Deze inhoud is bestemd voor studenten en cursusleiders

Waarom kan ik een bestand of map niet zien?

Waarschijnlijk heb je geen machtiging Lezen voor het item. Neem contact op met de maker van het item om te vragen of je de juiste machtiging hebt.

Het is mogelijk dat je een bestand of map niet kunt zien door andere systeemregels. Lees onderstaande veelgestelde vragen om te kijken of ze betrekking hebben op jou.

Ik heb me voor een cursus ingeschreven. Waarom kan ik de cursusmap niet zien in de Content Collection?

Cursusmappen worden pas gemaakt in de Content Collection wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection heeft geopend. Een van deze gebruikers moet je ook de machtiging Lezen geven om de cursusmap in de Content Collection te kunnen zien.

Als een van deze gebruikers de Content Collection opent, wordt er ook een cursusmap gemaakt in eReserves. Alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus hebben de machtiging Lezen voor de bijbehorende cursusmap in eReserves.

Waar vind ik in eReserves de map van mijn organisatie?

Organisaties hebben geen mappen in eReserves. Er worden alleen cursusmappen in eReserves weergegeven.

Mijn klasgenoot heeft een portfolio met me gedeeld, maar als ik een koppeling selecteer werkt deze niet. Wat is er aan de hand?

Je hebt niet langer de machtiging Lezen voor alle gekoppelde items in de portfolio.

Toen de portfolio werd gemaakt en gedeeld, zijn de gebruikers waarmee de portfolio werd gedeeld, toegevoegd aan de gebruikerslijst van de portfolio. Bovendien is aan deze gebruikers de machtiging Lezen verleend voor alle items waarvoor een koppeling is opgenomen in de portfolio. Vanaf dat moment is de machtiging Lezen ingetrokken voor een of meer van deze items. Als je items opent in de portfolio, kun je ze niet bekijken. Als je de items wilt bekijken, moet een gebruiker die voor het bestand over de machtigingen Lezen en Beheren beschikt, voor de gebruikerslijst van de portfolio de machtiging Lezen toevoegen voor elk item waarvoor de machtiging is verwijderd.

Waarom kan ik niet alle inhoud in een map bekijken?

Je hebt de machtiging Lezen voor de map, maar niet voor de inhoud. Neem contact op met een gebruiker met de machtiging Lezen en Beheren voor de map, om te vragen of hij/zij je de machtiging Lezen kan geven voor de inhoud van de map.

Ik heb de machtiging Beheren voor een map. Waarom kan ik deze map niet naar een andere map kopiëren?

Om een map naar een nieuwe locatie te kopiëren, moet je de machtiging Schrijven hebben voor de doelmap.

Waarom kan ik een item niet aan een portfolio koppelen?

Je moet de machtiging Beheren hebben om het bestand of de map aan een portfolio te koppelen.

Je hebt geen machtiging Beheren nodig voor items in de map /instelling die je wilt toevoegen, omdat Alle systeemaccounts de machtiging Lezen hebben voor /instelling. Wanneer aan alle systeemaccounts de machtiging Lezen is verleend, kan iedereen koppelingen instellen.

Waarom hebben studenten geen machtiging Lezen voor basismappen van cursussen?

Bestandskoppelingen in de cursus bevatten een ingesloten tekenreeks. Het systeem gebruikt de tekenreeks om te controleren of de gebruiker die het bestand wil openen toestemming heeft om het te bekijken.

Studenten hebben geen toegang tot bestanden van cursusinhoud en kunnen de adaptieve inhoud of beschikbaarheid met WebDAV of 'URL bewerken' niet negeren. Als studenten directe Leesbevoegdheden krijgen voor een basismap van een cursusinhoud of een bestand met cursusinhoud, kunnen ze inhoud bekijken die de integriteit van beoordelingen en andere materialen in gevaar kunnen brengen.

Daarom raden we het af om studenten directe Leesbevoegdheden toe te kennen voor basismappen van cursussen. Als studenten worden toegevoegd aan een cursusrol met de machtiging Lezen, hebben ze toegang tot de basismap van de cursus, zelfs als ze niet op dezelfde manier zijn ingeschreven voor de cursus.