Als je een categorie wilt verwijderen, schakel je het selectievakje in van de categorie en selecteer je Verwijderen. Als je een categorie van het hoogste niveau verwijdert, worden de subcategorieën ook verwijderd. Alle items in de categorie of subcategorie worden gewijzigd in Niet-gecategoriseerd.

Herbruikbare objecten

Herbruikbare objecten zijn cursuselementen die je maakt en opslaat in de Content Collection en die je kunt hergebruiken en delen met anderen. Je kunt herbruikbare objecten toevoegen aan elk gebied van een cursus waar je inhoud kunt maken, zoals de discussieruimte of in dagboeken. Als je onderwijsassistent bent, kun je herbruikbare objecten gebruiken in Grade Center en bij het maken van inhoud in een inhoudsgebied.

De instelling bepaalt of deze tool en specifieke functies beschikbaar zijn.


HTML-objecten maken in de Content Collection

 1. Zoek in de Content Collection naar de map waarin je het herbruikbare object wilt maken.
 2. Selecteer Maken.
 3. Selecteer een type herbruikbaar object. Selecteer voor dit voorbeeld HTML-object.
 4. Typ op de pagina Herbruikbaar object maken een naam die de bestandsnaam in Content Collection wordt.
 5. Typ informatie in het vak Inhoud. Gebruik de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. De bestanden die je uploadt vanaf je computer worden in dezelfde map opgeslagen in Content Collection.
 6. Selecteer Verzenden. Het herbruikbare object verschijnt in de geselecteerde map in Content Collection. De extensie .html wordt automatisch toegevoegd aan de bestandsnaam. Alle herbruikbare objecten hebben hetzelfde pictogram in de lijst in de Content Collection, behalve die van het type Externe koppeling. Wanneer je een HTML-object aan je cursus toevoegt, wordt de werkelijke inhoud weergegeven. Het HTML-object wordt niet weergegeven als een bestandskoppeling die gebruikers moeten selecteren om de inhoud weer te geven.

Een lijst met herbruikbare objecten weergeven in de catalogus met leerobjecten

In de catalogus Leerobjecten kunt u alle herbruikbare objecten bekijken die u hebt gemaakt en diegene die u met u worden gedeeld door andere gebruikers van uw instelling.

 1. Ga in de Content Collection naar het menu Ga naar ....
 2. Vouw het gedeelte Leerobjecten uit en selecteer Catalogus weergeven.
 3. In het inhoudsframe, in het gedeelte Bladeren naar herbruikbare objecten, kun je de categorieën van herbruikbare objecten bekijken. Vouw een categorie uit om de inhoud te bekijken.

  Je kunt vanuit dit gebied geen herbruikbare objecten toevoegen aan een cursus.


Machtigingen instellen voor herbruikbare objecten

Om herbruikbare objecten te delen in Content Collection, moet je machtigingen instellen voor een afzonderlijk herbruikbaar object of de bijbehorende map. Wanneer u machtigingen instelt, selecteert u de gebruikers of groepen die toegang verkrijgen tot het item of de map en bepaalt u hun toegangsniveau: lezen, schrijven, verwijderen of beheren.

Je kunt machtigingen toewijzen aan vooraf gedefinieerde gebruikersgroepen:

 • Alle leden van een cursus waarvoor je bent ingeschreven of waarvan je onderwijsassistent bent.
 • Alle gebruikers met specifieke rollen in één van je cursussen, zoals alle studenten.
 • Alle gebruikers die zijn toegewezen aan specifieke groepen in een van je cursussen.

Meer over machtigingen in de Content Collection