De bibliotheek wordt gebruikt voor het posten van e-Reserves, elektronische manuscripten en andere instellingsbronnen. De bibliotheek is volledig geïntegreerd met Blackboard Learn en vormt zo een krachtige en flexibele manier om materiaal te delen en te distribueren.

Er zijn standaard twee hoofdgebieden binnen de bibliotheek:

  • Bibliotheekinhoud
  • eReserves

Bibliotheekinhoud

Het gedeelte Bibliotheekinhoud kan worden ingedeeld volgens de specifieke wensen van je instelling en is bedoeld voor inhoud die binnen de volledige onderwijsinstelling wordt gedeeld. Standaard hebben alle gebruikers de machtiging Lezen voor alle items in de map Bibliotheekinhoud.


eReserves

Het gebied eReserves is een map binnen de bibliotheek die materiaal bevat waarvoor de toegang moet worden geregeld, zoals documenten met copyrights. eReserves zijn niet beschikbaar voor organisaties en zijn mogelijk alleen beschikbaar voor cursussen.

e-Reserves worden automatisch per cursus geordend. Elke cursus in Blackboard Learn heeft een overeenkomende cursusmap in eReserves. Er wordt automatisch een cursusmap gemaakt in eReserves als een cursusleider, onderwijsassistent of cursusopsteller de Content Collection voor het eerst tijdens een nieuwe cursus opent. Wanneer de cursusleider van een geschiedenisklas bijvoorbeeld een eReserves-map wil maken, moet hij of zij de map eReserves selecteren. Vervolgens wordt automatisch een map met de cursus-ID van de geschiedenisklas weergegeven in het eReserves-gebied.

Beheerders kunnen de eReserves-map ook automatisch genereren.

Met eReserves kunnen bibliothecarissen overal in Blackboard Learn inhoud beschikbaar maken voor gebruikers.


eReserves machtigingen voor inhoud

Als je staat ingeschreven voor een cursus en deze beschikbaar is, kun je de inhoud van de bijhorende map bekijken in eReserves.

Gasten en waarnemers kunnen de inhoud in eReserves-mappen niet bekijken, zelfs niet als ze aan een beschikbare cursus zijn gekoppeld.

Cursusleiders kunnen eReserve-inhoud bekijken en aan hun cursussen toevoegen, maar niet bewerken of verwijderen.

Alleen de bibliothecaris kan inhoud toevoegen of bewerken in eReserves. De beheerder wijst een eReserve-bibliothecaris aan en machtigt hem/haar om deze inhoud te lezen, schrijven, verwijderen en beheren.


eReserves openen

Je vindt de eReserves in de Content Collection door naar Bibliotheek > eReserves te gaan.

Met de optie Map zoeken hebben eReserves-bibliothecarissen eenvoudig toegang tot eReserves-cursusmappen. De bibliothecaris kan deze tool gebruiken om eReserves-mappen te selecteren waarvoor hij of zij een machtiging heeft en deze weergeven in het Content Collection-menu.

Als de bibliothecaris is ingeschreven voor de cursus, worden cursusmappen automatisch weergegeven in het eReserves-gebied van de bibliothecaris.