Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Tabellen toevoegen in de editor

Je kunt tabellen toevoegen en opmaken in de editor. De editor wordt overal waar je tekst kunt bewerken weergegeven, zoals in opdrachten, toetsen, discussies en dagboeken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat je inhoud voor alle gebruikers toegankelijk is, gebruik je tabellen alleen om gegevens weer te geven en niet voor lay-out- en presentatiedoeleinden. Blinde gebruikers gebruiken bijvoorbeeld schermlezers om tekst op het web hardop voor te lezen. Door schermlezers voorgelezen tabelgegevens kunnen lastig te begrijpen zijn voor gebruikers.

Plaats je muisaanwijzer in het tekstvak van de editor waar je een tabel wilt toevoegen en selecteer het pictogram Tabel invoegen/bewerken. Je kunt ook met de rechtermuisknop klikken.

De meeste tabelopties worden lichtgekleurd weergegeven en zijn niet beschikbaar, tenzij je een bestaande tabel opent in het tekstgebied.

Om de omvang van een tabel te wijzigen, sleep je de hoeken of zijkanten van een tabel.

Druk op ALT + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + OPT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren.


Tabeleigenschappen

Als je een tabel toevoegt, kun je de basiseigenschappen van de tabel instellen op het tabblad Algemeen.

Het systeem gebruikt pixels voor opvulling, afstand en randen. Je kunt pixels gebruiken of een percentage van de beschikbare weergave voor de breedte en hoogte van de tabel. Als je het vak voor de hoogte leeg laat, wordt de grootte van de tabel automatisch aan de inhoud aangepast.

Als je geen tabeluitlijning selecteert, wordt de huidige alinea-uitlijning gebruikt.

Selecteer het selectievakje Bijschrift weergeven zodat je een titel toe kunt voegen die gecentreerd boven je tabel wordt weergegeven.

Het tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd kun je extra eigenschappen van de tabel instellen via menu's en gekleurde vakken. Je kunt ook informatie toevoegen over de volgende eigenschappen:

 • Randstijl - Kies uit:
  • Effen
  • Gestippeld
  • Onderbroken
  • Dubbele
  • Groove
  • Ridge
  • Inset
  • Outset
  • Geen
  • Verborgen
 • Randkleur: Selecteer een kleur in de kleurenkiezer, het palet of noteer de kleurcode die wordt voorafgegaan door het teken # om de randkleur te selecteren.
 • Achtergrondkleur: Selecteer een kleur in de kleurenkiezer, het palet of noteer de kleurcode die wordt voorafgegaan door het teken # om de achtergrondkleur te selecteren.

Tabelrij- en celeigenschappen instellen

Je kunt opmaakparameters opgeven om te bepalen hoe de inhoud van tabelrijen of cellen wordt weergegeven. Selecteer een tabel en vervolgens het pictogram voor de Tabelrij-eigenschappen of Tabelceleigenschappen. Je kunt ook een rij of een cel selecteren en rechtermuisknop gebruiken om een of meer van deze opties weer te geven. De eigenschapsvensters Rij en Cel hebben beiden de opties Algemeen en Geavanceerd.

Op het tabblad Algemeen kun je de basiseigenschappen instellen voor rijen en cellen, zoals type, uitlijning en hoogte. Als je geen hoogte voor een rij instelt, wordt de rij automatisch aan de inhoud aangepast.

Algemene eigenschappen voor rijen:

 • Typ: Koptekst, hoofdtekst of voettekst
 • Uitlijning: Links, midden of rechts
 • Hoogte: Gewenste hoogte in pixels. Als je niets selecteert, wordt de standaardwaarde ingesteld op basis van de tekstgrootte.

Het tabblad Geavanceerd biedt dezelfde eigenschappen als de eigenschappen voor een tabel.

Algemene eigenschappen voor cellen:

 • Breedte: het kan worden beschreven in pixels of als percentage
 • Hoogte:het kan worden beschreven in pixels of als percentage
 •  Celtype: Cel of koptekst
 • Bereik: Geen, rij, kolom, rijgroep of kolomgroep
 • H-uitlijning (horizontaal): links, midden of rechts
 • V-uitlijning (verticaal): links, midden of rechts

Het tabblad Geavanceerd biedt dezelfde eigenschappen als de eigenschappen voor een tabel plus de breedte van de rand (in pixels).

 

Tabellen bewerken

Selecteer een tabel of een groep cellen in het tekstvak van de editor om de opties voor het bewerken van tabellen in te schakelen.

Opties in rij 2
Opties Beschrijving
Open het venster Tabel invoegen/bewerken. Als je op het pictogram binnen een tabel klikt, wordt er binnen de bestaande tabel een nieuwe tabel gemaakt.
Verwijder de tabel die momenteel is geselecteerd.
Open het venster Tabeleigenschappen.
Open het venster Tabelrij-eigenschappen.
Open het venster Tabelceleigenschappen.
Voeg een lege tabelrij in boven de muisaanwijzer.
Voeg een lege tabelrij in achter de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige rij uit de tabel. Als je meerdere rijen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in links van de muisaanwijzer.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in rechts van de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige kolom uit de tabel. Als je meerdere kolommen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.